7324, 4190. Електротехніка 2, 3 розряди

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1

Змінний струм та кола змінного струму

4

1

2

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

2

 

3

Трансформатори

2

1

4

Електричні машини змінного струму

3

 

5

Напівпровідникові прилади

3

 

6

Випрямлячі змінного струму

3

 

Всього годин

17

2

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (4 години)

1

Трифазна система струмів, її графічне зображення та векторні діаграми. Кількісне співвідношення між фазними і лінійним струмами й напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.

1

 

 

2

З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою і трикутником.

1

 

 

3

Рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна та повна потужність у трифазній мережі.

1

 

 

4

Лабораторно-практична робота: Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активних і реактивних опорів.

1

 

 

ТЕМА 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (2 години)

5

Вимірювання потужності і електроенергії.

1

 

 

6

Схеми включення ватметру та лічильників. Вимірювання потужності у три- і чотири провідній трифазній мережі змінного струму.

1

 

 

ТЕМА 3. ТРАНСФОРМАТОРИ (2 години)

7

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів. Блочні трансформатори.

1

 

 

8

Лабораторно-практична робота: Визначення коефіцієнта трансформації трансформатора.

1

 

 

ТЕМА 4. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ (3 години)

9

Використання синхронних електродвигунів для приводу насосів. Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент.

1

 

 

10

Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня і регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних машин.

1

 

 

11

Синхронні генератори. Електроінструмент.

1

 

 

ТЕМА 5. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ (2 години)

12

 Електричні властивості напівпровідників. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому і зворотному напрямку.

1

 

 

13

14

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні і польові транзистори.

Тиристори,їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.

2

 

 

ТЕМА 6. ВИПРЯМЛЯЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ (2 години)

15

16

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча.

2

 

 

17

Підсумковий урок

1