7214, 7212. Технологія монтажу 3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технологія монтажних робіт

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

 

№№ тем

 

 

 

Назва теми

 

 

Кількість годин

1.      

Зварювальні роботи при монтажі конструкцій

7

2.      

Вантажопідйомні механізми та устаткування

6

3.      

Загальна технологія монтажних робіт

4

4.      

Монтажні роботи при спорудженні цегляних будівель

12

5.      

Геодезичні роботи на будовах

8

6.      

Протикорозійний захист сталевих закладних деталей і зварних з’єднань

4

7.      

Зарубка стиків і швів між конструкціями

4

8.      

Монтаж великоблочних будівель

4

9.      

Монтаж великопанельних будівель

4

10.  

Монтаж каркасно-панельних будівель

6

11.  

Монтаж будівель із об’ємних блоків і підвищеної поверховості

6

12.  

Особливості виконання монтажних робіт в зимових умовах

3

13.  

Короткі відомості про стандартизацію в будівництві

3

14.  

Технічна документація на виробництво монтажних робіт

4

15.  

Сучасні технології монтажних робіт

5

 

Разом:

80

 

Зміст

 

№№

тем

№№

уро-ків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№

груп

1

 

Зварювальні роботи при монтажі конструкцій

7

   

 

1

Види зварювання. Дугове зварювання. Електроди, види електродів. Зварні з’єднання і шви. Зварні вузли

1

   

 

2

Технологія зварювання будівельних конструкцій .

1

   

 

3

Електродугове різання металу.

1

   

 

4

Ознайомлення з обладнанням, пристроями та матеріалами для виконання електрозварювальних робіт.

1

   

 

5

Організація робочого місця. Охорона праці.

1

   

 

6

Перевіряння їх щільності зварювальних швів шляхом промазування їх гасом і крейдою. Контроль якості зварних з’єднань і швів.

1

   

 

7

Контрольна робота з теми

1

   

2

 

Вантажопідйомні механізми та устаткування

    6

   

 

8

Монтажні блоки, талі, поліспасти. Вантажопідйомні і відвідні блоки. Домкрати. Лебідки. Якорі.

1

   

 

9-10

Будівельно-монтажні крани. Баштові крани, їх види, позначки, переваги і недоліки. Самохідні стрілові крани, їх типи, переваги і недоліки. Козлові, мостові, спеціальні крани їх будова і характеристика

2

   

 

11

Основні параметри підбору кранів (вантажопідйомність, довжина вильоту стріли, висота підйому гака). Літаючі крани. Види кранів, їх застосування.

1

   

 

12-13

Лабораторно-практичні роботи:

1. Підбір монтажних кранів за основними параметрами.

2. Підбір монтажного устаткування для різного виду конструкцій.

2

   

3

 

Загальна технологія монтажних робіт

   

   

 

14

Технологія підготовчих робіт до монтажу конструкцій: зачищення стиків збірних конструкцій; закріплювання монтажних болтових з’єднань; встановлювання само нарізних болтів; виправляння фасонної сталі на ручних гвинтових пресах. Будова, принцип роботи ручних гвинтових пресів.

1

   

 

15

Підйом конструкцій при допомозі кранів та інших монтажних механізмів. Основні способи підйому і встановлення конструкцій. Суть кожного способу і його застосування. Утримання конструкцій від розгойдування. Правила підйому елементів. Вивіряння і встановлення елементів.

1

   

 

16

Перевірка вертикальності елементів при допомозі рівня, виска, теодоліта. Перевірка точності встановлення елементів конструкцій на висоті при допомозі нівеліра. Регулювання встановлення елементів в процесі вивірення.

1

   

 

17

Тимчасове закріплення встановлених елементів. Призначення тимчасового кріплення конструкцій і вимоги до його виконання. Пристосування для тимчасового кріплення. Способи тимчасового кріплення.

1

   

4

 

Монтаж залізобетонних конструкцій при спорудженні цегельних будівель

  12

   

 

18-19

Монтаж фундаментів і стін підвалів. Розбивка осей фундаментів. Підготовка основ. Встановлення маячних фундаментних блоків (кутових, проміжних). Технологія монтажу блоків, контроль якості їх встановлення.

2

   

 

20-21

Монтаж перекриття і покриття. Перевірка верхніх опорних частин і прогонів, виніс відміток внизу конструкцій перекриття. Допустимі відхилення в межах поверху.

2

   

 

22

Монтаж перемичок. Дотримання горизонтальності і вертикальності монтованих елементів. Монтаж сходових маршів і площадок.

1

   

 

23

Монтаж балконних плит. Встановлення маячних плит по краях захватки на розчинову постелю. Тимчасове кріплення балконних плит (підкоси, струбцини). Вивірення положення плит. Зварювання анкерів із закладними деталями. Монтаж великопанельних і гіпсобетонних перегородок.

1

   

 

24

Розмітка місць встановлення. Технологія монтажу і способи кріплення перегородок (між кімнатних і між квартирних). Влаштовування розчинової постелі і гідроізоляції.

