7214, 7212. Матеріалознавство

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

БК 3

Основні відомості про метали і сплави

2

БК 3

Властивості металів

5

БК 3

Зварювальні матеріали

5

ЕРЗ – 2.2

Зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному процесі

10

ЕРЗ – 2.2

Основні властивості електродів, які застосовуються під час наплавлення, та металів і сплавів, що зварюються

18

 

Разом:

40

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

БК 3

 

Основні відомості про метали і сплави

2

   

1

Метали. Чорні й кольорові метали, сплави

1

   

2

Внутрішня будова металів та сплавів.

1

   

БК 3

 

Властивості металів

5

   

3

Загальна класифікація властивостей металів

1

   

4

Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність

1

   

5

Хімічні властивості. Окислюваність і корозійна стійкість

1

   

6

Корозія конструкцій. Способи захисту металів від корозії

1

   

7

ЛПР «Ознайомлення з макро- і мікроструктурою різних металів і сплавів»

1

   

БК 3

 

 

Зварювальні матеріали

5

   

8

Основні зварювальні матеріали: зварювальний дріт, електроди, флюси й захисні гази

1

   

9

Загальні характеристики зварювальних матеріалів та їх класифікація

1

   

10

Захисні гази: види, призначення

1

   

11

ЛПР « Визначення покриття електродів»

1

   

12

Контрольна робота

1

   

ЕРЗ – 2.2

 

 

Зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному процесі

10

   

13

Зварювальний дріт, застосування, поставка, вимоги стандартів до якості

1

   

14

Стальний дріт, групи, маркування

1

   

15

Зварювальний дріт для зварювання кольорових металів, маркування

1

   

16

Порошковий дріт, його застосування і маркування.

1

   

17

Флюси, їх призначення, класифікація. Маркування флюсів. Вибір флюсів в залежності від виду зварювання і зварювальних металів

1

   

18

Захисні гази: види, призначення

1

   

19

Інертні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування

1

   

20

Активні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування

1

   

21

Правила експлуатації та раціонального використання зварювальних матеріалів

1

   

22

Контрольна робота

1

   

ЕРЗ – 2.2

 

 

Основні властивості електродів, які застосовуються під час наплавлення, та металів і сплавів, що зварюються

18

   

23

Неплавкі електроди. Види, застосування, маркування

1

   

24

Плавкі покриті електроди, їх класифікація. Типи електродів. Умовні позначення електродів

1

   

25

Електроди спеціальні для зварювання кольорових металів

1

   

26

Загальні відомості про кольорові метали та їх застосування в промисловості

1

   

27

Мідь, її властивості; сплави міді (латунь, бронза), застосування та маркування

1

   

28

Нікель, мідно-нікелеві й нікелеві сплави. Властивості застосування та маркування

1

   

29

Алюміній, його властивості. Групи технічного алюмінію, застосування, маркування. Алюмінієві сплави їх класифікація, застосування, маркування

1

   

30

Магній, титан, їх сплави; властивості і застосування, маркування

1

   

31

Основні тугоплавкі метали: вольфрам, тантал, молібден, ніобій; їх властивості та застосування

1

   

32

Основні легкоплавкі метали – олово й свинець; олов’яно-свинцеві сплави: властивості, застосування. Бабіти. Їх види і застосування

1

   

33

Визначення чавунів. Їх частка й значення в сучасній промисловості. Класифікація чавунів. Вплив домішок на властивості чавуну

1

   

34-35

Білий і сірий чавуни, їх види та маркування. Леговані чавуни, їх види, застосування, маркування. Класифікація легованих чавунів в залежності від властивостей. Застосування легованих чавунів.

2

   

36

Визначення сталі. Значення сталей в сучасній промисловості

1

   

37

Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням і якістю

1

   

38

Конструкційні сталі. Спеціальні сталі й сплави.

1

   

39

Директорська контрольна робота

1

   

40

Підсумковий урок (залік)

1

   
   

Разом:

40