7214, 7212. Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 Професія: «МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ; ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Рівень кваліфікації:

Тематичний план

 

теми

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

1

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва.

1

2

Поняття ринку і ринкових відносин.

2

3

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність.

2

4

Системи підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин

4

5

Витрати виробництва і собівартість продукції.

4

6

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа соціального захисту.

2

7

Відтворення суспільного продукту. Національний доход.

2

8

Галузеві підприємства. Підприємство у ринкових умовах

2

9

Організація і оплата праці

2

10

Фінанси та податкова система.

4

11

Неспроможність (банкрутство) будівельної організації.

2

 

                                              Всього:

27

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; електрозварник ручного зварювання

(2 розряд)

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва.

(1 година)

Поняття ринку і ринкових відносин.

(2 години)

Закон ринкового господарювання

Закон попиту, пропозиції, ринкова рівновага.

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. (2 години)

Поняття відносин власності.Типи, форми і види власності

Роздержавлення і приватизація.