Технологія і обладнання дугового зварювання 2.3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Технологія і обладнання дугового зварювання плавленням

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план 

Код модуля

 

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕГЗ – 2.1

Теоретичні основи зварювання плавленням

20

ЕГЗ – 2.1

Обладнання поста для ручного дугового зварювання

26

ЕГЗ – 2.1

Зварні з’єднання і шви

12

ЕГЗ –

2.2-2.3

Основні положення технології ручного і механізованого зварювання плавленням

37

ЕГЗ – 2.3

Основні поняття технології ручного і механізованого зварювання плавленням

18

ЕГЗ – 2.3

Критерії якості зварних швів. Дефекти зварних з’єднань і їх усунення

7

ЕГЗ –

3.1-3.3

Зварювальні матеріали

6

ЕГЗ –

3.1-3.3

Техніка і технологія зварювання

11

 

Разом:

137

Зміст

Код

модуля

№№ уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕГЗ – 2.1

 

Теоретичні основи зварювання плавленням

20

   

1

Сутність та характеристика основних способів зварювання плавленням

1

   

2

Класифікація та позначення видів зварювання згідно ДСТУ – 2222-93

1

   

3

Джерела нагріву і параметри термічного циклу

1

   

4-5

Будова, електричні параметри та потужність електричної зварювальної дуги. Теплова характеристика дуги.

2

   

6

Умови легкого збудження та стійкого горіння дуги, статична ВАХ

1

   

7

Технологічні властивості і способи управління параметрами дуги

1

   

8

Плавлення і перенесення присадного (зварювального) металу через дугу. Продуктивність процесу зварювання.

1

   

9

Вимоги до джерел живлення зварювальної дуги, їх зовнішні ВАХ, особливості процесів зварювання на змінному і постійному струмі

1

   

10

Поняття про пряму і зворотню полярності дуги при зварюванні постійним струмом

1

   

11

Самостійна робота

1

   

12-13

Вплив магнітного поля на стійкість горіння дуги. Методи боротьби з магнітним дуттям

2

   

14

Фізико-металургійні процеси зварювання плавленням

1

   

15

Нагрів і плавлення основного металу, формування та кристалізація зварювальної ванни

1

   

16-17

Будова зварного з’єднання, визначення та особливості структури, зони термічного впливу зварного з’єднання

2

   

18-19

Практична робота№1: «Розрахунок непродуктивних витрат електродів: чад, розбризкування»

2

   

20

Контрольна робота з теми

1

   
 

Обладнання поста для ручного дугового зварювання

26

   

21-22

Будова і вимоги до  зварювального посту для ручного дугового зварювання.

2

   

23-24

Класифікація джерел живлення.

2

 

 

25-26

Зварювальні трансформатори, випрямлячі, перетворювачі, електронні джерела живлення (інвертори).

2

   

27-28

Принцип дії, будова та основні технічні характеристики

2

   

29-30

Обладнання для механізованого зварювання в середовищі захисних газів. Склад, будова та основні технічні параметри

2

   

31

Пристрої для збудження та стабілізації електричної дуги

1

   

32

Самостійна робота

1

   

33

Електродотримачі та їх позначення

1

   

34-35

Пальники для дугового зварювання в захисних газах і їх класифікація.

2

   

36

Допоміжне обладнання, улаштування баластного реостату. Принципи регулювання струму

1

   

37-38

Зварювальні кабелі, залежність їх поперечного перерізу від зварювального струму, з’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів, запобіжні пристрої, їх маркування

2

   

39

Самостійна робота

1

   

40-41

Контрольно-вимірювальна апаратура для контролю параметрів режиму зварювання

2

   

42-43

Засоби індивідуального захисту зварників, будова та типи захисних масок

2

   

44-45

Правила безпечної експлуатації, обслуговування електрозварювальних машин

2

   

46

Контрольна робота

1

   
 

Зварні з’єднання і шви

12

   

47-48

 Зварні з’єднання та шви. Типи і характеристика зварних з’єднань

2

   

49

Види,  конструктивні елементи зварних швів.

1

   

50-51

Поняття про розрахунок зварних швів на міцність, поняття про робочі та зв’язуючи шви.

2

   

52-53

Види і основні конструктивні елементи обробки кромок згідно ДСТУ 3761.3 – 98

2

   

54

Класифікація зварних швів згідно ДСТУ 3761.3 – 98.

1

   

55

Основні конструктивні параметри зварних швів

1

   

56-57

Просторові положення швів згідно ДСТУ 2092 – 92. 

2

   

58

Контрольна робота

1

   

ЕГЗ – 2.2-2.3

 

Основні положення технології ручного і механізованого зварювання плавленням

37

   

59

Поняття про технологію зварювання

1

   

60

Технологічна інструкція із зварювання, її основні положення та визначення

1

   

61

Загальні вимоги до вибору зварювальних матеріалів в залежності від хімічного складу матеріалу, що зварюється

1

   

62

Зварювальний дріт і його маркування

1

   

63

Класифікація електродів для РДЗ, їх призначення

1

   

64

Умови постачання та збереження зварювальних матеріалів

1

   

65

Основні вимоги з підготовки зварювальних матеріалів до зварювання

1

   

66

Контроль якості зварювальних матеріалів, зварювально-технологічні властивості

1

   

67

Види і властивості газів, що застосовуються для зварювання

1

   

68-69

Лабораторно-практична робота: «Випробування зварювальних швів на непроникність»

2

   

70

Самостійна робота

1

   

71-72

Основні види дефектів. Причини їх виникнення та заходи їх запобігання

2

   

73

Класифікація дефектів за місцем розташування.

