7214, 7212. Технологія монтажу 2 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технологія монтажних робіт

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

№№ тем

Назва теми

Кількість годин

1.

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

2.

Організація виробництва і праці

4

3.

Основи слюсарної справи

13

4.

Частини будівель і споруд. Види будівельно-

монтажних робіт

8

5.

Відомості про монтажне обладнання

7

6

Підготовчі роботи при монтажі

6

7.

Технологія такелажних робіт

10

8.

Загальна технологія монтажних робіт

12

9.

Монтажні з'єднання елементів конструкцій

10

 

Разом:

72

 

Зміст

 

<

№№ тем

№№ уро-ків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

1.

 

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

   
 

1

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку. Історія розвитку будівельної справи. Науково-технічне й економічне значення якості робіт. Необхідність забезпечення конкурентноздатності на світовому ринку вітчизняних технологій.

1

   

 

2

Роль професійної майстерності робітника для забезпечення високої якості виконуваних робіт. Трудова і технологічна дисципліна. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки другого розряду.

1

   

2.

 

Організація виробництва і праці

4

   
 

3

Організація робочого місця.

1

   
 

4

Транспортування, складування, зберігання сталевих та залізобетонних конструкцій.

1

   
 

5

Організація праці монтажників. Значення професійної майстерності й зростання культурно-технічного рівня робітників.

1

   
 

6

Забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт за професією.

1

   

3.

 

Основи слюсарної справи

13

   

 

7

Розмітка. Загальні поняття. Інструменти для площинної розмітки.

1

   

 

8

Підготовка до розмітки, прийоми площинної розмітки. Пристрій для розмітки. Прийоми та послідовність розмітки.

1

   

 

9

Випрямляння та рихтування металу. Загальні відомості. Обладнання для виправлення і особливості виправлення.

1

   

 

10

Згинання металу. Згинання деталей з листового та штабового металу.

1

   

 

11

Різання металу. Інструменти. Технологія ручного і механізованого різання металу.

1

   

 

12

Свердління і його способи (ручне і механізоване). Інструменти.

1

   

 

13

Нарізування різьби. Основні елементи різьби.

1

   

 

14

Технологія нарізування внутрішньої і зовнішньої різьби. Інструменти. Механізація нарізування різьби.

1

   

 

15

Клепання. Загальні відомості. Типи заклепок. Види заклепкових швів.Ручне і  механізоване клепання

1

   

 

16-18

Лабораторно-практичні роботи:

Визначити довжину заготовок і накреслити схеми:

-кутника і скоби з прямими внутрішніми кутами;

-скоби із заокругленням;

-замкнутого кільця.

3

   

 

19

Контрольна робота з теми

1

   

4.

 

Частини будівель і споруд. Види будівельно-монтажних робіт.

8

   

 

20-21

Класифікація будівель і споруд. Загальні поняття про будівлі і споруди. Основні вимоги до будівель і споруд: відповідність призначення, експлуатаційним вимогам, міцності, стійкості, довговічності, вогнестійкості.

2

   

 

22

Класифікація будівель: цивільні виробничі (сільськогосподарські і промислові). Споруди спеціального призначення (мачти, мости, резервуари, башти).

1

   

 

23

Класифікація будівель за поверховістю (одно, малоповерхові, багатоповерхові, підвищеної поверховості, висотні, хмарочоси).

1

   
 

24

Основні елементи будівель їх характеристика: фундаменти, стіни, сходові марші і площадки, покрівля. Основні конструктивні схеми будівель: каркасні, безкаркасні, з неповним каркасом.

1

   

 

25

Поділ будівель за матеріалом, за видом і розміром застосовуваних виробів.

1

   

 

26

Види загальнобудівельних робіт. Будівельно-монтажні роботи; спеціальні роботи, їх характеристики. Будівельні процеси, операції. Ділянки, захвати, фронт робіт, робоче місце.

1

   

 

27

Контрольна робота з теми

1

   

5.

 

Відомості про монтажне обладнання

7

   

 

28

Загальні відомості: спеціальні транспортні засоби для перевезення залізобетонних і сталевих конструкцій.

1

   

 

29

Інструменти для виконання монтажних робіт: робочі.

1

   

 

30

Інструменти для виконання монтажних робіт: контрольно-вимірювальні. Інвентар.

1

   

 

31

Засоби малої механізації (ручні і переносні машини з пневматичним, електричним та гідравлічним приводом).

1

 

 

 

32-33

Засоби підмощування: риштування, помости, вишки, колиски, площадки, драбини. Їх види, призначення, будова і способи застосування.

2

 

 

 

34

Контрольна робота

1