7324, 4190. Основи композиції і моделювання

Освітня робоча програма

з предмету «Основи композиції і моделювання»

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 3 розряд

Тематичний план

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

І курс

91

2 розряд

 

1 семестр

 

44

1

Основи кольорознавства

8

2

Закони створення композиції

2

3

Правила, прийоми та засоби композиції

2

4

Рівновага

4

5

Статика. Динаміка.

8

6

Симетрія. Асиметрія

8

7

Ритм.

8

8

Контраст. Нюанс.

4

 

Всього на 1 семестр:

44

2 семестр

47

8

 Нюанс.

4

9

Акцент

6

10

Стилізація в композиції

11

11

Орнамент. Творення орнаменту за мотивами.

9

 

Всього годин на 2 розряд:

74

 

3 розряд

 

12

Композиція декоративного панно. Живопис на тканині)

21

13

Декоративна композиція. Живопис на склі, вітраж.

26

 

 Всього годин на 3 розряд:

47

Зміст

№ уроку

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Основи кольорознавства. (8год.)

1

Поняття про колір.

2

ЛПР-1. Виконання спектру на форматі А4.

3

Основні групи кольорів

4

Теплі і холодні кольори

5

ЛПР-2. Кольоровий та тоновий відтінок.

6

Основні характеристики кольору

7