7212. Основи трудового законодавства

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи трудового законодавства"

Професія: Електрозварник ручного зварювання Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

БК 1

Права громадян України на працю.

1

БК 1

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

2

БК 1

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

1

Разом

4

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

БК 1

Права громадян України на працю.

1

Трудове право і його розвиток в Україні. Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України. Трудові правовідносини.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Види трудових правовідносин

1

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

2

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність. Право громадян на відпочинок.

1

Види робочого часу, зумовлені його тривалістю.

Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

1

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

1

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення.

1

 

Всього

4