7212. Спецтехнологія

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

 Спецтехнологія

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕРЗ – 2.1

Структура і задачі курсу. Металургійні процеси при дуговому зварюванні

3

ЕРЗ – 2.2

Організація роботи зварювального поста..

20

ЕРЗ – 2.2

Загальні відомості про зварювання. Технологія ручного електродугового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій, виготовлених з різних металів і сплавів

25

ЕРЗ – 2.2

Технологія і особливості наплавлення простих деталей, вузлів, конструкцій з різних металів і сплавів

16

ЕРЗ – 2.2

Критерії якості зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу. Роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення

28

ЕРЗ – 3.1

Повітряно-дугове різання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

22

ЕРЗ – 3.1

Технологія і особливості зварювання деталей, вузлів, конструкцій різної складності, виготовлених з різних металів і сплавів

22

ЕРЗ – 3.1

Технологія і особливості наплавлення деталей, вузлів, інструментів різної складності

25

ЕРЗ – 3.1

Зварні дефекти. Способи їх усунення

25

 

Разом:

186

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕРЗ – 2.1

 

Структура і задачі курсу. Металургійні процеси при дуговому зварюванні

3

   

1

Історія розвитку зварювання металів, вклад вітчизняних вчених. Значення зварювального виробництва для промисловості

1

   

2

Металургійні процеси при дуговому зварюванні. Плавлення електродного та основного металу

1

   

3

Температура нагрівання виробів з різних матеріалів перед зварюванням; тривалість нагрівання виробів з різних матеріалів перед зварюванням.

1

   

ЕРЗ –2.2

ЕРЗ –2.2

 

Організація роботи зварювального поста

20

   

4-7

Загальні вимоги до обладнання зварювального поста

4

   

8-10

Основні види зварювальних постів

3

   

11-12

Порядок приймання й здавання зміни

2

   

13

Самостійна робота

1

   

14-16

Порядок підготовки зварювального обладнання, інструментів та пристроїв до виконання роботи

3

   

17-18

Порядок заповнення журналу приймання й здавання змін

2

   

19-22

Технічна документація

4

   

23

Контрольна робота

1

   
 

Загальні відомості про зварювання. Технологія ручного електродугового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій, виготовлених з різних металів і сплавів

25

   

24

Поняття про зварювання як технологічний процес

1

   

25

Техніка виконання швів

1

   

26

Запалювання дуги та підтримування її горіння

1

   

27

Положення електрода, коливальні рухи електродом.

1

   

28

Способи заповнення шва по довжині й перерізу. Закінчення шва

1

   

29-30

Технологія зварювання

2

   

31-32

Вибір режиму зварювання. Основні й додаткові параметри режиму зварювання

2

   

33-34

Вплив параметрів режиму на розміри і форму шва

2

   

35-36

Техніка зварювання

2

   

37

Самостійна робота

1

   

38

Основні прийоми прихвачування

1

   

39

Зварювання в нижньому положенні

1

   

40-41

Виконання стикових швів з різною розробкою кромок

2

   

42

Орієнтовні режими зварювання, положення електрода

1

   

43-44

Способи і види зварних з’єднань і швів; порядок підготовки кромок виробів для зварювання

2

   

45

Порядок підготовки кромок виробів для зварювання; основи знань про зварювання в захисному газі

1

   

46-47

Ручне дугове зварювання сталей, чавунів, міді, латуні,  бронзи , ручне дугове зварювання  алюмінію та його сплавів

2

   

48

Контрольна робота

1

   
 

Технологія і особливості наплавлення простих деталей, вузлів, конструкцій з різних металів і сплавів

16

   

49-50

Типи обробок зварних швів

2

   

51-53

Сутність та призначення процесу наплавлення

3

   

54-55

Види наплавочних робіт

2

   

56

Самостійна робота

1

   

57-58

Матеріали для наплавлення

2

   

59-60

Технологія ручного дугового наплавлення

2

   

61-63

Наплавка валиків

3

   

64

Контрольна робота

1

   
 

Критерії якості зварних швів, наплавленого металута поверхні різу. Роботи з обслуговування робочогомісця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення

28

   

65-66

Порядок використання інструменту для обробки і зачистки зварних швів

2

   

67-68

Критерії якості основного та зварювальних матеріалів

2

   

69-70

Критерії якості зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу

2

   

71-72

Типові дефекти шва, що виникають від неправильного вибору параметрів режиму зварювання

2

   

