7324, 4190. Охорона праці

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  Живописець, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт.

                                                               Тематичний план

теми

Назва  теми (компетентності)

Кіль-ть

годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

2

Основи охорони праці в галузі.     

10

3

Основи пожежної безпеки.

4

4

Основи електробезпеки.

4

5

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди.

2

6

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та  їхні наслідки в професійній діяльності

1

7

Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.

2

8

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

3

Разом:

30

 

                                                                                    ЗМІСТ

     

уроку

Назва теми (компетентності)

Кі-сть год.

        Правові та організаційні основи охорони праці -4

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання та інструктування.

1

4

Основні причини виникнення травматизму і профзахворювань на виробництві. Порядок ро