7212. Читання кресленнь

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Читання кресленнь

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

ЕРЗ – 2.2.3

Креслення зварних конструкцій

2

 

ЕРЗ – 2.2.3

Читання креслень простих зварних конструкцій

2

 

Разом

4

 

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

ЕРЗ – 2.2.3

Креслення зварних конструкцій

Креслення зварної конструкції, номери позицій, зображення деталей конструкції, розміри. Специфікація складального креслення, правила її заповнення.

Структура умовного позначення шва зварного з‘єднання. Позначення зварних швів на кресленні: буквено-цифрові позначення Позначення однакових зварних швів, зварних швів залежно від форми підготовлених кромок. Умовні допоміжні знаки в позначенні зварних швів. Умовне позначення швів на вигляді: лицевий бік і зворотній бік та на розрізах.

Величина катета зварного шва, позначення швів переривчатих, позначення умовних.

ЕРЗ – 2.2.3

Читання креслень простих зварних конструкцій

Порядок читання та деталювання креслень зварних конструкцій. Читання креслень зварних конструкцій: опори стальні;кронштейни;кожухи; балки;рами;бобики, втулки, стакани; плити, стояки.