7214. Допуски і технічні вимірювання

Робоча освітня програма

Допуски і технічні вимірювання

Професія: «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»

Кваліфікація: 2,3 розряд

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 2 розряд

   

 

1

Технічні вимірювання. Допуски та посадки

10

9

1

2

Вимірювальний інструмент та техніка вимірювання

5

2

3

 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 3 розряд

   

 

1

Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки

6

6

 

2

Оптичні, пневматичні та електричні вимірювальні  прилади

4

2

2

 

Всього:

25

19

6

з/п

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата

Примітка

ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ

(10 год.)

   

1

Основні поняття та визначення. Поняття про розмір та контроль.

1

   

2

Точність розміру та геометричної форми. Відхилення від дійсної форми.

1

   

3

Допуски, його визначення та позначення.

1

   

4

Графічні позначення полів допусків.

1

   

5

Посадки та відхилення.

1

   

6

Види з’єднань та посадок. Групи посадок.

1

   

7

Хвилястість і шорсткість поверхні.

1

   

8

Основні поняття про взаємозамінність. Суть та види взаємозамінності.

1

   

9

Лабораторно-практична робота №1

Графічне позначення полів допусків.

1

   

10

Залік

1

   

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА ТЕХНІКА ВИМІРЮВАННЯ (5 год.)

   

11

Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова та правила користування ними.

1

   

12

Лабораторно-практична робота №2

Штангенінструменти. Їхня будова та правила користування.

1

   

13

Лабораторно-практична робота №3

Косинці. Правила користування ними.

1

   

14

Лабораторно-практична робота №4

Інструменти для контролю різьби. Правила користування ними.

1

   

15

Залік

1

   

ПОНЯТТЯ ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ (6 год.)

   

16

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу. Задачі стандартизації.

1

   

17

Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види стандартів та їхня характеристика.

1

   

18

Система управління якістю робіт, що виконуються. Форми і засоби контролю якості.

1

   

19

Приймання продукції. Технічні виміри і випробування. Оформлення документації.

1

   

20

Економічна ефективність підвищення якості робіт, що виконуються.

1

   

21

Поняття про неминучі погрішності при виготовленні деталей і складних виробів.

1

   

ОПТИЧНІ, ПНЕВМАТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ  ПРИЛАДИ (4 год.)

     

22

Оптичні вимірювальні прилади. Пневматичні вимірювальні прилади. Електричні вимірювальні прилади. Можливі помилки при вимірі та способи їхнього попередження. Правила та порядок користування інструментами і приладами.

1

   

23, 24

Лабораторно-практична робота №1

Ознайомлення з будовою і правилами користування оптичними, пневматичними та електричними вимірювальними приладами.

2

   

25

Залік

1