7214, 7212. Монтажник ЗБК, електрозварник.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  7214 «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»  2,3 розряд.

                        7212 «Електрозварник ручного зварювання» 2,3 розряд.

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Основи електротехніки

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробнича практика

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 2 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 2 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№№

тем

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

І.Виробниче навчання в майстерні

 

1

Охорона праці та пожежна безпека в навчальних майстернях і на будівництві

6

2

Екскурсія на будівництво

6

3

Слюсарні роботи

30

 

Всього годин

42

 

ІІ. Виробниче навчання на монтажному полігоні

 

1

Виконання робіт  з такелажним обладнанням , інструментами та пристроями.

6

2

Навантаження, розвантаження і транспортування конструкцій.

6

3

Виконання комплексу підготовчих робіт з монтажу конструкцій на монтажному полігоні

18

 

Всього годин

30

 

ІІІ. Виробниче навчання на будівництві

 

1

Виконання комплексу підготовчих робіт з монтажу конструкцій на будівельному об’єкті

60

 

Всього годин

60

 

ЗМІСТ

 

№№

уроків

Назва теми( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

1.ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В МАЙСТЕРНІ

 

1

Охорона праці та пожежна безпека в навчальних майстернях і на будівництві

6

2

Екскурсія на будівництві

6

 

Слюсарні роботи

30

3

Розміщування на площині. Підготовка деталей до розмічування.

Рубання металу. Рубання листового металу по рівню губок затискачів. Вирубування на плиті заготовок різних конфігурацій з листової сталі.

6

4

Правка. Правка сталі, нарізаної смужками, круглого стального прутка на плиті. Правка листової сталі.

Гнуття. Гнуття листової сталі під заданий кут. Гнуття стального сортового прокату, країв листової сталі в затискачах, на плиті з використанням пристроїв.

6

5

Різання металу. Різання листової, квадратної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою в затискачах. Різання труб, закріплених у трубо затискачі. Різання листового металу ручними ножицями.

Обпилення металу. Вправи з відпрацювання основних прийомів обпилювання плоских поверхонь.

6

6

Свердління та зенкування.

Нарізання різьби. Нарізання зовнішньої різьби болтів та шпильок. Нарі-зання різьби в наскрізних та глухих отворах.  Прогонка різьби болтів і гайок. Контроль різьбових з΄єднань.

6

7

 Клепання. Підготовка деталей клепаних з'єднань. Збирання та клепання накладних з'єднань  у ручну заклепками з напівкруглими та потайними головками.

6

 

Всього: виробниче навчання в майстерні

42

 

ІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА МОНТАЖНОМУ ПОЛІГОНІ

 

 

Виконання робіт  з такелажним обладнанням , інструментами та пристроями

6

1

Обслуговування такелажного обладнання; канати; блоки; поліспаси; талі та тельфери, домкрати; ручні та електричні лебідки; правила роботи з ними.

6

 

Навантаження, розвантаження і транспортування конструкцій.

6

2

Сортування конструкцій за монтажними схемами. Складування металевих і залізобетонних конструкцій. у горизонтальному положенні. Складування ферм та балок висотою понад 0,6 м у вертикальному положенні. Перевірка якості конструкцій.

6

 

Виконання комплексу підготовчих робіт з монтажу конструкцій на монтажному полігоні

18

3

Ознайомлення з навчальним полігоном, механізмами, пристосуваннями, інструментами. Підготовка та перевірка монтажного обладнання, пристосувань та інструментів.

6

4

Перевірка тросів, тимчасових розчалень, блоків лебідок, підтяжок відповідно до правил безпеки праці; вивчення креслень та схем споруд, технологічних карт.

6

5

Підготовка конструкцій до монтажу. Підйом, переміщення та встановлення збірних конструкцій. Тимчасове закріплення встановлених елементів. Перевірка встановлених елементів. Антикорозійний захист сталевих закладних деталей та зварювальних швів. 

6

 

Всього: виробниче навчання на монтажному полігоні

30

 

ІІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА БУДІВНИЦТВІ

 

 

Виконання комплексу підготовчих робіт з монтажу конструкцій на будівельному об’єкті

 

1

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охоони праці.

6

2

Влаштування основи з піску; стропування, підйом та встановлення. Вивірка фундаменту в плані відносно поздовжніх та поперечних осей будівель.

6

3

Встановлення кутових та маячних блоків. Натягування причалки. Монтаж рядових блоків. Вивірка блоків на плані по вертикалі та відчіплювання від монтажних петель.

6

4

Замонолічування бетонних стиків.

6

5

Розчистка та розмічування місця встановлення панелей

6

6

Розстеляння розчину, зачіплювання, підйом (за допомогою крана) та встановлення панелі на розчин.

6

7

Розстеляння розчину, зачіплювання, підйом (за допомогою крана) та встановлення панелі на розчин.

6

8

Вивірка і тимчасове закріплення панелі в проектному положенні інвентарними струбцинами, підкосами зі стяжними муфтами, розпорками та іншим пристосуванням.

