7324, 4190. Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Живописець

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1.           

Інформаційні технології в галузі

1

 

2.           

Комп’ютерні технології

5

4

3.           

Графічний редактор

1

 

4.           

Векторний графічний редактор

5

4

5.           

Растровий графічний редактор

3

3

6.           

Системи автоматизованого проектування               

в живописі

5

3

Всього годин

20

14

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ (1 година)

1

Застосування  сучасних  інформаційних  технологій.  Сучасний  стан розвитку інформаційних мережевих технологій та перспективи.

1

 

 

ТЕМА 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (5 годин)

2

Програми  створення  текстових  і  графічних  документів.  Стилі оформлення  та подання  інформації.  Мультимедійні  технології.  Види  і  типи презентації. Загальні відомості про засоби створення презентацій.  Електронні таблиці. Апгрейд в електронних таблицях.

1

 

 

3

Лабораторно-практична робота: Створення технологічної карти засобами Microsoft Word.

1

 

 

4

Лабораторно-практична робота: Створення калькуляції засобами Microsoft Excel.

1

 

 

5 - 6

Лабораторно-практична робота: Створення проекту засобами Microsoft power Point.

2

 

 

ТЕМА 3. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (1 година)

7

Поняття про комп’ютерну графіку.  Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення. Графічні примітиви.

1

 

 

ТЕМА 4. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (5 годин)

8

Основні  елементи.  Панель  інструментів.  Побудова  та  встановлення властивостей  графічних  об’єктів.  Робота  з  об’ємом  та  тінню.  Робота  з текстом. Вставлення малюнків і тексту

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота: Створення творчої композиції засобами Corel Draw.

1

 

 

10

Лабораторно-практична робота: Створення складного натюрморту засобами Corel Draw.

1

 

 

11

Лабораторно-практична робота: Створення макету стендів засобами Corel Draw.

1

 

 

12

Лабораторно-практична робота: Створення  творчої  об’ємно-просторової  композиції  засобами  Corel Draw.

1

 

 

ТЕМА 5. РАСТРОВИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (3 години)

13

Лабораторно-практична робота: Створення колажу засобами Photoshop.

1

 

 

14

Лабораторно-практична робота: Обробка фотографії засобами Photoshop.

1

 

 

15

Лабораторно-практична робота: Створення проекту фірмового стилю засобами Photoshop.

1

 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЖИВОПИСІ (5 годин)

16

Основні елементи AutoCAD. Панель інструментів. Завдання координат точок  на  рисунку.

1

 

 

17

Лабораторно-практична робота: Створення  простих  об’єктів  графічними  примітивами  засобами AutoCAD.

1

 

 

18

Лабораторно-практична робота: Створення ескізу стенду засобами AutoCAD.

1

 

 

19

Лабораторно-практична робота: Створення  креслення  виробу  з  нанесенням  розмірів  засобами

AutoCAD. 

1

 

 

20

Підсумковий урок

1

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Живописець

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

1.       

Графічний редактор 

5

4

Всього годин

5

4

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР  (5 годин)

1

Система  опрацювання  графічної  інформації.  Типи  графічних  файлів. Графічний  редактор,  його  призначення.  Система  вказівок  графічного редактора. Вказівки створення графічних примітивів. 

1

 

 

2 - 3

Лабораторно-практична робота: Створення анімацій.

2

 

 

4 - 5

Лабораторно-практична робота: Вставляння малюнків до тексту.

2

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

1.

Інформація та інформаційні технології

2

 

2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

2

3.

Мережні системи та сервіси

4

2

4.

Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі

2

2

5.

Використання програмних засобів в оформленні реклами та інтер’єрів

2

2

6.

Інформаційні технології   у технологічному процесі монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт

3

 

Всього годин

17

8

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ (2 години)

1 - 2

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

2

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (4 години)

3

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

1

 

 

4

Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. PowerPoint.

1

 

 

5

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

1

 

 

6

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

1

 

 

ТЕМА 3. МЕРЕЖНІ СИСТЕМИ ТА СЕРВІСИ (4 години)

7

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

1

 

 

8

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. Основні мережні сервіси. Браузери.

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота: Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

1

 

 

10

Лабораторно-практична робота: Створення публікації «Інновації в професії».

1

 

 

ТЕМА 4. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ (2 години)

11 - 12

Лабораторно-практична робота: Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2

 

 

ТЕМА 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ В ОФОРМЛЕННІ РЕКЛАМИ ТА ІНТЕР’ЄРІВ      (2 години)

13 - 14

Лабораторно-практична робота: Створення реклами (об’яв та буклетів) в програмі Publisher.

2

 

 

ТЕМА 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ ЕКСПОЗИЦІЇ ТА ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ (3 години)

15

Інформаційні технології у виконанні монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт, в оформленні  стендів, інтер’єрів будівель, кімнат, вітрин, реклами.

1

 

 

16

Знайомство з сучасними програмами декору.

1

 

 

17

Підсумковий урок

1