Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія: «Електрогазозварник »

Рівень  кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

теми

Назва теми (компетентності)

Кіль

кість годин

1

Основи підприємництва.

3

2

Управління в ринковій економіці. Основи маркетингової діяльності.

3

3

Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту.

1

 

                                              Всього:

7

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Основи підприємництва.

(3 години)

Поняття і цілі підприємницької діяльності.

Види підприємств.

Особистість підприємця, його функції.

Управління в ринковій економіці. Основи маркетингової діяльності.

(3 години)

Суть менеджменту

Функції менеджменту. Бізнес-план

Суть маркетингу. Його завдання.

Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту. (1 година)

Валовий національний продукт і суспільний добробут.