1

   

 

25-26

Організація робочого місця при виконанні монтажу залізобетонних конструкцій. Дотримання правил техніки безпеки і вимоги до якості робіт при монтажі збірних елементів в цегляних будівлях.

2

   

 

27-28

Лабораторно-практичні роботи:

Визначити кількість необхідних залізобетонних конструкцій (стінових блоків і плит перекриття) для будівництва двоповерхової будівлі певного розміру.

 Виконати розмітку місць встановлення перегородок.

2

   

 

29

Контрольна робота

1

   

5

 

Геодезичні роботи на будовах

   8

   

 

30

Закріплення геодезичних точок і їх збереження. Знаки для закріплення розбивки осей і проектних відміток

1

   

 

31

Геодезичні інструменти. Нівелірні рейки, їх типи і влаштування. Правила встановлення і користування нівеліром. Поняття про абсолютні і відносні відмітки. Репери. Теодоліт і нівелір, їх будова і правила  користування. Встановлення  теодоліта і нівеліра в робоче положення.

1

   

 

32

Прилади для виміру ліній. Рулетки, стрічки. Виміри відстаней на горизонтальній, вертикальній і похилій площинах. Розбивка будівель. Поняття про осі будівлі (головні, основні, допоміжні). Розбивка осей на монтажній площадці і їх закріплення

1

   

 

33-34

Поняття про нульові і монтажні горизонти. Винесення нульового горизонту і закріплення його на місцевості. Переніс відміток на глибину і на високі частини будівлі. Геодезична перевірка правильності монтажу конструкцій. Використання лазарів для контролю вертикальності при монтажі

2

   

 

35-36

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вимір теодолітом горизонтальності кутів. Перенесення відмітки з постійного репера. Розбивка осей будівлі.

2.  Виконати геодезичну перевірку правильності монтажу конструкцій.

2

   

 

37

Самостійна робота

1

   

6

 

Протикорозійний захист сталевих закладних деталей і зварних з’єднань.

4

   

 

38

Вимоги будівельних норм і правил на протикорозійний захист стикових закладних деталей і зварних з’єднань. Механічний і електрохімічний захист сталевих закладних деталей, зварних з’єднань. Деталі і з’єднання, які потребують механічного протикорозійного захисту.

1

   

 

39

Види обмазки, їх склад і способи нанесення на поверхню.

1

   

 

40

Суть електрохімічного захисту. Підготовка поверхні до нанесення покриття. Способи нанесення. Область застосування електрохімічного захисту.

1

   

 

41

Виконання робіт по протикорозійному захисту сталевих закладних деталей і зварних з’єднань в зимових умовах. Їх захист, склад і способи нанесення. Інструменти для нанесення захисного шару на поверхні закладних деталей і зварних з’єднань конструкції монтажу.

1

   

7

 

Зарубка стиків і швів між конструкціями будівель і споруд

4

   

 

42

Способи зарубки стиків у будівлях. Стики між конструкціями підземної частини будівлі і наземної частини будівель і споруд.

1

   

 

43

Операції зарубки стиків між блоками і панелями: конопатка, гідроізоляція утеплення, герметики, опорядження поверхні, суть кожної операції.

1

   

 

44

Замонолічування стиків з конструкцій перекриття, покриття, колон (колон з фундаментом і колон між собою). Вимоги БНіП до зарубки стиків і швів.

1

   

 

45

Типові монтажні вузли і з’єднання сталевих і залізобетонних конструкцій. Вимоги БНіП на виконання і приймання монтажних робіт. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні зарубки стиків і швів між конструкціями.

1

   

8

 

Монтаж великоблочних будівель

4

   

 

46-47

Розділ монтажу великоблочних будівель на два етапи: монтаж підземної і монтаж наземної частини будівлі. Розбивка будівель на захватки. Монтаж фундаментів і стін підвалу. Монтаж перекриття над підземною частиною. Монтаж стін будівель із великих блоків. Розмітка положення стінових блоків першого поверху. Подача інструментів і пристосування

2

   

 

48

Технологія і послідовність встановлення маячних блоків, встановлення рядових блоків стін. Монтаж блоків внутрішніх стін. Монтаж простінкових, підвіконних, перемичкових, карнизних блоків з вивірянням, тимчасове і постійне кріплення.

1

   

 

49

Монтаж покрівельних (безгорищних) покриттів. Попарне вкладання плит настилів без попереднього вивіряння. Анкерування настилів між собою. Вимоги до якості монтажу будівель із великих блоків

1

   

9

 

Монтаж великопанельних будівель

4

   

 

50-51

Конструктивно-плануючі схеми великопанельних будівель.

Монтаж стін великопанельних будівель. Підготовка до монтажу. Визначення і закріплення на поверсі монтажного горизонту, нанесення рисок укладання герметизаційного (горизонтального шнура). Влаштування постелі із розчину. Підйом, наведення, встановлення тимчасове закріплення, розстроповування вивіряння і остаточне закріплення конструкцій. Монтаж внутрішніх стін. Монтаж стінових панелей, способи їх монтажу. Монтаж панелей перекриття. Особливості стропування панелей перекриття. Попередні роботи перед монтажем панелей перекриття. Підготовка опорних поверхонь стін і перегородок, вкладання розчину по-всьому контуру і встановлення панелей. Монтаж вентиляційних блоків і елементів сміттєпроводів

2

   

 

52-53

Особливості виконання монтажу даних елементів. Зварювання. Влаштування гідроізоляції швів зовнішніх панелей.

