7214. Будівельне креслення

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будівельне креслення»

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації:2,3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1

Основні відомості про оформлення креслень

10

1

2

Геометричні побудови

5

1

3

Прямокутні проекції

3

1

4

Види, перетини і розрізи на кресленнях

8

2

5

Аксонометричні проекції

9

1

6

Правила розробки і оформлення проектної документації

3

 

7

Креслення та ескізи деталей

10

2

8

Схеми

2

 

9

Загальні відомості про будівельні креслення

12

1

10

Архітектурно-будівельні креслення

7

1

11

Креслення залізобетонних і металевих конструкцій

9

 

12

Основні положення та визначення зображень, їх значення

7

6

13

Проекційне креслення

8

4

14

Машинобудівне креслення

10

6

15

Будівельне креслення

10

6

16

Схеми

10

12

17

Читання креслень з професії

12

6

 

Всього годин:

135

50

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

 

Тема 1. Основні відомості про оформлення креслень (10год)

 

 

 

1

Зміст курсу креслення, його мета і завдання.

1

 

 

2

Формати креслень: основні, додаткові.

1

 

 

3-4

Масштаби: визначення, позначення, застосування. Лінії креслення: назва, накреслення, товщина, призначення.

2

 

 

5

Основний напис, застосування, види, заповнення.

1

 

 

6-7

Відомості про стандартні шрифти, типи, конструкції букв і цифр.

2

 

 

8-9

Ухил і конусності на технічних деталях - правила їх визначення, побудови за заданою величиною та позначення. Масштаб

2

 

 

10

Лабораторно-практична робота:

Лінії креслення. Шрифт.

1

 

 

 

Тема 2. Геометричні побудови(5год)

 

 

 

11-12

Побудова перпендикуляра, ділення відрізків і кутів.

2

 

 

13-14

Поділ кола на рівні частини. Сполучення ліній: поняття, види, правила побудови.

2

 

 

15

Лабораторно-практична робота:

1. Виконання креслення плоскої деталі із застосуванням геометричних побудов.

1

 

 

 

Тема 3. Прямокутні проекції (3год)

 

 

 

16

Методи проектування: центральне, паралельне. Прямокутне проектування на дві і три площини проекцій.

1

 

 

17-18

Лабораторно-практична робота:

Проектування на дві, три площини проекції.

2

 

 

 

Тема 4. Види, перетини і розрізи на кресленнях(8год)

 

 

 

19-20

Види. Розташування основних видів. Розрізи. Прості розрізи.

2

 

 

21-22

Складні розрізи.

2

 

 

23-24

Особливі випадки розрізів. Позначення розрізів.

2

 

 

25-26

Лабораторно-практичні роботи:

1. Побудова третьої проекції за двома даними.

2.  Виконання креслення деталі з побудовою розрізу.

2

 

 

 

Тема 5. Аксонометричні проекції (9год)

 

 

 

27-28

Загальні поняття про аксонометричні проекції.

2

 

 

29-30-31

Види аксонометричних проекцій: прямокутні (ізометрична і діметрична) і фронтальна діметрична. Аксонометричні осі.

3

 

 

32-33

Показники скривлення. Зображення в аксонометричних проекціях плоских і об'ємних фігур. Зображення кола в площинах.

2

 

 

34-35

Лабораторно-практична робота:

 Побудова аксонометрії деталі.

2

 

 

 

Тема 6. Правила розробки і оформлення проектної документації. (3год)

 

 

 

36-37

Види виробів. Види нормативно-технічної документації.

2

 

 

38

Види конструкторської документації та стадії їх розробки.

1

 

 

 

Тема 7. Креслення та ескізи деталей (10год)

 

 

 

39

Робоче креслення деталі. Його призначення і зміст.

1

 

 

40

Правила складання і читання робочих креслень деталей. Призначення ескізу і робочого креслення.

1

 

 

41

Робочі креслення виробів основного і допоміжного виробництва.

1

 

 

42

Порядок і послідовність виконання ескізу деталі.

1

 

 

43

Нанесення розмірів.

1

 

 

44

Підсумковий урок за І семестр

1

 

 

45-46

Нанесення на кресленнях умовних позначень і написів: шорсткості поверхні, граничні відхилення, позначення допусків форми і розташування поверхонь, позначення покриттів і видів обробки, нанесення написів.

