7214. Будівельне креслення

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будівельне креслення»

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації:2,3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1

Основні відомості про оформлення креслень

10

1

2

Геометричні побудови

5

1

3

Прямокутні проекції

3

1

4

Види, перетини і розрізи на кресленнях

8

2

5

Аксонометричні проекції

9

1

6

Правила розробки і оформлення проектної документації

3

 

7

Креслення та ескізи деталей

10

2

8

Схеми

2

 

9

Загальні відомості про будівельні креслення

12

1

10

Архітектурно-будівельні креслення

7

1

11

Креслення залізобетонних і металевих конструкцій

9

 

12

Основні положення та визначення зображень, їх значення

7

6

13

Проекційне креслення

8

4

14

Машинобудівне креслення

10

6

15

Будівельне креслення

10

6

16

Схеми

10

12

17

Читання креслень з професії

12

6

 

Всього годин:

135

50

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

 

Тема 1. Основні відомості про оформлення креслень (10год)

 

 

 

1

Зміст курсу креслення, його мета і завдання.

1

 

 

2

Формати креслень: основні, додаткові.

1

 

 

3-4

Масштаби: визначення, позначення, застосування. Лінії креслення: назва, накреслення, товщина, призначення.

2

 

 

5

Основний напис, застосування, види, заповнення.

1

 

 

6-7

Відомості про стандартні шрифти, типи, конструкції букв і цифр.

2

 

 

8-9

Ухил і конусності на технічних деталях - правила їх визначення, побудови за заданою величиною та позначення. Масштаб

2

 

 

10

Лабораторно-практична робота:

Лінії креслення. Шрифт.

1

 

 

 

Тема 2. Геометричні побудови(5год)

 

 

 

11-12

Побудова перпендикуляра, ділення відрізків і кутів.

2

 

 

13-14

Поділ кола на рівні частини. Сполучення ліній: поняття, види, правила побудови.

2

 

 

15

Лабораторно-практична робота:

1. Виконання креслення плоскої деталі із застосуванням геометричних побудов.

1

 

 

 

Тема 3. Прямокутні проекції (3год)

 

 

 

16

Методи проектування: центральне, паралельне. Прямокутне проектування на дві і три площини проекцій.

1

 

 

17-18

Лабораторно-практична робота:

Проектування на дві, три площини проекції.

2

 

 

 

Тема 4. Види, перетини і розрізи на кресленнях(8год)

 

 

 

19-20

Види. Розташування основних видів. Розрізи. Прості розрізи.

2

 

 

21-22

Складні розрізи.

2

 

 

23-24

Особливі випадки розрізів. Позначення розрізів.

2

 

 

25-26

Лабораторно-практичні роботи:

1. Побудова третьої проекції за двома даними.

2.  Виконання креслення деталі з побудовою розрізу.

2

 

 

 

Тема 5. Аксонометричні проекції (9год)

 

 

 

27-28

Загальні поняття про аксонометричні проекції.

2

 

 

29-30-31

Види аксонометричних проекцій: прямокутні (ізометрична і діметрична) і фронтальна діметрична. Аксонометричні осі.

3

 

 

32-33

Показники скривлення. Зображення в аксонометричних проекціях плоских і об'ємних фігур. Зображення кола в площинах.

2

 

 

34-35

Лабораторно-практична робота:

 Побудова аксонометрії деталі.

2

 

 

 

Тема 6. Правила розробки і оформлення проектної документації. (3год)

 

 

 

36-37

Види виробів. Види нормативно-технічної документації.

2

 

 

38

Види конструкторської документації та стадії їх розробки.

1

 

 

 

Тема 7. Креслення та ескізи деталей (10год)

 

 

 

39

Робоче креслення деталі. Його призначення і зміст.

1

 

 

40

Правила складання і читання робочих креслень деталей. Призначення ескізу і робочого креслення.

1

 

 

41

Робочі креслення виробів основного і допоміжного виробництва.

1

 

 

42

Порядок і послідовність виконання ескізу деталі.

1

 

 

43

Нанесення розмірів.

1

 

 

44

Підсумковий урок за І семестр

1

 

 

45-46

Нанесення на кресленнях умовних позначень і написів: шорсткості поверхні, граничні відхилення, позначення допусків форми і розташування поверхонь, позначення покриттів і видів обробки, нанесення написів.

2

 

 

47-48

Лабораторно-практичні роботи:

1. Нанесення на кресленнях умовних позначень і написів: граничні відхилення, позначення допусків форми і розташув