7214, 7212. Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 Професія: «МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ; ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Рівень кваліфікації:

Тематичний план

 

теми

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

1

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва.

1

2

Поняття ринку і ринкових відносин.

2

3

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність.

2

4

Системи підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин

4

5

Витрати виробництва і собівартість продукції.

4

6

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа соціального захисту.

2

7

Відтворення суспільного продукту. Національний доход.

2

8

Галузеві підприємства. Підприємство у ринкових умовах

2

9

Організація і оплата праці

2

10

Фінанси та податкова система.

4

11

Неспроможність (банкрутство) будівельної організації.

2

 

                                              Всього:

27

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; електрозварник ручного зварювання

(2 розряд)

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва.

(1 година)

Поняття ринку і ринкових відносин.

(2 години)

Закон ринкового господарювання

Закон попиту, пропозиції, ринкова рівновага.

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. (2 години)

Поняття відносин власності.Типи, форми і види власності

Роздержавлення і приватизація.

Системи підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин(4 години)

Поняття і цілі підприємницької діяльності.

Види підприємств.

Процес виробництва: сутність і структура.

Фонди підприємств.

Витрати виробництва і собівартість продукції.

(4години)

Ціна та ціноутворення

Прибуток

Витрати підприємства.

Система оподаткування

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа соціального захисту.(2 години)

Трудові відносини і зайнятість

Проблема безробіття і соціальна захищеність населення

Відтворення суспільного продукту. Національний доход.

Валовий національний продукт і суспільний добробут.

Національний дохід, його розподіл і використання.

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій(3 розряд)

Сучасна ринкова економіка України. Основні галузі економіки.

Галузеві підприємства. Підприємство у ринкових умовах.

(2 години)

Підприємство в окремій економічній галузі – особлива форма економічної активності

Державна підтримка підприємництва.

Організація і оплата праці

(2 години)

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.

Нові форми оплати праці,  преміювання. Мотивація діяльності працівників.

Фінанси та податкова система.

(4 години)

Фінансова система: економічна роль і структура

Сутність, структура і функції бюджетної системи.

Функції податків

Класифікація податків

Неспроможність (банкрутство) будівельної організації.

(2 години)

Суть банкрутства.

Процедура банкрутства, запобігання банкрутству.