7324, 4190. Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Живописець

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1.           

Інформаційні технології в галузі

1

 

2.           

Комп’ютерні технології

5

4

3.           

Графічний редактор

1

 

4.           

Векторний графічний редактор

5

4

5.           

Растровий графічний редактор

3

3

6.           

Системи автоматизованого проектування               

в живописі

5

3

Всього годин

20

14

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ (1 година)

1

Застосування  сучасних  інформаційних  технологій.  Сучасний  стан розвитку інформаційних мережевих технологій та перспективи.

1

 

 

ТЕМА 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (5 годин)

2

Програми  створення  текстових  і  графічних  документів.  Стилі оформлення  та подання  інформації.  Мультимедійні  технології.  Види