7212. Обладнання

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Обладнання

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕРЗ – 2.1

Підготовка обладнання до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

22

ЕРЗ – 2.1

Газоповітряні пальники.

Будова та правила користування.

5

ЕРЗ – 2.2

Обладнання для ручного дугового зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

27

ЕРЗ – 3.1

Зварювальні трансформатори зі стабілізацією дуги

8

ЕРЗ – 3.1

Універсальні і багатопостові випрямлячі

8

ЕРЗ – 3.1

Перетворювачі для ручного зварювання

9

ЕРЗ – 3.1

Зварювані  камери з контрольованою атмосферою, плазмового зварювання

9

 

Разом:

88

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕРЗ – 2.1

 

Підготовка обладнання до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

22

   

1-6

Ознайомлення з призначенням, будовою та принципом роботи зварювального устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів

6

   

7-12

Інструкції з технічного обслуговування і експлуатації зварювального устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів, види і строки проведення випробувань зварювального обладнання

6

   

13

Самостійна робота

1

   

14-17

Захисні засоби при зварювальних роботах. Їх будова та принцип роботи