7324, 4190. ОРП Креслення 3 розряд монт

Освітня робоча програма

з предмету  «Креслення»

 Професія:  4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт 

Рівень кваліфікації: 3  розряд

Тематичний план

з/п

Назва  теми   (компетентності)

Кількість  годин

1.

Мета та завдання предмета

1

2.

Креслярський  шрифт

2

3.

Геометричні  побудови 

3

4.

Прямокутні  проекції

4

5.

Перерізи  та  розрізи

4

6.

Аксонометричні  зображення

4

7.

Графічне  оформлення  креслень

2

 

Всього

20

Зміст

Код модуля

Назва  теми   (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Тема 1. Мета та завдання предмета. (1 год.) 

1

Мета та завдання предмета.

 

Тема 2. Креслярський   шрифт. (2 год.) 

2

Креслярський   шрифт.

3

ПР- Виконання креслярського шрифту.

 

Тема 3.      Геометричні  побудови. (3 год.) 

4

Геометричні  побудови.

5

Геометричні  побудови.

6

ПР – Виконання геометричних побудов.

 

Тема  4.  Прямокутні  проекції. (4 год.)

7

Прямокутні  проекції.

8

ПР – Виконання прямокутних прекцій.

9

ПР – Виконання прямокутних прекцій.

10

ПР – Виконання прямокутних прекцій.

 

Тема  5.  Перерізи  та  розрізи. (4 год.) 

11

Перерізи  та  розрізи.

12

ПР – Виконання розрізу.

13

ПР – Виконання розрізу.

14

ПР – Виконання розрізу.

 

Тема  6.  Аксоно