7214. Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Монтажник з монтажу залізобетонних і сталевих конструкцій.

Рівень: 2,3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

1

2.

Конституційні основи України

4

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

4.

Праця, закон і ми.

4

5.

Господарство і право

2

6

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1

7

Правове регулювання господарських відносин у промисловості

1

8

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

1

9

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.

2

10

Злочин і покарання

2

 

Підсумковий урок

1

Всього

20

 

ЗМІСТ

 

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

1

 

1.

Право в житті кожного з нас Поняття та ознаки правової держави.

1

2.

 

Конституційні основи України

4

 

2

Громадянин і держава. Особисті (громадянські) права та свободи

1

 

3

Народовладдя в Україні. Законодавча влада Україні.

1

 

4

Законодавча влада. Місцеве самоврядування.

1

 

5

Органи правосуддя в Україні.

1

3.

 

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

 

6

Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які  регулюються Цивільним кодексом.

1

4.

 

Праця, закон і ми.

4

 

7

Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників.

1

 

8

Трудовий договір, його зміст і форми. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

1

 

9

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення.

 
 

10

Правове забезпечення безпечних умов праці

1

5.

 

Господарство і право

2

 

11

Поняття господарського права. Загальна характеристика Господарського  кодексу України.

1

 

12

Правові основи приватизації державних підприємств Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві.

 

6.

 

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1

 

13

Екологічне право

1

7.

 

Правове регулювання господарських відносин у промисловості

1

 

14

Законодавство про промисловість

 

8.

 

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

 

 

15

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

1

9.

 

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

 

16

Визначення та загальні положення адміністративного права.

1

 

17

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

1

10.

 

Злочин і покарання

2

 

18

Поняття кримінального права.

 

 

19

Види покарань.

1

 

20

Підсумковий узагальнюючий урок

1

 

Всього

20

 

теми

Назва теми відповідно до навчальної програми

Кіл.

год. на тему

уроку

Назва теми уроку

1

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

1

1

Право в житті кожного з нас

2

Конституційні основи України.

4

2

Громадянин і держава. Особисті (громадянські) права та свободи.

3

Народовладдя в Україні. Законодавча влада Україні.

4

Законодавча влада. Місцеве самоврядування.

5

Органи правосуддя в Україні.

3

Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

1

6

Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які  регулюються Цивільним кодексом

4

Господарство і право

1

7

Поняття господарського права. Загальна характеристика Господарського  кодексу України.

5

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

1

8

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

6

Праця, закон і ми.

4

9

Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників.

10

Трудовий договір, його зміст і форми.

11

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди..

12

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення.

7

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.

1

13

Визначення та загальні положення адміністративного права

8

Злочин і покарання

2

14

Поняття кримінального права.

15

Види покарань.

9

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України.

2

16

Екологічне право

17

Залік