7214. Будівельне матеріалознавство

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1

Загальнівідомості про будівельніматеріали

2

 

2

Металевіматеріали та вироби

4

 

3

Основнівластивостібудівельнихматеріалів

4

3

4

Неорганічнів’яжучіречовини

4

3

5

Заповнювачі для розчинів і бетонів

3

2

6

Бетон і залізобетон

3

2

7

Бетонні та залізобетоннівироби і конструкції

3

1

Всього годин

23

11

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ(2 години)

1

Класифікаціябудівельнихматеріалів: за походженням, за технологічноюознакою, за призначенням і експлуатаційноюознакою, за ступенемготовності.

1

 

 

2

Стандартизаціябудівельнихматеріалів.

1

 

 

ТЕМА 2. МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ(4 години)

3

Класифікація матеріалів. Їх фізико-хімічні властивості.

1

 

 

4

Чавуни та сталі.

1

 

 

5

Кольорові метали, їхсплави.

1

 

 

6

Корозіяметалів та їхзахист.

1

 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ(4 години)

7

Фізичні властивості будівельних матеріалів; Механічні властивості будівельних матеріалів.Хімічні властивості будівельних матеріалів; Технологічні властивості будівельних матеріалів.

1

 

 

8

Лабораторно-практична робота №1:

«Визначенняосновнихвластивостейбудівельних матеріалів: середнящільність, насипнащільність, пористість, водопоглинання»

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота №2:

«Визначенняосновнихмеханічнихвластивостейбудівельнихматеріалів: опір удару, твердість, міцність»

1

 

 

10

Лабораторно-практична робота №3:

«Визначенняосновниххімічнихвластивостейбудівельнихматеріалів: кислотостійкість, розчинність, корозійнастійкість»

1

 

 

ТЕМА 4. НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ  РЕЧОВИНИ(4 години)

11

Визначення нормальної густини гіпсового тіста. Гіпсові в’яжучі речовини.Магнезіальні в’яжучі. Рідке скло і кислототривкий кварцовий цемент.Гідравлічне вапно.Цементи.

1

 

 

12

Лабораторно-практична робота №4:

«Визначення строків тужавіння гіпсових в’язких речовин»

1

 

 

13

Лабораторно-практична робота №5:

«Визначеннявидівв’яжучихречовин за зовнішнімиознаками»

1

 

 

14

Лабораторно-практична робота №6:

«Визначеннянормальноїгустинигіпсовоготіста»

1

 

 

ТЕМА 5. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ РОЗЧИНІВ І БЕТОНІВ(3 години)

15

Видизаповнювачів і їхпризначення в розчинах і бетонах.

1

 

 

16

Лабораторно-практична робота №7:

«Визначення за зовнішнімиознаками й описзаповнювачів бетону»

1

 

 

17

Лабораторно-практична робота №8:

«Визначеннящільностіпіску та домішок у ньому»

1

 

 

ТЕМА 6. БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН(3 години)

18

Основніпоняття про бетон.

1

 

 

19

Лабораторно-практична робота №9:

«Визначеннярухливостібетонноїсуміші»

1

 

 

20

Лабораторно-практична робота №10:

«Визначенняжорсткостібетонноїсуміші»

1

 

 

ТЕМА 7. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ І КОНСТРУКЦІЇ(3 години)

21

Загальні відомості про збірні бетонні та залізобетонні конструкції.

1

 

 

22

Загальнівідомості про виготовленнязбірнихзалізобетоннихвиробів і конструкцій на заводах залізобетоннихвиробів.

1

 

 

23

Лабораторно-практична робота №11:

«Визначенняякостізбірнихконструкцій за зовнішнімиознаками»

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

8

Металевіматеріали та вироби

4

2

9

Матеріали для зварювальнихробіт

4

 

10

Природнікамені

4

1

11

Штучнікамені

4

2

12

Будівельнірозчини

4

2

13

Бетон і залізобетон

6

1

14

Бетонні і залізобетонні вироби і конструкції

4

2

15

Теплоізоляційніматеріли

4

1

16

Гідроізоляційніматеріали

4

1

17

Герметизуючіматеріали

4

 

Всього годин

42

12

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 8. МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ(4 години)

24

Вуглецеві та леговані сталі, їх класифікація за призначенням.

Асортимент прокатного металу і металовиробів.

1

 

 

25

Корозія металів та засоби захисту від неї (гальванічний метод, металізація, оксидування, фосфатування, лакофарбові покриття).

1

 

 

26

Лабораторно-практична робота №12:

«Ознайомлення з мікроструктурою сталі»

1

 

 

27

Лабораторно-практична робота №13:

«Визначенняпрофілю за замірамизразківпрокатних сталей»

1

 

 

ТЕМА 9. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ (4 години)

28 - 29

Електроди для ручного дугового зварювання.

1

 

 

30 - 31

Матеріали і покриттяелектродів для ручного дугового зварювання.

1

 

 

ТЕМА 10. ПРИРОДНІ КАМЕНІ(4години)

32

Відомості про мінерали.

1

 

 

33

Класифікація гірських порід.

1

 

 

34

Лабораторно-практична робота №14:

«Визначення характеристики гірських порід, різних кам’яних матеріалів за зовнішнім виглядом»

1

 

 

35

Підсумковий урок

1

 

 

ТЕМА 11. ШТУЧНІ КАМЕНІ(4 години)

36

Цегла керамічна. Цегла силікатна.

1

 

 

37

Каміння керамічне, порожнисте.

1

 

 

38

Лабораторно-практична робота №15:

«Визначення за зразками цегли правильності її розмірів, форми, а також дефектів  відповідно до вимог ДСТУ»

1

 

 

39

Лабораторно-практична робота №16:

«Визначення марки цегли»

1

 

 

ТЕМА 12. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ(4 години)

40

Поняття про розчини, їх класифікація. Властивості будівельних розчинів: рухливість, морозостійкість.

1

 

 

41

Спеціальні розчини: ін’єкційні розчини, гідроізоляційні розчини; тампонажні розчини, акустичні розчини, рентгенозахисні розчини.

1

 

 

42

Лабораторно-практична робота №17:

«Розрахунок компонентів для приготування розчинів заданої марки»

1

 

 

43

Лабораторно-практична робота №18:

«Визначення рухливості розчинової суміші»

1

 

 

ТЕМА 13. БЕТОН І ЗАЛІЗОБЕТОН(6 годин)

44

Арматура гладкого і періодичногопрофілю.

1

 

 

45

Розміщенняарматури у виробах.

1

 

 

46

Типикаркасів і сіток.

1

 

 

47

Легкі бетони.

1

 

 

48 - 49

Лабораторно-практична робота №19:

«Підбір складу бетонної суміші»

2

 

 

ТЕМА 14. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ І КОНСТРУКЦІЇ(4 години)

50

Металеві конструкції.Номенклатура металевих збірних конструкцій для промислових будівель і споруд.

1

 

 

51

Технічний контроль та зберігання залізобетонних виробів.

1

 

 

52

Лабораторно-практична робота №1:

«Перевірка правильності розміщення арматури та закладних деталей відповідно до робочих креслень»

1

 

 

53

Лабораторно-практична робота №2:

«Визначенняміцності бетону в конструкціяхнеруйнівними методами»

1

 

 

ТЕМА 15. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІЛИ (4 години)

54

Загальні відомості про теплоізоляційні матеріали.

1

 

 

55

Органічні теплоізоляційні матеріали, властивості застосування.

1

 

 

56

Акустичні матеріали та вироби, основні властивості і область застосування.

1

 

 

57

Лабораторно-практична робота №3:

«Визначення вологості мінеральної вати»

1

 

 

ТЕМА 16. ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ(4 години)

58

Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали на основі бітумів та дьогтів, класифікація, властивості, область застосування.

1

 

 

59

Мастики.

1

 

 

60

Емульсії та пасти.

1

 

 

61

Лабораторно-практична робота №4:

«Визначення водонепроникності рулонних гідроізоляційних матеріалів»

1

 

 

ТЕМА 17. ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ(4 години)

62

Загальнівідомості про герметизуючіматеріали: основнівластивостіі  сферазастосування.

1

 

 

63

Герметизуючи матеріали та їх призначення.

1

 

 

64

Вимоги до герметизуючих матеріалів: водонепроникність, висока міцність щеплення з бетоном і розчином, здатність до значного видовження без утворення тріщин, довговічність і світлостійкість.

1

 

 

65

Підсумковий урок

1