7214, 7212. Технологія монтажу 2 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технологія монтажних робіт

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

№№ тем

Назва теми

Кількість годин

1.

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

2.

Організація виробництва і праці

4

3.

Основи слюсарної справи

13

4.

Частини будівель і споруд. Види будівельно-

монтажних робіт

8

5.

Відомості про монтажне обладнання

7

6

Підготовчі роботи при монтажі

6

7.

Технологія такелажних робіт

10

8.

Загальна технологія монтажних робіт

12

9.

Монтажні з'єднання елементів конструкцій

10

 

Разом:

72

 

Зміст

 

№№ тем

№№ уро-ків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

1.

 

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку

2

   
 

1

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку. Історія розвитку будівельної справи. Науково-технічне й економічне значення якості робіт. Необхідність забезпечення конкурентноздатності на світовому ринку вітчизняних технологій.

1

   

 

2

Роль професійної майстерності робітника для забезпечення високої якості виконуваних робіт. Трудова і технологічна дисципліна. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки другого розряду.

1

   

2.

 

Організація виробництва і праці

4

   
 

3

Організація робочого місця.

1

   
 

4

Транспортування, складування, зберігання сталевих та залізобетонних конструкцій.

1

   
 

5

Організація праці монтажників. Значення професійної майстерності й зростання культурно-технічного рівня робітників.

1

   
 

6

Забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт за професією.

1

   

3.

 

Основи слюсарної справи

13

   

 

7

Розмітка. Загальні поняття. Інструменти для площинної розмітки.

1

   

 

8

Підготовка до розмітки, прийоми площинної розмітки. Пристрій для розмітки. Прийоми та послідовність розмітки.

1

   

 

9

Випрямляння та рихтування металу. Загальні відомості. Обладнання для виправлення і особливості виправлення.

1

   

 

10

Згинання металу. Згинання деталей з листового та штабового металу.

1

   

 

11

Різання металу. Інструменти. Технологія ручного і механізованого різання металу.

1

   

 

12

Свердління і його способи (ручне і механізоване). Інструменти.

1

   

 

13

Нарізування різьби. Основні елементи різьби.

1

   

 

14

Технологія нарізування внутрішньої і зовнішньої різьби. Інструменти. Механізація нарізування різьби.

1

   

 

15

Клепання. Загальні відомості. Типи заклепок. Види заклепкових швів.Ручне і  механізоване клепання

1

   

 

16-18

Лабораторно-практичні роботи:

Визначити довжину заготовок і накреслити схеми:

-кутника і скоби з прямими внутрішніми кутами;

-скоби із заокругленням;

-замкнутого кільця.

3

   

 

19

Контрольна робота з теми

1

   

4.

 

Частини будівель і споруд. Види будівельно-монтажних робіт.

8

   

 

20-21

Класифікація будівель і споруд. Загальні поняття про будівлі і споруди. Основні вимоги до будівель і споруд: відповідність призначення, експлуатаційним вимогам, міцності, стійкості, довговічності, вогнестійкості.

2

   

 

22

Класифікація будівель: цивільні виробничі (сільськогосподарські і промислові). Споруди спеціального призначення (мачти, мости, резервуари, башти).

1

   

 

23

Класифікація будівель за поверховістю (одно, малоповерхові, багатоповерхові, підвищеної поверховості, висотні, хмарочоси).

1

   
 

24

Основні елементи будівель їх характеристика: фундаменти, стіни, сходові марші і площадки, покрівля. Основні конструктивні схеми будівель: каркасні, безкаркасні, з неповним каркасом.

1

   

 

25

Поділ будівель за матеріалом, за видом і розміром застосовуваних виробів.

1

   

 

26

Види загальнобудівельних робіт. Будівельно-монтажні роботи; спеціальні роботи, їх характеристики. Будівельні процеси, операції. Ділянки, захвати, фронт робіт, робоче місце.

1

   

 

27

Контрольна робота з теми

1

   

5.

 

Відомості про монтажне обладнання

7

   

 

28

Загальні відомості: спеціальні транспортні засоби для перевезення залізобетонних і сталевих конструкцій.

1

   

 

29

Інструменти для виконання монтажних робіт: робочі.

1

   

 

30

Інструменти для виконання монтажних робіт: контрольно-вимірювальні. Інвентар.

1

   

 

31

Засоби малої механізації (ручні і переносні машини з пневматичним, електричним та гідравлічним приводом).

1

 

 

 

32-33

Засоби підмощування: риштування, помости, вишки, колиски, площадки, драбини. Їх види, призначення, будова і способи застосування.

