7324, 4190. Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Живописець

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1.           

Інформаційні технології в галузі

1

 

2.           

Комп’ютерні технології

5

4

3.           

Графічний редактор

1

 

4.           

Векторний графічний редактор

5

4

5.           

Растровий графічний редактор

3

3

6.           

Системи автоматизованого проектування               

в живописі

5

3

Всього годин

20

14

Зміст

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ (1 година)

1

Застосування  сучасних  інформаційних  технологій.  Сучасний  стан розвитку інформаційних мережевих технологій та перспективи.

1

 

 

ТЕМА 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (5 годин)

2

Програми  створення  текстових  і  графічних  документів.  Стилі оформлення  та подання  інформації.  Мультимедійні  технології.  Види  і  типи презентації. Загальні відомості про засоби створення презентацій.  Електронні таблиці. Апгрейд в електронних таблицях.

1

 

 

3

Лабораторно-практична робота: Створення технологічної карти засобами Microsoft Word.

1

 

 

4

Лабораторно-практична робота: Створення калькуляції засобами Microsoft Excel.

1

 

 

5 - 6

Лабораторно-практична робота: Створення проекту засобами Microsoft power Point.

2

 

 

ТЕМА 3. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (1 година)

7

Поняття про комп’ютерну графіку.  Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення. Графічні примітиви.

1

 

 

ТЕМА 4. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (5 годин)

8

Основні  елементи.  Панель  інструментів.  Побудова  та  встановлення властивостей  графічних  об’єктів.  Робота  з  об’ємом  та  тінню.  Робота  з текстом. Вставлення малюнків і тексту

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота: Створення творчої композиції засобами Corel Draw.

1

 

 

10

Лабораторно-практична робота: Створення складного натюрморту засобами Corel Draw.

1

 

 

11

Лабораторно-практична робота: Створення макету стендів засобами Corel Draw.

1

 

 

12

Лабораторно-практична робота: Створення  творчої  об’ємно-просторової  композиції  засобами  Corel Draw.

1

 

 

ТЕМА 5. РАСТРОВИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (3 години)

13

Лабораторно-практична робота: Створення колажу засобами Photoshop.

1

 

 

14

Лабораторно-практична робота: Обробка фотографії засобами Photoshop.

1

 

 

15

Лабораторно-практична робота: Створення проекту фірмового стилю засобами Photoshop.

1

 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЖИВОПИСІ (5 годин)

16

Основні елементи AutoCAD. Панель інструментів. Завдання координат точок  на  рисунку.

1

 

 

17

Лабораторно-практична робота: Створення  простих  об’єктів  графічними  примітивами  засобами AutoCAD.

1

 

 

18

Лабораторно-практична робота: Створення ескізу стенду засобами AutoCAD.

1

 

 

19

Лабораторно-практична робота: Створення  креслення  виробу  з  нанесенням  розмірів  засобами

AutoCAD. 

1

 

 

20

Підсумковий урок

1

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Живописець

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

1.       

Графічний редактор 

5

4

Всього годин

5

4

Зміст