2

 

 

47-48

Лабораторно-практичні роботи:

1. Нанесення на кресленнях умовних позначень і написів: граничні відхилення, позначення допусків форми і розташування поверхонь, позначення покриттів і видів обробки, нанесення написів.

2. Читання креслень, що містять вивчені умовності, в тому числі допуски розмірів, позначення покриттів, допуски форми та розташування.

2

 

 

 

Тема 8. Схеми (2год)

 

 

 

49-50

Схеми: поняття, класифікація, умовні позначення, правила виконання, порядок читання.

2

 

 

 

Тема 9. Загальні відомості про будівельні креслення (12год)

 

 

 

51

Зміст і види будівельних креслень.

1

 

 

52

Позначення стандартів.

1

 

 

53

Системи проектної документації для будівництва.

1

 

 

54

Типи будівель і стадії проектування. 

1

 

 

55-56

Найменування та маркування будівельних креслень.

2

 

 

57

Масштаби будівельних креслень.

1

 

 

58

Конструктивні елементи і схеми будівель.

1

 

 

59

Поняття про координаційні осі. Правила нанесення розмірів.

1

 

 

60

Позначення виносок і посилань на будівельних кресленнях.

1

 

 

61-62

Лабораторно-практична робота:

1. Нанесення розмірів на будівельні креслення.

1

 

 

 

Тема 10. Архітектурно-будівельні креслення (7год)

 

 

 

63

Склад креслень і умовні графічні зображення на них.

1

 

 

64

Фасади, плани і розрізи будівлі.

1

 

 

65

Поняття, вимоги, розташування видів, умовності та спрощення, правила виконання, нанесення розмірів, допусків, креслення планів, розрізів та фасадів будівель, написів, таблиць.

1

 

 

66

Основний напис на будівельних кресленнях.

1

 

 

67

Правила читання технічної та технологічної документації.

1

 

 

68

Схеми виконання робіт.

1

 

 

69

Лабораторно-практична робота:

 Виконання розрізу будівлі.

1

 

 

 

Тема 11. Креслення залізобетонних і металевих конструкцій (9год)

 

 

 

70-71

Види схем і креслень, що застосовуються при монтажі сталевих та залізобетонних конструкцій.

2

 

 

72

Умовні зображення і позначення, що застосовуються на кресленнях залізобетонних і металевих конструкцій.

1

 

 

73-74

Умовні позначення елементів металевих конструкцій. Умовні позначення зварних швів.

2

 

 

75

Умовні позначення арматурних виробів, закладних та з’єднувальних деталей.

1

 

 

76

Умовні позначення елементів залізобетонних конструкцій.

1

 

 

77

Загальні відомості про типи арматури і її умовне позначення на кресленнях.

1

 

 

78

Загальні відомості з креслень металевих та залізобетонних конструкцій.

1

 

 

 

Тема 12. Основні положення та визначення зображень, їх значення.  (7год)

 

 

 

79

Розташування видів на кресленні: головний вид, вид з ліва, вид праворуч, вид зверху, вид знизу, вигляд ззаду.

1

 

 

80-81

Лабораторно-практична робота:

1.     Складання технічного малюнка по макету.

2

 

 

82-83

Лабораторно-практична робота:

2. Читання креслення деталі.

2

 

 

84-85

Лабораторно-практична робота:

3.Виконання геометричних побудов.

2

 

 

 

Тема 13. Проекційне креслення (8год)

 

 

 

86

Проектування геометричних тіл. Перетин геометричних тіл площинами.

1

 

 

87-88

Проекції моделей і технічне малювання.

2

 

 

89

Призначення технічного малюнка, його відмінність від аксонометричної проекції.

1

 

 

90

Підсумковий урок за ІІ семестр

1

 

 

 

ІІ курс,І семестр

 

 

 

91-92

Лабораторно-практична робота:

Побудова проекцій прямих і фігур, що належать площинам.

2

 

 

93

Лабораторно-практична робота:

Побудова проекцій геометричних тіл.

1

 

 

 

Тема 14. Машинобудівне креслення (10год)

 

 

 

94

Правила розробки та оформлення конструкторської документації. Категорії зображень на кресленні - види, розрізи, перерізи.

1

 

 

95

Види з'єднання деталей. Робочі креслення та ескізи деталей. Виконання ескізів і робочих креслень деталей.

