7324, 4190. Основи композиції і моделювання

Освітня робоча програма

з предмету «Основи композиції і моделювання»

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 3 розряд

Тематичний план

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

І курс

91

2 розряд

 

1 семестр

 

44

1

Основи кольорознавства

8

2

Закони створення композиції

2

3

Правила, прийоми та засоби композиції

2

4

Рівновага

4

5

Статика. Динаміка.

8

6

Симетрія. Асиметрія

8

7

Ритм.

8

8

Контраст. Нюанс.

4

 

Всього на 1 семестр:

44

2 семестр

47

8

 Нюанс.

4

9

Акцент

6

10

Стилізація в композиції

11

11

Орнамент. Творення орнаменту за мотивами.

9

 

Всього годин на 2 розряд:

74

 

3 розряд

 

12

Композиція декоративного панно. Живопис на тканині)

21

13

Декоративна композиція. Живопис на склі, вітраж.

26

 

 Всього годин на 3 розряд:

47

Зміст

№ уроку

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Основи кольорознавства. (8год.)

1

Поняття про колір.

2

ЛПР-1. Виконання спектру на форматі А4.

3

Основні групи кольорів

4

Теплі і холодні кольори

5

ЛПР-2. Кольоровий та тоновий відтінок.

6

Основні характеристики кольору

7

ЛПР- Техніка монотипії

8

ЛПР- Техніка монотипії

 

Закони створення композиції. (2 год.)

9

Закони створення композиції

10

Закони створення композиції

 

Правила, прийоми та засоби композиції. (2 год.)

11

Правила, прийоми та засоби композиції

12

Правила, прийоми та засоби композиції

 

Рівновага. (4 год.)

13

Рівновага в композиції.

14

Баланс елементів форми.

15

ЛПР-4. „ Рівновага ”

16

ЛПР-4. „ Рівновага ”Співвідношення кольору і маси.

 

Статика. Динаміка. (8 год.)

17

Статика в композиції

18

Статика в композиції

19

ЛПР-6. Статика в композиції

20

ЛПР-6.Статика в композиції.

21

Динаміка

22

Динаміка . Зорове сприйняття руху.

23

ЛПР-5 . «Динаміка в композиції»

24

ЛПР-5 . „Динаміка в композиції ”

 

Симетрія. Асиметрія. (8 год.)

25

Симетрія та асиметрія .

26

Принципи організації композиції, відносно площини, осі або центру.

27

ЛПР-7.Симетрична композиція

28

ЛПР-7.Симетрична композиція

29

Асиметрія.

30

Асиметрія.

31

ЛПР-8.Асиметрична композиція

32

ЛПР-8.Асиметрична композиція

 

Ритм. (8 год.)

33

Ритм в композиції

34

Прийоми побудови раппортної композиції

35

ЛПР- 9.Побудова рапортної композиції в стрічці. Просте повторення елементів.

36

ЛПР- 9.Побудова рапортної композиції в стрічці. Дзеркальне повторення елементів.

37

ЛПР- 9.Побудова рапортної композиції в стрічці. Дзеркальне повторення елементів.

38

ЛПР- 9. Побудова рапортної композиції в стрічці зі дзеркальним зміщенням по осях

39

ЛПР- 9. Побудова рапортної композиції в стрічці зі дзеркальним зміщенням по осях

40

ЛПР- 9. Побудова рапортної композиції на площині.

 

Контраст. Нюанс. (8 год.)

41

Контраст в композиції.

42

Контраст в композиції.

43

ЛПР-10. Побудова композиції на контраст.

44

ЛПР-10. Побудова композиції на контраст.

45

ЛПР-10. Побудова композиції на нюанс форм.

46

ЛПР-10. Побудова композиції на нюанс форм.

47

ЛПР-10. Нюанс кольору.

48

ЛПР-10. Нюанс кольору.

 

Акцент. (6 год.)

49

Акцент, як засіб привернення уваги

50

Прийоми виділення головного.

51

Прийоми виділення головного.

52

ЛПР-11. Побудова композиції з акцентом на головне.

53

ЛПР-11. Побудова композиції з акцентом на головне.

54

ЛПР-11. Побудова композиції з акцентом на головне.

 

Стилізація в композиції. (10 год.)

55

Стилізація в композиції.

56

Стилізація в композиції

57

ЛПР-12. Перетворення мотивів рослинного світу.

58

ЛПР-12. Перетворення мотивів рослинного світу.

59

ЛПР-12. Перетворення мотивів тваринного світу.

60

ЛПР-12. Перетворення мотивів тваринного світу.

61

ЛПР-12. Тематична стилізована композиція.

62

ЛПР-12. Тематична стилізована композиція.

63

ЛПР-12. Тематична стилізована композиція.

64

ЛПР-12. Тематична стилізована композиція.

 

Орнамент. Створення орнаменту за мотивами. (10 год.)

65

Орнамент. Створення орнаменту за мотивами

66

Орнамент. Створення орнаменту за мотивами

67

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за геометричними мотивами.

68

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за геометричними мотивами.

69

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за геометричними мотивами.

70

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за рослинними мотивами.

71

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за рослинними мотивами.

72

ЛПР-13. Практичне виконання орнаменту за рослинними мотивами.

73

ЛПР-13. Практичне виконання комбінованого орнаменту

74

ЛПР-13. Практичне виконання комбінованого орнаменту