7214, 7212. Технологія монтажу 2 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технологія монтажних робіт

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

№№ тем

Назва теми

Кількість годин

1.

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

2.

Організація виробництва і праці

4

3.

Основи слюсарної справи

13

4.

Частини будівель і споруд. Види будівельно-

монтажних робіт

8

5.

Відомості про монтажне обладнання

7

6

Підготовчі роботи при монтажі

6

7.

Технологія такелажних робіт

10

8.

Загальна технологія монтажних робіт

12

9.

Монтажні з'єднання елементів конструкцій

10

 

Разом:

72

 

Зміст

 

№№ тем

№№ уро-ків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

1.

 

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

   
 

1

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку. Історія розвитку будівельної справи. Науково-технічне й економічне значення якості робіт. Необхідність забезпечення конкурентноздатності на світовому ринку вітчизняних технологій.

1

   

 

2

Роль професійної майстерності робітника для забезпечення високої якості виконуваних робіт. Трудова і технологічна дисципліна. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки другого розряду.

1

   

2.