7212. Обладнання

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Обладнання

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕРЗ – 2.1

Підготовка обладнання до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

22

ЕРЗ – 2.1

Газоповітряні пальники.

Будова та правила користування.

5

ЕРЗ – 2.2

Обладнання для ручного дугового зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

27

ЕРЗ – 3.1

Зварювальні трансформатори зі стабілізацією дуги

8

ЕРЗ – 3.1

Універсальні і багатопостові випрямлячі

8

ЕРЗ – 3.1

Перетворювачі для ручного зварювання

9

ЕРЗ – 3.1

Зварювані  камери з контрольованою атмосферою, плазмового зварювання

9

 

Разом:

88

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕРЗ – 2.1

 

Підготовка обладнання до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання

22

   

1-6

Ознайомлення з призначенням, будовою та принципом роботи зварювального устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів

6

   

7-12

Інструкції з технічного обслуговування і експлуатації зварювального устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів, види і строки проведення випробувань зварювального обладнання

6

   

13

Самостійна робота

1

   

14-17

Захисні засоби при зварювальних роботах. Їх будова та принцип роботи

4

   

18-21

Інструмент, пристрої необхідні для виконання зварювальних робіт. Їх будова та технічне обслуговування.

4

   

22

Контрольна робота

1

   
 

Газоповітряні пальники.

Будова та правила користування.

5

   

23-24

Будова та правила користування газоповітряними пальниками; засоби вимірювальної техніки

2

   

25

Усунення неполадок в роботі різака

1

   

26

Засоби вимірювальної техніки.

1

   

27

Контрольна робота

1

   

ЕРЗ – 2.2

 

Обладнання для ручного дугового зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

27

   

28-31

Основні відомості про будову та принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму; правила обслуговування електрозварювальних апаратів

4

   

32-33

Трансформатори. Їх будова та принцип роботи. Технічне обслуговування

2

   

34-35

Генератори. Їх будова та принцип роботи. Технічне обслуговування

2

   

36-37

Перетворювачі. Їх будова та принцип роботи. Технічне обслуговування

2

   

38-39

Випрямлячі. Їх будова та принцип роботи. Технічне обслуговування

2

   

40

Контрольна робота

1

   

41-42

Види і строки проведення випробувань зварювального обладнання

2

   

43-44

Будова балонів, їх колір і правила поводження з ними

2

   

45-47

Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів

3

   

48-49

Конструкція балонів, зберігання й транспортування балонів

2

   

50-51

Кольори балонів для різних газів. Правила забезпечення захисту швів під час зварювання

2

   

52-53

Будова пальників для зварювання неплавким електродом в захисному газі.

2

   

54

Контрольна робота

1

   

ЕРЗ – 3.1

 

 

Зварювальні трансформатори зі стабілізацією дуги

8

   

55

Роль стабілізаторів при дуговому зварюванні на змінному струмі

1

   

56-57

Типи  стабілізаторів  для  паралельного  вмикання,  будова, електрична схема

2

   

58

Джерела змінного струму з вбудованими імпульсними пристроями стабілізації горіння дуги

1

   

59

Промислові джерела живлення

1

   

60-61

Технічні характеристики трансформаторів з імпульсними стабілізаторами горіння дуги

2

   

62

Контрольна робота

1

   
 

Універсальні і багатопостові випрямлячі

8

   

63-64

Призначення і принцип дії універсальних випрямлячів з тиристорним вирівнюючим блоком. Технічні характеристики універсальних тиристорних випрямлячів

2

   

65

Переваги багатопостових випрямлячів

1

   

66

Принципові схеми випрямлячів.Принцип дії та схеми баластного реостата

1

   

67

Промислові реостати РБ-202, РБ-301, РБ-302, РБ-502.

1

   

68

Технічні характеристики багатопостових випрямлячів

1

   

69

Можливі несправності зварювальних випрямлячів і способи їх усунення.

1

   

70

Контрольна робота

1

   
 

Перетворювачі для ручного зварювання

9

   

71-74

Будова та принцип дії перетворювачів для ручного зварювання: ПД-501, ПД-502, ПД-305, ПСО-315М, ПСО-300-2

4

   

75-78

Технічні характеристики зварювальних перетворювачів.

4

   

79

Контрольна робота

1

   
 

Зварювані  камери з контрольованою атмосферою, плазмового зварювання

9

   

80-82

Мотивізація випадків зварювання в герметичних камерах: вироби складної форми, шви в різних площинах; необхідність особливих умов зварювання, підвищені вимоги до якості зварних швів

3

 </