7212. Документаційне забезпечення зварювальних робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Документаційне забезпечення зварювальних робіт

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

БК 9

Сутність документаційного забезпечення зварювальних робіт.

1

БК 9

Інструкційно-технологічна документація

5

БК 9

Параметри режиму ручного дугового зварювання, повітряно-дугового різання

2

 

Разом:

8

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

БК 9

 

Сутність документаційного забезпечення зварювальних робіт.

1

1

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою електрозварника ручного зварювання. Підтвердження відповідності на підставі випробування способу зварювання перед початком виробництва.Підтвердження відповідності на підставі випробувань виробничих зразків.Підтвердження відповідності на підставі функціональних випробувань. Підтвердження методами контролю.

1

БК 9

 

Інструкційно-технологічна документація

5

2-3

Зміст та вимоги технологічної карти на зварювання, наплавлення і повітряно-дугове різання. Зміст та вимоги ремонтно-технологічної або технологічної інструкції.

2

4

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення зварного з’єднання.

1

5

Класифікація зварних швів .Класифікація типів зварних з’єднань

1

6

Геометричні параметри зварного шва. Умовні позначення швів зварних з’єднань.

1

БК 9

 

 

Параметри режиму ручного дугового зварювання, повітряно-дугового різання

2

7

Вибір режиму зварювання. Основні й додаткові параметри режиму зварювання. Вплив параметрів режиму на розміри і форму шва. Типові дефекти шва, що виникають від неправильного вибору параметрів режиму зварювання

1

8

Підсумковий урок (залік)

1

   

Разом:

8