Технологія і обладнання дугового зварювання 2.3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Технологія і обладнання дугового зварювання плавленням

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план 

Код модуля

 

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕГЗ – 2.1

Теоретичні основи зварювання плавленням

20

ЕГЗ – 2.1

Обладнання поста для ручного дугового зварювання

26

ЕГЗ – 2.1

Зварні з’єднання і шви

12

ЕГЗ –

2.2-2.3

Основні положення технології ручного і механізованого зварювання плавленням

37

ЕГЗ – 2.3

Основні поняття технології ручного і механізованого зварювання плавленням

18

ЕГЗ – 2.3

Критерії якості зварних швів. Дефекти зварних з’єднань і їх усунення

7

ЕГЗ –

3.1-3.3

Зварювальні матеріали

6

ЕГЗ –

3.1-3.3

Техніка і технологія зварювання

11

 

Разом:

137

Зміст

Код

модуля

№№ уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕГЗ – 2.1

 

Теоретичні основи зварювання плавленням

20

   

1

Сутність та характеристика основних способів зварювання плавленням

1

   

2

Класифікація та позначення видів зварювання згідно ДСТУ – 2222-93

1

   

3

Джерела нагріву і параметри термічного циклу

1

   

4-5

Будова, електричні параметри та потужність електричної зварювальної дуги. Теплова характеристика дуги.

2

   

6

Умови легкого збудження та стійкого горіння дуги, статична ВАХ

1

   

7

Технологічні властивості і способи управління параметрами дуги

1

   

8

Плавлення і перенесення присадного (зварювального) металу через дугу. Продуктивність процесу зварювання.

1

   

9

Вимоги до джерел живлення зварювальної дуги, їх зовнішні ВАХ, особливості процесів зварювання на змінному і постійному струмі

1

   

10

Поняття про пряму і зворотню полярності дуги при зварюванні постійним струмом

1

   

11

Самостійна робота

1

   

12-13

Вплив магнітного поля на стійкість горіння дуги. Методи боротьби з магнітним дуттям

2

   

14

Фізико-металургійні процеси зварювання плавленням

1

   

15

Нагрів і плавлення основного металу, формування та кристалізація зварювальної ванни

1

   

16-17

Будова зварного з’єднання, визначення та особливості структури, зони термічного впливу зварного з’єднання

2

   

18-19

Практична робота№1: «Розрахунок непродуктивних витрат електродів: чад, розбризкування»

2

   

20

Контрольна робота з теми

1

   
 

Обладнання поста для ручного дугового зварювання

26

   

21-22

Будова і вимоги до  зварювального посту для ручного дугового зварювання.

2

   

23-24

Класифікація джерел живлення.

2

 

 

25-26

Зварювальні трансформатори, випрямлячі, перетворювачі, електронні джерела живлення (інвертори).

2

   

27-28

Принцип дії, будова та основні технічні характеристики

2

   

29-30

Обладнання для механізованого зварювання в середовищі захисних газів. Склад, будова та основні технічні параметри

2

   

31

Пристрої для збудження та стабілізації електричної дуги

1

   

32

Самостійна робота

1

   

33

Електродотримачі та їх позначення

1

   

34-35

Пальники для дугового зварювання в захисних газах і їх класифікація.

2

   

36

Допоміжне обладнання, улаштування баластного реостату. Принципи регулювання струму

1

   

37-38

Зварювальні кабелі, залежність їх поперечного перерізу від зварювального струму, з’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів, запобіжні пристрої, їх маркування

2

   

39

Самостійна робота

1

   

40-41

Контрольно-вимірювальна апаратура для контролю параметрів режиму зварювання

2

   

42-43

Засоби індивідуального захисту зварників, будова та типи захисних масок

2

   

44-45

Правила безпечної експлуатації, обслуговування електрозварювальних машин

2

   

46

Контрольна робота

1

   
 

Зварні з’єднання і шви

12

   

47-48

 Зварні з’єднання та шви. Типи і характеристика зварних з’єднань

2

   

49

Види,  конструктивні елементи зварних швів.

1

   

50-51

Поняття про розрахунок зварних швів на міцність, поняття про робочі та зв’язуючи шви.

2

   

52-53

Види і основні конструктивні елементи обробки кромок згідно ДСТУ 3761.3 – 98

2

   

54

Класифікація зварних швів згідно ДСТУ 3761.3 – 98.

1

   

55

Основні конструктивні параметри зварних швів

1

   

56-57

Просторові положення швів згідно ДСТУ 2092 – 92. 

2

   

58

Контрольна робота

1

   

ЕГЗ – 2.2-2.3

 

Основні положення технології ручного і механізованого зварювання плавленням

37

   

59

Поняття про технологію зварювання

1

   

60

Технологічна інструкція із зварювання, її основні положення та визначення

1

   

61

Загальні вимоги до вибору зварювальних матеріалів в залежності від хімічного складу матеріалу, що зварюється

1

   

62

Зварювальний дріт і його маркування

1

   

63

Класифікація електродів для РДЗ, їх призначення

1

   

64

Умови пост