7214, 7212. Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

№ теми

Назва теми

Кількість годин

1

Інформація та інформаційні технології

2

2

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

7

3

Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

8

4

Використання прикладних програм у професійній діяльності

3

 

Разом:

20

 

Зміст

 

№ теми

№№

уроків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

1

 

Інформація та інформаційні технології

2

   

 

1-2

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

2

   

2

 

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

7

   

 

3-4

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології

2

   

 

5-6

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Power Point

2

   

 

7-8

Лабораторно-практичні роботи:

1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

2

   

 

9

Самостійна робота

1

   

3

 

Мережні системи. Глобаль