7324, 4190. Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

Тематичний план

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

Сучасне виробництво і основні чинники економічного розвитку.

2

Товарне виробництво, його сутність і закони.

2

Економічні відносини власності.

2

Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин.

3

Ринок як форма існування товарного виробництва

3

Ринок робочої сили і проблеми зайнятості. Структура ринку.

2

Конкуренція, як засіб реалізації підприємництва.

2

Менеджмент  у підприємництві.

2

Маркетинг у підприємництві.

2

Макроекономічна цілісність та рівновага.

2

Оцінка результатів національного виробництва.

1

Фінанси: сутність структура і механізм функціонування.

3

Світова система господарства і ринкових відносин.

1

Всього:

27

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Сучасне виробництво і основні чинники економічного розвитку.

 

 

Виробництво – основа життєздатності суспільства

 

Чинники виробництва, їхні види і функції.

 

Товарне виробництво, його сутність і закони.

 

 

Товар.

 

Гроші. Їх функції.

 

Інфляція. Причини. Наслідки.

 

Економічні відносини власності.

(3 години)

 

Поняттявідносинвласності

 

Типи, форми і види власності.

 

Роздержавлення і приватизація.

 

 Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин.

 

 

Поняття і цілі підприємницької діяльності.

 

Особистість підприємця.

 

Функції підприємця.

 

Види підприємств.

 

Умови та порядок створення, реорганізації та ліквідації підприємств.

 

Ринок як форма існування товарного виробництва

 

Ринок. Принципи ринкової економіки.

 

Попит, пропозиція та ринкова ціна.

 

Ринкова інфраструктура та її функції

 

Необхідність переходу до ринкової економіки.

 

 

 

Ринок робочої сили і проблеми зайнятості. Структура ринку.

 

 

Трудові відносини і зайнятість

 

Проблема безробіття і соціальна захищеність населення

 

Ринок, об’єктивні умови його формування.

 

Конкуренція, як засіб реалізації підприємництва.

 

 

Суть та основні функції конкуренції

 

Види конкуренції

 

Менеджмент  у підприємництві.

 

 

Суть менеджменту

 

Функції менеджменту.

 

Бізнес-план

 

Маркетинг у підприємництві.

 

 

Суть маркетингу. Його завдання.

 

Стратегія маркетингу

 

Макроекономічна цілісність та рівновага.

 

 

Моделі простого і розширеного обігу

 

Сукупний попит і сукупна пропозиція та їх рівновага.

 

Оцінка результатів національного виробництва.

 

 

Валовий національний продукт і суспільний добробут. Національний дохід, його розподіл і використання.

 

Фінанси: сутність структура і механізм функціонування.

 

 

Фінансова система: економічна роль і структура

 

Сутність, структура і функції бюджетної системи. Принципи побудови податкової системи

 

Принципи побудови податкової системи.

 

Ціна.

 

Ціноутворення.

 

Світова система господарства і ринкових відносин.

 

 

Світове господарство: сутність.

 

Міжнародна валютна система.