Основи матеріалознавства 2,3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Основи матеріалознавства

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні відомості про метали та сплави

2

БК,

ЕГЗ-2.1

Властивості металів

4

БК,

ЕГЗ-2.1

Залізовуглецеві сплави

6

ЕГЗ-2.2-2.3

Кольорові метали

2

ЕГЗ-2.2-2.3

Основи термічної обробки

3

ЕГЗ-2.2-2.3

Зварювальні матеріали

7

 

Разом:

24

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

БК,

ЕГЗ-2.1

 

Основні відомості про метали і сплави

2

1

Значення металів для народного господарства. Історія розвитку металургії.Класифікація металів і сплавів. Галузі їх застосування.  Кристалічні та аморфні тіла. Особливості будови кристалічних тіл.

1

2

Процес кристалізації. Сплави металів. Вплив механічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів

1

БК,

ЕГЗ-2.1

 

Властивості металів

4

3

Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних металів, їх значення для зварювальних з’єднань

1

4

Хімічні властивості. Здатність металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних властивостей у різних виробничих умовах.

Випробування металів на статичне розтягування та визначення цим методом їх властивостей. Залежність міцності металу від хімічного складу

1

5

Ударна в’язкість. Поняття про динамічне навантаження. Значення ударної в’язкості для зварного з’єднання. Твердість. Визначення твердості. Технологічні властивості металів: зварюваність, ковкість, оброблюваність різанням, усадка

1

6

Визначення зварювання. Класифікація металів за їх зварюваністю. Значення зварювання для одержання якісних зварних з’єднань.

1

БК,

ЕГЗ-2.1

 

 

Залізовуглецеві сплави

6

7

Чавун. Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну. Білий чавун, його структура, властивості і сфера застосування. Поняття про діаграму залізо-вуглець сплавів.Вплив легуючих елементів і термообробки на властивості сірого чавуну. Марки сірих чавунів. Позначення, сфера застосування сірих чавунів

1

8

Сірий чавун. Структура і властивості сірого чавуну. Вплив кількості вуглецю, форми і якості металевої основи на властивості сірого чавуну. Відомості про виробництво сталі.

1

9

Склад сталі. Використання. Вплив окремих складових хімічних елементів на властивості сталі. Класифікація сталі за хімічним складом, призначенням і  способом одержання. Держстандарт на сталь.

1

10

Прокат сталі. Листовий, профільний прокат. Труби. Вуглецеві  сталі, їх хімічний склад, механічні можливості, галузь застосування. Маркування сталей різного призначення.

1

11-12

Лабораторно-практична робота

Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей

2

БК,

ЕГЗ-2.1

 

Кольорові метали

2

13

 Мідь. Основні сплави, їх хімічний склад. Маркування та область застосування. Бронза,марки,позначення,властивості. Сфера застосування бронзи.

1

14

Алюміній. Основні сплави, їх хімічний склад. Маркування та область застосування. Сфера застосування алюмінію  та його сплавів. Титан, нікель. Основні характеристики, марки. Основні сплави

1

ЕГЗ-2.2-2.3

 

Основи термічної обробки

3

15

Сутність і призначення термічної обробки. Загальнівідомості про нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів.

1

16,17

Основні поняття термічної обробки: відпуск, гартування, відпалювання, нормалізація.

Класифікація видів термічної обробки

2

ЕГЗ-2.2-2.3

 

Зварювальні матеріали

7

18

Зварювальні матеріали. Види зварювальних матеріалів і вимоги до них.

Марки зварювального дроту і класифікація відповідно до Державного стандарту. Транспортування і збереження зварювального дроту.

1

19-20

Загальні відомості про електроди. Держстандарти на електроди. Вимоги до електродів. Їх призначення та вплив на якість зварних з’єднань. Електродне покриття. Класифікація електродних покриттів. Вплив різних елементів покриття електродів на властивості металу зварного шва. Електроди для зварювання та наплавлення деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей (типи, марки), бракувальні ознаки електродів.

Порядок перевірки електродів. Правила зберігання електродів на складах монтажної організації, ділянці, на робочому місці зварника. Способи підвищення витривалості електродів. Заточування електродів. Норми витрат електродів. Вугільні та графітові електроди. Їх характеристика. Використання. Методи стабілізації дуги

2

ЕГЗ-2.2-2.3

21

Пропан-бутанові суміші. Види і склад скраплених газів. Їх властивості і використання для газового зварювання. Переваги пропан - бутанових сумішей  порівняно з ацетиленом. Властивості пропан - бутанових сумішей, що обмежують їх широке використання при зварюванні і різанні металів.

Інші горючі гази і рідини, застосовувані при газовому зварюванні і різанні металів: коксовий газ, нафтовий газ, гас

1

22

Присадні матеріали. Призначення присадних матеріалів і вимоги до них. Зварювальний дріт, його види і марки. Флюси. Застосування флюсів при газовому зварюванні металів і сплавів. Вимоги до флюсів. Основні компоненти флюсів і їх призначення. Вибір флюсів  залежно від виду металу, що зварюється, і інших факторів. Збереження і транспортування

1

23

Вимоги до присадочного дроту для зварювання сталей.  Присадний дріт для газового зварювання, його маркування. Правила розфасовки, упакування зварювальних матеріалів..

1

 

24

Підсумковий урок

1

   

Разом:

24