721. Основи технічного креслення

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Основи технічного креслення

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

БК4

Сутність  технічного креслення.

Геометричні побудови.

3

1

БК4

Прямокутне проеціювання. Види проекцій.

3

1

БК4

Розрізи та перерізи.

3

 

БК4

Призначення, види і застосування креслень у виробництві. Поняття конструкторської та технологічної документації.

5

3

БК 4

Кінематичні схеми та принципові електричні схеми.

2

1

   

16

6

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

БК4

Сутність технічного креслення. Геометричні побудови.

Загальні відомості про креслення деталей. Правила оформлення креслень. Масштаби: призначення, ряди, запис (відповідно до діючого стандарту).Основні відомості про розміри на кресленнях згідно (відповідно до діючого стандарту).Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, кутів, фасок і елементів, що повторюються. Геометричні побудови. Розгортки, правила виконання. ЛПР «Розмічання плоскої поверхні»

БК4

Прямокутне проеціювання. Сутність способу проеціювання.  Прямокутне проеціювання – основний спосіб зображення, що застосовується в техніці (відповідно до діючого стандарту). Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях. Проеціювання основних геометричних тіл (циліндра, конуса, призм, кулі, піраміди) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Аналіз геометричних форм деталі. Вибір кількості зображень деталі та головного зображення. Додаткові та місцеві вигляди. Компонування зображень на кресленнях.

ЛПР «Побудова  трьох виглядів деталі»

 

Перерізи та розрізи.

Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.  Перерізи (ві