1

   

74

Якість продукції, неруйнівний контроль якості зварних з’єднань

1

   

75

Поняття про якість продукції, показники якості, забезпечення якості

1

   

76

Класифікація методів неруйнівного контролю якості зварних з’єднань

1

   

77

Візуально-оптичний та вимірювальний контроль якості основного металу. Підготовка зварних з’єднань до візуального контролю

1

   

 

78-79

Оптичні засоби, прилади та інструменти, що використовуються при візуальному контролі, критерії оцінки основних параметрів форми зварних швів згідно з ДСТУ 2944 – 94

2

   

80

Самостійна робота

1

   

81

Радіографічний метод контролю зварних з’єднань, джерела іонізуючого випромінювання. Застосування методу

1

   

82

Ультразвукова дефектоскопія зварних з’єднань. Дефекти, що можуть виявлятись цим методом

1

   

83

Капілярні методи контролю якості зварних з’єднань, основні поняття про методику виконання перевірки на герметичність зварних швів

1

   

84

Пневматичні та гідравлічні випробування

1

   

85

Система контролю якості зварного шва, способи усунення дефектів зварних швів.

1

   

86

Поняття про технологію зварювання

1

   

87-88

Технологічні інструкції із зварювання, її основні положення і визначення

1

   

89

Фізико-металургійні процеси при зварюванні оплавленням: нагрів і плавлення основного металу,формування та кристалізація зварювальної ванни

1

   

90

Термічний цикл зварювання. Будова зварного з’єднання

1

   

91-92

Визначення та особливості структури зони термічного впливу (ЗТВ) зварного з’єднання

1

   

93

Природа виникнення  тріщин в зварному шві

2

   

94

Директорська контрольна робота

1

   

95

Підсумковий урок (залік)

1

   

ЕГЗ – 2.3

 

Основні поняття технології ручного і механізованого зварювання плавленням

18

   

96

Фактори, що визначають зварюваність різних металів. Особливості процесу наплавлення

1

   

97

Особливості технології зварювання деталей і вузлів конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні

1

   

98-99

Вибір режиму зварювання. Основні параметри режимів зварювання

2

   

100

Вимоги до якості підготовки та складання з’єднань під зварювання, характерні дефекти складання

1

   

101

Методи виправлення та очищення металу

1

   

102

Засоби розмічання металу. Метод підготовки кромок

1

   

103

Режими та техніка ручного дугового зварювання

1

   

104-105

Режими та техніка механізованого зварювання

2

   

106

Самостійна робота

1

   

107

Техніка виконання прихваток при складанні під зварювання

1

   

108

Основні техніки зварювання швів різної довжини

1

   

109-110

Способи зварювання «кутом вперед» і «кутом назад».

2

   

111

Напруження та деформації при зварюванні.

1

   

112

Причини їх виникнення, способи попередження та зниження

1

   

113

Контрольна робота

1

   
 

Критерії якості зварних швів. Дефекти зварних з’єднань і їх усунення

7

   

114

Нормативно-технічна документація в галузі зварювання.

1

   

115

Вимоги до якості зварювання згідно стандартів серії ДСТУ ISO 3834

1

   

116

Оцінка виробників зварних конструкцій

1

   

117

Атестація технології зварювання плавленням

1

   

118-119

Кваліфікаційні випробування зварників відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів серії ISO 9606

2

   

120

Допуск зварника до виконання зварювальних робіт.

1

   

ЕГЗ – 3.1-3.3

 

 

Зварювальні матеріали

6

   

121

Зварювальні матеріали

1

   

122

Присадні дроти для зварювання різних класів сталей, їх класифікація

1

   

123-124

Маркування зварювальних матеріалів в залежності від рівня легування вмісту вуглецю та вимог до чистоти металу по вмісту сірки та фосфору

2

   

125

Вибір матеріалів в залежності від марки сталі, що зварюється (наплавляється)

1

   

126

Вимоги до постачання і зберігання, підготовки до зварювання

1

   
 

Техніка і технологія зварювання

11

   

127

Способи збудження дуги, припинення процесу зварювання та заварювання кратеру, основні схеми переміщення електроду при зварюванні в різних просторових положеннях

1

   

128-129

Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання стиковим швом та вимоги до параметрів шва згідно ГОСТ 14771

2

   

130-131

Параметри режиму автоматичного і механізованого зварювання

2

   

132

Вибір величини зварювального струму та електродного дроту

1

   

133

Особливості технології та техніки виконання стикових швів в різних просторових положеннях

1

   

134

Візуальний контроль виконаних з’єднань, ідентифікація дефектів згідно ДСТУ 3491 – 96

1

   

135

Оцінка якості зварного з’єднання виконаного шва

1

   

136

Директорська контрольна робота

1

   

137

Підсумковий урок (залік)

1

   

 

 

Разом:

137