Контроль якості змонтованих конструкцій. Поверхова здача робіт. Вимоги БНіП до виробництва і приймання робіт по монтажу великопанельних будівель

2

   

10

 

Монтаж каркасно-панельних будівель

6

   

 

54-55

Особливості монтажу конструктивних елементів каркасно-панельних будівель. Технологічні карти на монтаж наземної частини каркасно-панельної будівлі. Карти трудових процесів. Розбивка будівель на монтажні ділянки (захватки, яруси).

2

   

 

56-57

Технологія монтажу елементів каркасу. Підйом і встановлення колон.

Застосування кондукторів для закріплення і вивіряння колон. Підготовка оформлень площин. Стропування , підйом і монтаж балок, ригелів, прогонів. Кондуктори для закріплення і вивіряння горизонтальних елементів. Монтаж фундаментних блоків стаканного типу

2

   

 

58-59

Перевірка правильності змонтованих конструкцій. Остаточне закріплення конструкцій і замонолічування стиків.

Монтаж огорожуючих конструкцій. Встановлення внутрішніх стін і перегородок. Монтаж складового перекриття. Встановлення навісних панелей зовнішніх стін. Зарубка стиків між стіновими панелями.   Вимоги до якості монтажу каркасно-панельних будівель

2

   

11

 

Монтаж будівель із об’ємних блоків

6

   

 

60

Суть монтажу будівель із об’ємних блоків. Типи об’ємних блоків. Підготовка блоків до монтажу. Технологія монтажу будівель із об’ємних блоків. Доставка блоків на монтажні площадки. Способи стропування, підйом і встановлення в проектне положення. Зарубка стиків

1

   

 

61

Механізми, інструменти і пристосування, які застосовують при монтажу будівель із об’ємних блоків. Монтаж санітарно-технічних кабін і елементів ліфтових шахт, перевірка геометричних розмірів, підготовка місць встановлення, перевірка вертикальності, розстроповування, зачеканювання стику розчином (між елементами ліфтових шахт).

1

   

 

62

БНіП на виробництво і приймання робіт при монтажу будівель із об’ємних блоків.

Особливості монтажу будівель підвищеної поверховості

1

   

 

63

Особливості конструктивного вирішення стиків. Застосування цементно-піщаної пасти для заповнення горизонтальних швів. Застосування кондукторів і оснащення для примусової фіксації проектного положення елементів. Способи геодезичного контролю точності встановлення елементів

1

   

 

64

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при монтажі великоблочних, великопанельних, каркасно-панельних будівель, а також будівель об’ємних блоків і підвищеної поверховості

1

   

 

65

Контрольна робота

1

   

12

 

Особливості виконання монтажних робіт в зимових умовах

3

   

 

66

Вимоги до конструкцій. Особливості монтажу. Очистка конструкцій від снігу, льоду. Звільнення примерзлих конструкцій до початку підйому. Підготовка стиків і вузлів до замонолічування. Обігрів стиків і вузлів

1

   

 

67

Пристосування для підготовки стиків елементів і заробки стиків, вузлів і швів. Область застосування протиморозних добавок при замонолічуванні стиків збірних елементів

1

   

 

68

Вимоги БНіП до виробництва монтажних робіт в зимовий період. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні монтажних робіт при мінусовій температурі.

1

   

13

 

Короткі відомості про стандартизацію в будівництві

3

   

 

69

Типи, уніфікація, стандартизація основні принципи індустріалізації будівництва. Стандартизація в будівництві. Її роль у розвитку науково-технічного прогресу

1

   

 

70

Система стандартів в будівництві. Уніфікація розмірів і основних параметрів збірних конструкцій і виробів. Стандарти на матеріали і вироби для будівництва

1

   

 

71

Система показників якості промислової продукції, які застосовуються в будівельній індустрії. Номенклатура кількості і якість показників для оцінки будівель

1

   

14

 

Технічна документація на виробництво монтажних робіт

4

   

 

72

ЛПР №1: «Складання спрощених технологічних карт по монтажу конструкцій»

1

   

 

73

ЛПР №2: «Читання технічної документації»

1

   

 

74

ЛПР №3: «Скласти карту трудових процесів на виробництво монтажних робіт»

1

   

 

75

ЛПР №4: «Прочитати монтажну схему»

1

   

15

 

Сучасні технології  монтажних робіт

5

   
 

76

Сучасні технології монтажних робіт. Новітнє монтажне обладнання

1

   
 

77

Сучасні вітчизняні та зарубіжні  інструменти, пристрої та пристосування, що використовуються для монтажних робіт

1

   
 

78

Технології монтажних робіт, які використовуються на підприємствах – замовниках кваліфікованих робітників

1

   
 

79

Контрольна робота

1

   
 

80

Підсумковий урок (залік)

1

   
   

                                                  Разом:

80