7214. Електротехніка в будівництві

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Електротехніка в будівництві

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1

Вступ

1

 

2

Основи електростатики

2

 

3

Змінний струм та кола змінного струму

5

1

4

Електропостачання будівельних майданчиків

5

 

Всього годин

13

1

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1.ВСТУП (1 година)

1

Коротка характеристика і зміст предмета «Основи автоматики і робототехніки»

1

 

 

ТЕМА 2. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ. (2 години)

2

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники. Автоматичні вимикачі.

1

 

 

3

Влаштування стандартного зварювального інвентарного апарату.

1

 

 

ТЕМА 3. ВИРОБНИЦТВО, РОЗПОДІЛ ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. (3 години)

4

Електричні станції. Електроенергетичні системи.

1

 

 

5

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач.

1

 

 

6

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Типи споживачів електроенергії.

1

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ (2 години)

7

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля.

1

 

 

8

Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома зарядженими паралельними пластинами.

1

 

 

ТЕМА 5. ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (4 години)

9

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму.

1

 

 

10

Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз.

1

 

 

11

Активний опір і коло змінного струму з активним опором.

1

 

 

12

Лабораторна робота: «Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів»

1

 

 

13

Підсумковий урок

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

3 розряд

5

Змінний струм та кола змінного струму

4

1

6

Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади.

1

 

7

Трансформатори.

2

 

8

Електричні машини

8.1

Електричні машини постійного струму.

2

 

8.2

Електричні машини змінного струму.

1

1

9

Електричні апарати.

2

 

10

Виробництво, розподіл та споживання електроенергії.

5

 

Всього годин

17

2

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

ТЕМА 6.  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ (4 години)

14

Типи підстанцій, що застосовуються на будівельних майданчиках.

1

 

 

15

Розподільні пристрої.

1

 

 

16

Системи протиаварійної автоматики.

1

 

 

17

Джерела світла, що використовуються на будівельних майданчиках. Норми освітленості і розрахунок освітлювальних установок.

1

 

 

ТЕМА 1.ВСТУП (1 година)

18

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки»

1

   

ТЕМА 2. ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (4 години)

19

Активний опір, коло змінного струму з активним опором.

1

   

20

Закон Ома для кола змінного струму.

1

   

21

Лабораторна робота: «Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів»

1

   

ТЕМА 3.ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. (2 години)

22

Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.

1

 

 

23

Вимірювання струму та напруги. Схеми вмикання амперметра та вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри.

1

 

 

ТЕМА 4. ТРАНСФОРМАТОРИ (2 години)

24

Принцип дії та будова трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Використання трансформаторів.

1

 

 

25

Трифазні трансформатори. Автотрансформатори, зварювальні трансформатори. Будова, принцип дії, застосування.

1

 

 

ТЕМА5.ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ (3 години)

5.1 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШