Основи трудового законодавства

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи трудового законодавства"

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

БК.1

Розуміння основ трудового законодавства

7

 

Кількість годин разом

7

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

БК.1

Трудове право і його розвиток в Україні. Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України. Трудові правовідносини.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Види трудових правовідносин:

1

Забезпечення зайнятості працівників, які вивільнюються. Закон України „Про зайнятість населення”.

 

Робочий час: поняття і види. Нормування праці та заробітна плата

1

Трудові книжки. Постанова Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників"

1

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

1

Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці

1

Праця молоді. Суміщення роботи з навчанням

1

Всього

7