7212. Спецтехнологія

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

 Спецтехнологія

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕРЗ – 2.1

Структура і задачі курсу. Металургійні процеси при дуговому зварюванні

3

ЕРЗ – 2.2

Організація роботи зварювального поста..

20

ЕРЗ – 2.2

Загальні відомості про зварювання. Технологія ручного електродугового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій, виготовлених з різних металів і сплавів

25

ЕРЗ – 2.2

Технологія і особливості наплавлення простих деталей, вузлів, конструкцій з різних металів і сплавів

16

ЕРЗ – 2.2

Критерії якості зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу. Роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення

28

ЕРЗ – 3.1

Повітряно-дугове різання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

22

ЕРЗ – 3.1

Технологія і особливості зварювання деталей, вузлів, конструкцій різної складності, виготовлених з різних металів і сплавів

22

ЕРЗ – 3.1

Технологія і особливості наплавлення деталей, вузлів, інструментів різної складності

25

ЕРЗ – 3.1

Зварні дефекти. Способи їх усунення

25

 

Разом:

186

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕРЗ – 2.1

 

Структура і задачі курсу. Металургійні процеси при дуговому зварюванні

3

   

1

Історія розвитку зварювання металів, вклад вітчизняних вчених. Значення зварювального виробництва для промисловості