7214. Будівельне креслення

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будівельне креслення»

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації:2,3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1

Основні відомості про оформлення креслень

10

1

2

Геометричні побудови

5

1

3

Прямокутні проекції

3

1

4

Види, перетини і розрізи на кресленнях

8

2

5

Аксонометричні проекції

9

1

6

Правила розробки і оформлення проектної документації

3

 

7

Креслення та ескізи деталей

10

2

8

Схеми

2

 

9

Загальні відомості про будівельні креслення

12

1

10

Архітектурно-будівельні креслення

7

1

11

Креслення залізобетонних і металевих конструкцій

9

 

12

Основні положення та визначення зображень, їх значення

7

6

13

Проекційне креслення

8

4

14

Машинобудівне креслення

10

6

15

Будівельне креслення

10

6

16

Схеми

10

12

17

Читання креслень з професії

12

6

 

Всього годин:

135

50

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

 

Тема 1. Основні відомості про оформлення креслень (10год)

 

 

 

<