2

 

 

 

34

Контрольна робота

1

 

 

6.

 

Підготовчі роботи при монтажу

6

 

 

 

35

Влаштування тимчасових і постійних доріг. Розміщення тимчасових будівель і споруд на будівельному майданчику.

1

 

 

 

36

Постачання всіх необхідних матеріалів, обладнання, механізмів на будівельний майданчик. Встановлення механізмів.

1

 

 

 

37

Проведення підземних комунікацій (водопроводу, каналізації, газу, тепломережі).

1

 

 

 

38

Організація складів на будівельному майданчику. Види складів (закриті, напівзакриті, відкриті). Організація і виконання робіт на складах.

1

 

 

 

39

Складування залізобетонних і сталевих конструкцій. Вимоги до складування.

1

 

 

 

40

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні підготовчих робіт.

1

 

 

7.

 

Технологія такелажних робіт

10

 

 

 

41

Канати і ланцюги. Їх характеристика, способи застосування, призначення. Вибір канатів. Періодичний огляд і змазування.

1

 

 

 

42

Вантажозахватні пристрої. Призначення вантажозахватних пристроїв їх поділ: за конструкцією, призначенням, способом керування, принципом роботи, способом захвату монтажу.

1

 

 

 

43

Стропи, траверси, захвати. Їх види, конструкція, призначення і застосовування.

1

 

 

 

44

Пристрої для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій. Їх класифікація: за функціональним призначенням і за кількістю елементів конструкцій що монтуються.

1

 

 

 

45

Затримуючі: підкіс, розтяжка, розпірка.

1

 

 

 

46

Обмежуючі: упор, фіксатори. Затримуючо-обмежувальні: кондуктори, в’язі. Види пристроїв, їх призначення і способи використання.

1

 

 

 

47

Пристрої для тимчасового закріплення конструкцій: болти, пробки, клинові вкладиші, струбцини./

1

 

 

 

48-49

Лабораторно-практичні роботи:

1. Визначення міцності стального канату на розтяг.

2. Визначення розривного зусилля вітки стропи.

2

 

 

 

50

Контрольна робота з теми

1

 

 

8.

 

Загальна технологія монтажних робіт

12

 

 

 

51

Застосування сигналізації при виконанні монтажних робіт.

1

 

 

 

52

Небезпечна зона на будівельному майданчику. Підготовка конструкції до піднімання.

1

 

 

 

53

Перевірка надійності кріплення монтажних петель.

1

 

 

 

54

Очистка конструкцій від пилу, бруду, напливів бетону. Нанесення установчих рисок.

1

 

 

 

55

Укрупнююче збирання конструкцій. Методи збору.

1

 

 

 

56

Назва, розміри, вага металевих і залізобетонних конструкцій, які підлягають укрупнюючому збиранню перед монтажем.

1

 

 

 

57

Пристосування і інструменти, які застосовують при збиранні.

1

 

 

 

58

Стропування. Залежність способу стропування від форми, розміру і ваги збірних елементів.

1

 

 

 

59

Вибір монтажних пристосувань для стропування.

1

 

 

 

60

Стропування різних залізобетонних і сталевих конструкцій.

1

 

 

 

61

Лабораторно-практична робота:

Визначення небезпечної зони роботи крана на будівельному майданчику.

1

 

 

 

62

Контрольна робота з теми

1

 

 

9.

 

Монтажні з’єднання елементів конструкцій

10

 

 

 

63

Монтажні стики, монтажні вузли.

1

 

 

 

64

Сполучення елементів бетонних і залізобетонних конструкцій.

1

 

 

 

65

Основні вимоги до сполучень, міцності закріплення з’єднуваних елементів.

1

 

 

 

66

Монтажні стики збірних конструкцій, стальні залізобетонні і змішані, їх характеристика.

1

 

 

 

67

Види стиків: стики, які мають відкриті металеві елементи і сприймають розрахункові зусилля, стики не сприймаючі розрахункових зусиль.

1

 

 

 

68

Монтажні стики балок з колонами. Їх конструкції і типи в залежності від величини діючих навантажень і конструктивного рішення елементів.

1

 

 

 

69

Монтажні стики панелей. Їх конструкція і типи.

1

 

 

 

70

Деформаційні шви. Температурні і осадочні шви конструкцій. Конструкції швів залежно від конструкцій будівель, матеріалу збірних елементів.

1

 

 

 

71

Директрська контрольна робота

1

 

 

 

72

Підсумковий урок(залік)

1

 

 

 

 

Разом:

70