1

 

 

96

Етапи виконання робочого креслення деталі.Складальне креслення, його призначення та зміст. Послідовність виконання складального креслення. Призначення специфікацій.

1

 

 

97

Методи і прийоми читання збірного креслення. Правила читання технічної документації.

1

 

 

98-99

Лабораторно-практична робота:

1. Виконання ескізів деталі.

2

 

 

100-101

Лабораторно-практична робота:

2.Виконання робочого креслення за ескізом деталі.

2

 

 

102-103

Лабораторно-практична робота:

3. Читання креслень, що входять у комплект конструкторсько-технологічної документації.

2

 

 

 

Тема 15. Будівельне креслення (10год)

 

 

 

104

Поняття про модульну координацію розмірів в будівництві.  Прив’язка конструктивних елементів будівлі та споруд до координаційних осей.

1

 

 

105

Маркування конструкцій, координатні осі і нанесення розмірів на будівельних кресленнях.

1

 

 

106

Робочі креслення: плани, фасади, розрізи будівель. Висотні відмітки. Оформлення архітектурно-будівельних креслень.

1

 

 

107

Зміст поверхових монтажних планів. Плани і розрізи металевих конструкцій будинків.

1

 

 

108-109

Лабораторно-практична робота:

1. Прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку (план, фасад, розріз).

2

 

 

110-111

Лабораторно-практична робота:

2. Прочитати загальні архітектурні креслення громадської будівлі.

2

 

 

112-113

Лабораторно-практична робота:

3.Накреслити план поверху в М 1:100, проставити координаційні осі, розміри і площі приміщень. Скласти специфікацію приміщень.

2

 

 

 

Тема 16. Схеми (10год)

 

 

 

114-115

Вивчення схем розташування елементів складальних конструкцій, елементів фундаментів та фундаментних балок, колон, підкранових балок, елементів перекриття і покриття, стінових кабелів, блоків, перегородок, вбудованих площадок, санвузлів, елементів сходів та інших елементів будинку. Розбивчі осі будинку та розмірні прив’язки до інших елементів конструкцій.

2

 

 

116

Креслення елементів металевих конструкцій. Порядок виконання креслень. Масштаби.

1

 

 

117

Текстові документи до монтажних схем. Сітка геометричних осей на схемах. Арматура робоча, розподільча, монтажна. Приклади позначень арматури з різних типів сталі.

1

 

 

118

Лабораторно-практична робота:

1. Виконати креслення фрагменту монтажного плану типового поверху крупнопанельного житлового будинку.

1

 

 

119

Лабораторно-практична робота:

2. Виконати креслення фрагменту монтажного плану каркасу одноповерхової промислової будівлі

1

 

 

120

Лабораторно-практична робота:

3. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів крупнопанельного житлового будинку.

1

 

 

121

Лабораторно-практична робота:

4. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів промислової будівлі.

1

 

 

122

Лабораторно-практична робота:

5. Прочитати креслення-схему розташування панелей стін і плит перекриття житлового будинку.

1

 

 

123

Лабораторно-практична робота:

6. Прочитати схему розташування елементів колон, підкранових балок, стропильних ферм, прогонів і зв’язків по нижніх та верхніх поясах виробничої будівлі.

1

 

 

 

Тема 17. Читання креслень з професії (12год)

 

 

 

124

Ознайомлення з кресленнями арматури залізобетонних та металевих конструкцій будівель та споруд.

1

 

 

125

Зміст креслень. Виноска арматури на кресленнях. Специфікація матеріалів і порядок її складання.

1

 

 

126

Вибірка матеріалів. Складання специфікації і визначення необхідної кількості різної арматури сталі.

1

 

 

127-128

Схеми армування. Читання монтажних креслень, монтажних схем. Читання креслень зварних будівельних технологічних металоконструкцій (стійки, сходи, поручні огороджень, трапи, настили та ін.)

2

 

 

129-130

Лабораторно-практична робота:  

1. Вправи по знаходженню різних номерів арматури за виносками на кресленнях і специфікаціях

2

 

 

131-132

Лабораторно-практична робота:

2. Вправи з визначення маси арматурних конструкцій і окремих стрижнів.

 

2

 

 

133-134

Лабораторно-практична робота:

3. Читання креслень залізобетонних конструкцій.

2

 

 

135

Підсумковий урок за І семестр

1