7324, 4190. Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

4

3.

Господарство і право

2

4.

Правове регулювання господарських відносин у галузі  мистецтва. Авторське право.

2

5.

Праця, закон і ми

2

6.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

2

7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

8.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

9.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

2

10.

Основи трудового законодавства.

4

11.

Основи кримінального права

2

12.

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

13.

Підсумковий узагальнюючий урок

1

 

Всього

27

ЗМІСТ

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

   

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

   

Право в житті кожного з нас

 
   

Поняття та ознаки правової держави.

 

2.

 

Конституційні основи України

4

   

Громадянин і держава. Конституційні основи України.

 
   

Особисті (громадянські) права та свободи громадян України. –

 
   

Вибори, референдум в Україні.

 
   

Законодавча влада. Виконавча влада

 
   

Органи правосуддя в Україні.

 

3.

 

Господарство і право

2

   

Поняття господарського права та його ролі у регулюванні господарських відносин

 
   

Підсумкове заняття з тем

 

4.

 

Правове регулювання господарських відносин у галузі  мистецтва. Авторське право.

2

   

Законодавчі основи захисту культурних цінностей та  творів мистецтва.

 
   

Державний захист авторського права.

 

5.

 

Праця, закон і ми

2

   

Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників.

 
   

Трудовий договір, його зміст і форми. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

 
   

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення.

 

6.

 

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

2

   

Органи, що вирішують господарські спори

 
   

Порядок вирішення господарських спорів

 

7.

 

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

   

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

 
   

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

 

8.

 

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

   

Цивільне законодавство.

 
   

Цивільно – правова відповідальність.

 

9.

 

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

2

   

Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

 
   

Екологічне право

 

10.

 

Основи трудового законодавства.

4

 

 

Трудове право і його розвиток в Україні. Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України. Трудові правовідносини.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Види трудових правовідносин:

 

 

 

Забезпечення зайнятості працівників, які вивільнюються. Закон України „Про зайнятість населення”.

 

 

 

Робочий час: поняття і види. Нормування праці та заробітна плата

 

 

 

Трудовий договір, його зміст і форми

 

 

 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

 

 

 

Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці

 

 

 

Праця молоді. Суміщення роботи з навчанням

 

11.

 

Основи кримінального права

2

   

Поняття та підстави кримінальної відповідальності

 
   

Злочин і покарання

 

12.

 

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

 

 

Загальна характеристика сімейного права України.

 

   

Права та обов’язки батьків та дітей

 
   

Підсумковий узагальнюючий урок

 

 

Всього

27