Технічне креслення, допуски

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ, ДОПУСКИ  ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ

Професія: Електрогазозварник

Кваліфікація: 2,3 розряд

з/п

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата

Примітка

ОСНОВНІ ПРАВИЛА КРЕСЛЕННЯ (1 год.)

   

1

Поняття про стандарти на креслення. ЄСКД.

Основи побудови креслень, методи графічних зображень. Правила виконання та оформлення креслень. Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях. Послідовність читання креслень.

1

   

ЧИТАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕТАЛЕЙ НА КРЕСЛЕННЯ

(3 год.)

   

2

Розташування зображень деталей і послідовність їх читання. Головне зображення і його розташування на кресленні. Кількість зображень і розмірів на кресленнях. Умовні зображення і позначення на кресленнях згідно державних стандартів.

1

   

3

Читання основних та додаткових написів і технічних вказівок на кресленнях. Читання умовностей і спрощень, що використовуються при кресленні деталей. Позначення допусків на кресленнях. Читання розмірів і позначень шорсткості поверхонь.

1

   

4

ПР №1. Читання зображень деталей на кресленні.

1

   

СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ (3 год.)

   

5

Основні відомості про складальні креслення. Поняття про креслення загального виду, групові складальні креслення. Умовності та спрощення, встановлені державними стандартами для складальних креслень. Розміри на кресленні загальних видів.

1

   

6,7

Зображення на складальних кресленнях різних деталей. Зміст специфікації. Зображення нероз’ємних з’єднань (клепаних, зварних, клейових) згідно ДСТО. Типові позначення і написи для зазначення термічної обробки. Послідовність читання складальних креслень.

2

   

8

ПР №2. Читання складальних креслень.

1

   

ПОНЯТТЯ ПРО ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ( 3 год.)

   

9

Поняття погрішності при виготовленні деталей та складанні виробів. Основні поняття про взаємозамінність. Поняття про розміри, відхилення і допуски.

1

   

10,11

Допуск його визначення та позначення. Поняття посадок. Групи посадок. Графічне зображення полів, допусків та посадок. Квалітети точності. Відхилення від правильної форми деталей.

2

   

12

Стандартизація деталей. Точність обробки. Шорсткість поверхонь, класи шорсткості. Позначення шорсткості поверхні, що обробляється.

1

   

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРУ ЛІНІЙНИХ І КУТОВИХ ВЕЛИЧИН  (4 год.)

   

13,14

Поняття про виміри та контроль, види вимірювальних і перевірочних інструментів, їх будова і правила користування.

2

   

15

Штангенінструменти, мікрометричні інструменти і шаблони, їх будова та правила користування ними.

1

   

16

ПР №3. Вимірювання деталей штангенінструментами.

1

   

17

Залік.

1

   

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

З ПРЕДМЕТА

«ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ, ДОПУСКИ

ТА ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

(за СП(ПТ)О та РНП)

у групі підготовки з професії 

«Електрогазозварник»

 

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Електрогазозварник,  2-3 розряд

   

 

 

І семестр

   

 

1

Основні правила креслення.

1

1

 

2

Читання зображень деталей на креслення.

3

2

1

3

Складальні креслення

4

3

1

4

Поняття про допуски та посадки

4

4

 

 

Всього (І семестр):

12

10

2

 

ІІ семестр

     

5

Інструменти та прилади для виміру лінійних і кутових величин 

5

3

1

 

Всього (ІІ семестр):

5

3

1

 

Разом годин:

17

11

3