6

9

Виконання робіт із закладання гнізд, отворів, вибоїв цеглою або бетоном.

6

10

Виконання робіт із закладання гнізд, отворів, вибоїв цеглою або бетоном. Установлення та знімання болтів.

6

 

Всього: виробниче навчання на будівництві 

60

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання 

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№№

тем

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Виробниче навчання на монтажному полігоні

 

1.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

6

2.

Монтажні з’єднання

36

 

Всього

42

 

ІІІ. Виробниче навчання на будівництві

 

1.

Виконання геодезичних робіт на будівництві

18

2.

 Виконання комплексу підготовчих робіт з монтажу конструкцій на будівельному об’єкті

48

3

Зарублювання стиків і швів між конструкціями будівель і споруд

42

 

Всього

108

 

ЗМІСТ

 

№№

уроків

Назва теми( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

1.ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА МОНТАЖНОМУ ПОЛІГОНІ

 

1

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

6

 

Монтажні з'єднання

36

2

Способи та технологія з’єднання конструкцій – клепані, болтові і зварювальні. Організація робочого місця.

6

3

Виконання клепаних з’єднань (однорядними, дворядними та трьохрядними швами, внапуск, з односторонніми та двосторонніми накладками) заклепками діаметром від 10 до 23 мм із застосуванням пневматичних клепальних молотків.

6

4

Складання та клепання вентиляційних решіток. Клепання кронштейнів з полосової та кутової сталі.

6

5

Встановлення тимчасових болтів на полицях швелерів і двотаврів із застосуванням шайб. Підбір різних болтів по довжині і зазорам. Кріплення стиків монтажними болтами.

6

6

Ознайомлення з видами зварювальних з’єднань.

Підготовка з’єднань: зачистка, виправлення стрижнів, зачистка закладних деталей.

6

7.

Виявлення зовнішніх дефектів зварювальних швів. Методи контролю якості зварювальних з’єднань

6

 

Всього:

42

 

ІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА БУДІВНИЦТВІ 

 

.

Виконання геодезичних робіт на будівництві

18

1

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. Практичне ознайомлення з геодезичним інструментом: нівеліром, теодолітом, рейками.

6

2

Перевірка будівельних конструкцій: довжини прольоту, висоти, ширини. Розбивка осьових ліній деталей і конструкцій. Підготовка нівеліра і теодоліта до роботи. Практика відліку по рейці

6

3

Геодезичні роботи нівеліром та теодолітом при монтажу будівельних конструкцій: перенесення осей фундаментів з обноски або знаків, закріплюючих осі, на дно котловану, монтаж фундаментних блоків відповідно осей – причалок; вивірка вертикальності та планового положення змонтованих колон, положення ферм. Контроль якості виконаних робіт.

6

 

Монтаж збірних конструкцій житлових та громадських будівель і споруд

48

4

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Підготовка такелажного обладнання, пристосувань та інструментів. Інструктаж з техніки безпеки.

Підготовка елементів конструкцій до монтажу

6

5

Ознайомлення з робочими кресленнями, монтажними схемами, технологічними картами.

Влаштування тимчасових огороджень, настилів, встановлення інвентарних риштувань та пристосувань, необхідних для виконання монтажних робіт

6

6

Влаштування обноски та розбивка осей будівлі. Влаштування піщаної подушки під фундаментні блоки. Геодезична перевірка висотної відмітки основи. Встановлення кутових і  маячних фундаментних блоків. Встановлення рядових блоків та геодезична перевірка правильності встановлення.

6

7

Розмітка на місці положення блоків першого ярусу. Перевірка правильності положення змонтованих елементів. Виправлення відхилень.

6

8

Монтаж плит перекриття та покриття. Стропування, підйом та встановлення плит та панелей перекриття у відповідності до монтажної схеми та технологічної карти. Вивірка укладених плит та їх закріплення.

Монтаж сходових площадок і маршів.

6

9

Виконання монтажних робіт горизонтальним або вертикальним способом, монтаж частин будівлі на всю висоту.

6

10

Послідовність встановлення, вивірка та закріплення тимчасових та постійних конструктивних елементів: фундаментів, колон, зв’язків (тимчасових або постійних), ригелів та балок, плит перекриття, стінових панелей, стін та ін.

6

11

Перевірка якості виконаних робіт. Оформлення акту прийомки змонтованих конструкцій.

Розбирання конструкцій та їх складування  відповідно до вимог. Контроль якості виконаних робіт.

6

 

Зароблення стиків і швів між конструкціями будівель і споруд

42

12

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

6

13

Підготовка стиків і вузлів до замонолічування....

6

14

Зарубка стиків та замонолічування швів у стінах, плитах та панелях перекриття.

