7212. Основи електротехніки

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Основи електротехніки

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

БК5

Основні поняття про електричне коло

3

 

БК5

Постійний струм та кола постійного струму

3

1

БК5

Основні поняття про магнітне коло

2

 

БК5

Змінний струм та кола змінного струму

2

 

БК5

Електричні вимірювання

1

 

БК5

Основні поняття про електротехнічні пристрої

4

 

БК5

Застосування постійного  та змінного струму в зварювальних роботах

1

 

Разом

16

1

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

БК5

Основні поняття про електричне коло

Найпростіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Провідники й діелектрики в електричному полі. Електрична ємність, типи конденсаторів та їх застосування.

БК5

Постійний струм та кола постійного струму

Електричний струм, густина. Електричний опір та провідність. Електричне коло постійного струму, його елементи. Закони Ома та Кіргофа. Розрахунок електричних кіл. ЛПР «Побудова електричних схем»

БК5

Основні поняття про магнітне коло

Найпростіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, її практичне використання (поняття про трансформатор). Закон електромагнітної індукції.

БК5

Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Активний опір про