73-74

Зовнішні дефекти, що підлягають виправленню ручною шліфувальною машинкою та електро-дуговими способами

2

   

75-76

Дефекти, що підлягають виправленню заваркою

2

   

77

Самостійна робота

1

   

78-91

Роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення: правила зберігання та підготовки електродів до зварювання;правила зберігання, експлуатації та транспортування балонів з газами;правила обслуговуванняелектрозварювальногоустаткування;місця розташування інструментів і захисних пристроїв;порядок відключення зварювальної апаратури від джерела енергії

14

   

92

Контрольна робота

1

   

ЕРЗ – 3.1

ЕРЗ – 3.1

 

Повітряно-дугове різання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів

22

   

93-94

Сутність процесу термічного різання та його види

2

   

95

Основні умови різання металів окисленням

1

   

96

Оцінка розрізуваності сталей

1

   

97-98

Типи різаків та їх будова

2

   

99-100

Вибір режимів та техніки різання

2

   

101

Деформація при кисневому різанні та заходи по їх запобіганню

1

   

102

Вимоги до якості кисневого різання

1

   

103-104

Способи електродугового різання металу та області їх застосування

2

   

105

Самостійна робота

1

   

106

Дугове різання металевим електродом

1

   

107

Електроди для різання, режими різання, застосування

1

   

108-109

Дугове різання вугільним електродом, область застосування

2

   

110-111

Повітряно-дугове різання; сутність, область застосування

2

   

112-113

Повітряно-дугове стругання. Вибір режимів стругання в залежності від виду металу.

2

   

114

Контрольна робота

1

   
 

Технологія і особливості зварювання деталей, вузлів, конструкцій різної складності, виготовлених з різних металів і сплавів

22

   

115-116

Вибір електродів за типом струму зварювального апарату

2

   

117

Вибір електродів по товщині і типу металу деталей, що зварюються

1

   

118

Вибір електродів по просторовому положенню зварюваного шва

1

   

119

Вибір електродів по легкості в роботі, якості та екологічності

1

   

120-121

Вміст покриття електродів. Типи електродів. Умовні позначення електродів

2

   

122

Вимоги до електродів, захисного газу

1

   

123

Орієнтовні режими та техніка зварювання.

1

   

124

Самостійна робота

1

   

125-126

Особливості зварювання міді та її сплавів, що зумовлені властивостями металу

2

   

127

Техніка зварювання неплавким електродом

1

   

128

Ручне зварювання сплавів на основі міді покритими електродами. Орієнтовні режими зварювання

1

   

129-130

Особливості зварювання титану та його сплавів, зумовлені властивостями металу

2

   

131

Вимоги до зварюваної поверхні та присадкового дроту

1

   

132-133

Технологія ручного зварювання вольфрамовим електродом в захисному газі титанових сплавів

2

   

134-135

Ручне аргонодугове зварювання нікелю та його сплавів; матеріали для зварювання, орієнтовні режими зварювання

2

   

136

Контрольна робота

1

   
 

Технологія і особливості наплавлення деталей, вузлів, інструментів різної складності

25

   

137-138

Сутність та призначення процесу наплавлення його особливості

2

   

139-141

Приклади застосування наплавлення інструментів і деталей з вуглецевих і конструкційних сталей.

3

   

142-144

Ручне дугове наплавлення

3

   

145-150

Головні параметри режиму наплавлення: сила струму, напруга дуги і швидкість наплавлення

6

   

151-154

Техніка наплавлення та її продуктивність

4

   

155-158

Технологія наплавлення твердими сплавами

4

   

159-160

Вимоги безпеки під час виконання наплавлення.

2

   

161

Контрольна робота

1

   
 

Зварні дефекти. Способи їх усунення.

25

   

162-171

Основні зовнішні й внутрішні дефекти зварних швів: нерівномірна ширина шва, ввігнутість, тріщини, пропалини, натікання, кратери, підрізи, пори, шлакові включення, непровари

10

   

172-173

Причини дефектів, їх попередження та способи усунення

2

   

174

Самостійна робота

1

   

175-184

Види контролю зварного з’єднання: зовнішній огляд, випробування на щільність, гідравлічні випробування, механічні випробування, металографічні випробування, просвічування рентгенівським та гама-випромінюванням,  магніто-графічна й ультразвукова дефектоскопія

10

   

185

Директорська контрольна робота

1

   

186

Підсумковий урок (залік)

1

   
   

Разом:

186