7324, 4190. Історія мистецтв ОРП (РНП)

Освітня робоча програма

з предмету  «Історія мистецтва»

 Професія:  4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт 

Рівень кваліфікації: 3  розряд

Тематичний план

з/п

Назва  теми   (компетентності)

Кількість  годин

1.

Вступне заняття.

1

2.

Мистецтво Давнього Світу та Стародавнього Єгипту.

1

3.

Мистецтво античності та Середньовіччя.

3

4.

Мистецтво епохи Відродження.

2

5.

Мистецтво Західної Європи в XVII- XIX столітті.

2

6.

Українське та російське мистецтво ХVII - ХIХ ст. , початок ХХ ст..

3

7.

Українське та російське мистецтво радянського періоду.

2

8.

Українське мистецтво в часи Незалежності

3

9.

Головні музеї образотворчого мистецтва України  та за кордоном

3

 

Всього годин :

20

Зміст

Номер уроку

Назва  теми   (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

1.Вступне заняття. (1 год.)

1

Вступне заняття.

 

2.Мистецтво Давнього Світу та Стародавнього Єгипту. (1 год.)

2

Мистецтво Давнього Світу та Стародавнього Єгипту.

 

3.Мистецтво античності та Середньовіччя. (3 год.)

3

Мистецтво античності.

4

Мистецтво античності.

5

Мистецтво  Середньовіччя.

 

4.Мистецтво епохи Відродження. (2 год.)

6

Ренесанс.

7

Високе   Відродження.

 

5.Мистецтво Західної Європи в XVII- XIX столітті. (2 год.)

8

Мистецтво Західної Європи в XVIIстолітті

9

Мистецтво Західної Європи в XVIIІ столітті

 

6.Українське та російське мистецтво ХVII - ХIХ ст. , початок ХХ ст. (3 год.)