7324, 4190. Проєктування виробів в етностилі

ОСВІТНЯ  РОБОЧА  ПРОГРАМА

 

ТЕХНОЛОГІЇ

(Курс за вибором)

Проєктування виробів в етностилі

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

Тематичний план

№з/п

Назва  теми   (компетентності)

Кількість  годин

1

Вступ.

1

 

Розділ І. Стиль як засіб творчого вираження людини, спільноти митців, народу.

4

2

Основні поняття мистецтва стилю. Різновиди стилів у мистецтві.

1

3

Етнічний стиль регіонів світу як прояв національної культури.

1

4

Український етнічний стиль.

1

5

Професії у сфері проектування виробів в етностилі. Проектування майбутньої професійної діяльності.

1

 

Розділ ІІ. Основи проектування виробів в етностилі

4

6

Сфери виробництва і застосування виробів в етностилі.

1

7

Засоби художньої виразності композиції виробу в етностилі.

1

8

Орнамент в українській національній культурі.

1

9

Творчі методи проектування виробів в етностилі.

1

 

Розділ ІІІ. Вироби в етностилі. (Варіативна частина)

6

10

Вироби для інтер’єру в етностилі.

2

11

Іграшки та обереги в етностилі.

2

12

Аксесуари в етностилі тощо.

2

 

Всього на предмет:

15

Зміст

№ уроку

Назва  теми   (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ.

 

Розділ І. Стиль як засіб творчого вираження людини, спільноти митців, народу.

2

Основні поняття мистецтва стилю. Різновиди стилів у мистецтві.

3

Етнічний стиль регіонів світу як прояв національної культ