6

15

Влаштування гідроізоляції швів зовнішніх панелей. Вкладання гідроізоляції

6

16

Нанесення захисного шару на поверхні закладних деталей і зварних з’єднань конструкції монтажу

6

17

Герметизація стиків спеціальними герметиками. Контроль якості виконаних робіт

6

18

Перевірочні роботи

6

 

Всього

108

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Виробниче навчання в майстерні

 

ББ

Розуміння та дотримання вимог технологічної документації, необхідної для виконання зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання деталей, вузлів та конструкцій

12

ББ

Розуміння та дотримання вимог технологічної документації, необхідної для виконання зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання деталей, вузлів та конструкцій

30

ЕРЗ – 2.1

Ручне дугове зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

48

ЕРЗ – 2.2

Ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій

102

 

Всього:

192

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Назва теми (компетентності ( компетентністі).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість

годин

 

Виробниче навчання в майстерні

ББ

Розуміння та дотримання вимог технологічної документації, необхідної для виконання зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання деталей, вузлів та конструкцій

12

 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні.

6

Використання технологічної карти, ремонтно-технологічної або технологічної інструкції для зварювання.

6

Ручне дугове зварювання в процесі виконання робіт.

30

Використання технологічної карти, ремонтно-технологічної або технологічної інструкції для зварювання.

6

Вибір режимів ручного дугового зварювання: регулювання сили зварювального струму в зварювальних трансформаторах, випрямлячах та перетворювачах.

6

Регулювання сили зварювального струму в зварювальних трансформаторах, випрямлячах та перетворювачах. Приєднання зварювальних кабелів. Затискання електрода в електродотримачі. Приєднання заземлення

6

Вмикання і вимикання зварювальних джерел живлення дути.

6

Тренування в запалюванні дуги, підтримуванні її горіння до повного розплавлення електрода.

6

ЕРЗ – 2.1

Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

 

ЕРЗ – 2.1.1

Підготовка робочого місця до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

24

Організація робочих місць зварювальних робіт

12

Усунення виявлених несправностей закріпленого устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів (за необхідності); приєднання зварювальних кабелів до виробу і зварювальної установки; встановлення і закріплення зварюваної деталі; очищення поверхонь зварюваних деталей (виробів) від масла, пилу та інших забруднень; вибір режимів ручного електродугового зварювання.

12

Підготовка металу до зварювання

12

Правка, гнуття та очищення пластин. Розмічання за допомогою лінійки, кутника, циркуля чи за шаблоном. Рубання пластин, різання ножівкою.                                                                                                                                          6 6

6

Обпилювання ребер і площин. Розробка кромок під зварювання. Вирубування зубилом ділянок неякісного шва.

6

ЕРЗ-2.1.2

Термічна підготовка до зварювальних робіт.

12

 

Нагрівання виробів та деталей перед зварюванням і наплавленням; використання засобів вимірювальної техніки. Усунення неполадок в роботі різака. Підігрівання металу перед різанням. Вибір номеру мундштука, тиску кисню та швидкості різання в залежності від товщини і марки сталі.

12

ЕРЗ – 2.2

Ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій

102

 

Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин в нижньому та похилому положеннях шва

42

 

Наплавлення валиків на стальні пластини в нижньому положенні шва. Наплавлення сумісних і паралельних валиків в нижньому положенні шва.

6

 

Зварювання листового металу встик без скосу та зі скосом кромок суцільним одностороннім та двостороннім швами. Зварювання пластин однакової товщини суцільним і переривистим швом внапуск.

6

 

Зварювання пластин під кутом 90°, 45і' і 135° без скосу кромок.

6

 

Зварювання листкового металу’ різної товщини встик без скосу і зі скосом кромок, внапуск суцільним і переривистим швом.

6

 

Зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок. Зварювання стикових і кутових з’єднань одношаровими швами.

6

 

Наплавлення валиків на похилу пластину знизу вгору, зверху вниз і по колу

6

 

Зварювання похилих пластин знизу вгору без скосу та зі скосом кромок. Зварювання похилих пластин в тавровому з’єднанні і під кутом 900 суцільним одностороннім і двостороннім швом без скосу і зі скосом кромок.

6

 

Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у вертикальному та горизонтальному положеннях шва

30

 

Наплавлення горизонтальних і вертикальних валиків на вертикальну поверхню.

6

 

Зварювання пластин у горизонтальному положенні встик, в тавр, кутом без скосу кромок.

6

 

Зварювання пластин у горизонтальному положенні встик, в тавр, кутом зі скосом кромок

6

 

Зварювання пластин у вертикальному положенні встик, в тавр, кутом без скосу кромок.

6

 

Зварювання пластин у вертикальному положенні встик, в тавр, кутом зі скосом кромок

6

 

Дугове наплавлення та зварювання неплавкими електродами в середовищі захисних газів

30

 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця та безпеки праці при наплавленні неплавкими електродами в середовищі захисних газів. Наплавлення неплавкими електродами. Вибір електродів та режимів наплавлення

6

 

Наплавлення порошкоподібними твердими сплавами: зачищення поверхні

6

 

Наплавлення порошкоподібними твердими сплавами: нанесення шару флюсу

6

 

Наплавлення порошкоподібними твердими сплавами: нанесення шару порошкоподібного твердого сплаву

6

 

Наплавлення порошкоподібними твердими сплавами: розплавлення сплаву

6

 

Всього

192

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Виробниче навчання в майстерні