721. Основи технічного креслення

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Основи технічного креслення

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

БК4

Сутність  технічного креслення.

Геометричні побудови.

3

1

БК4

Прямокутне проеціювання. Види проекцій.

3

1

БК4

Розрізи та перерізи.

3

 

БК4

Призначення, види і застосування креслень у виробництві. Поняття конструкторської та технологічної документації.

5

3

БК 4

Кінематичні схеми та принципові електричні схеми.

2

1

   

16

6

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

БК4

Сутність технічного креслення. Геометричні побудови.

Загальні відомості про креслення деталей. Правила оформлення креслень. Масштаби: призначення, ряди, запис (відповідно до діючого стандарту).Основні відомості про розміри на кресленнях згідно (відповідно до діючого стандарту).Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, кутів, фасок і елементів, що повторюються. Геометричні побудови. Розгортки, правила виконання. ЛПР «Розмічання плоскої поверхні»

БК4

Прямокутне проеціювання. Сутність способу проеціювання.  Прямокутне проеціювання – основний спосіб зображення, що застосовується в техніці (відповідно до діючого стандарту). Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях. Проеціювання основних геометричних тіл (циліндра, конуса, призм, кулі, піраміди) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Аналіз геометричних форм деталі. Вибір кількості зображень деталі та головного зображення. Додаткові та місцеві вигляди. Компонування зображень на кресленнях.

ЛПР «Побудова  трьох виглядів деталі»

 

Перерізи та розрізи.

Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.  Перерізи (відповідно до діючого стандарту).  Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання та позначення. Розрізи (відповідно до діючого стандарту).Призначення та відміна їх від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів, розташування їх на кресленні та позначення. Особливості виконання розрізу місцевого, з‘єднання частини вигляду і частини розрізу умовності виконання розрізів через тонкі стінки (ребра жорсткості).   Розрізи складні, види складних розрізів.  Правила виконання та позначення складних розрізів. Умовності при виконанні складних розрізів.

БК4

Призначення, види і застосування креслень у виробництві.

Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення.

Загальні відомості про робочі креслення. Нанесення розмірів і граничних відхилень. Призначення шорсткості поверхонь деталі.Відомості про матеріал деталі та його стан. Зображення та позначення різьб; креслення кріпильних різьбових виробів. Текстова частина робочого креслення.

ЛПР «Читання робочого креслення»

Загальні відомості про складання креслення, зміст складальних креслень, зображення на складальних кресленнях, номери позицій і їх нанесення на креслення (відповідно до діючого стандарту).Специфікація, форма, правила заповнення, зв‘язок з номерами позицій (відповідно до діючого стандарту).Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штриховки на суміжних деталях в перерізах. Нанесення розмірів на складальних кресленнях. Порядок читання складальних креслень.

Поняття конструкторської та технологічної документації :

- ДСТУ 2 2 4 9 -9 3 Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення

- ДСТУ 3 3 2 1 :2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

- ДСТУ 3 7 6 1.2 -9 8 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення.

ЛПР «Читання складальних креслень

БК4

Кінематичні схеми та принципові електричні схеми

Кінематичні схеми та принципові електричні схеми. Умовні позначення на схемах.

ЛПР «Читання кінематичних та електричних схем»