Основи матеріалознавства 2,3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Основи матеріалознавства

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні відомості про метали та сплави

2

БК,

ЕГЗ-2.1

Властивості металів

4

БК,

ЕГЗ-2.1

Залізовуглецеві сплави

6

ЕГЗ-2.2-2.3

Кольорові метали

2

ЕГЗ-2.2-2.3

Основи термічної обробки

3

ЕГЗ-2.2-2.3

Зварювальні матеріали

7

 

Разом:

24

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

БК,

ЕГЗ-2.1

 

Основні відомості про метали і сплави

2

1

Значення металів для народного господарства. Історія розвитку металургії.Класифікація металів і сплавів. Галузі їх застосування.  Кристалічні та аморфні тіла. Особливості будови кристалічних тіл.

1

2

Процес кристалізації. Сплави металів. Вплив механічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів

1

БК,

ЕГЗ-2.1

 

Властивості металів

4

3

Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних металів, їх значення для зварювальних з’єднань

1

4

Хімічні властивості. Здатність металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних властивостей у різних виробничих умовах.

Випробування металів на статичне розтягування та визначення цим методом їх властивостей. Залежність міцності металу від хімічного складу

1

5

Ударна в’язкість. Поняття про д