7324, 4190. Рисунок

ОСВІТНЯ  РОБОЧА  ПРОГРАМА

З  ПРЕДМЕТУ  «Рисунок»

Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

Тематичний план

№з/п

Назва  теми   (компетентності)

Кількість  годин

Імод.

Ікурс

2 розряд

140

1.

Вступ.

2

2.

Підготовчі вправи.

8

3.

Зображення об’ємних геометричних тіл.

26

4.

Малюнок натюрморту з геометричних тіл.

10

5.

Зображення гіпсового предмета геометричної форми (амфора).

8

6.

Натюрморт з предметів побуту на основі простих геометричних форм (глечик, яблуко).

10

7.

Малюнок гіпсових орнаментальних моделей (два завдання: трилисник, лотос).

14

8.

Малюнок драперії.

6

9.

Натюрморт з побутових предметів з драперією.

14

10.

Виконання начерків побутових предметів.

6

11.

Натюрморт з побутових предметів різної світлоти.

15

12.

Зображення меблів у просторі.

12

13.

Виконання начерків форм рослинного світу.

9

 

Всього на 2 розряд:

140

ІІмод.

ІІкурс

3 розряд

33

14.

Перспектива інтер’єру. Замальовки фрагментів інтер’єру .

3

15.

Рисунок  несиметричного  гіпсового  орнаменту та  рельєфу. (Пальметка)

7

16.

Рисунок архітектурних гіпсових моделей. (Іонік)

7

17.

Натюрморт    з    побутових    предметів    різної тональної  насиченості  та  фактури  з  гіпсовою  розеткою

      10

18.

Малюнок черепа людини в різних ракурсах

6

 

Всього годин на 3 розряд:

33

 

Всього годин на предмет:

173

Зміст

№ уроку

Назва  теми   (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

1.Вступ.(2 год.)

1

Рисунок – основа образотворчого мистецтва.

2

Ознайомлення з програмою “Рисунок”.

 

2. Підготовчі вправи. (8 год.)

3

Організація робочого місця.

4

Поняття про лінію, штрих, тон, світлотінь.

5

Поняття про предметну та картинну площини.

6

Розміщення та зображення предметів.

7

Рисунок замкнутих прямолінійних фігур, кола, овалу, еліпса.

8

Побудова геометричних фігур.

9

Побудова геометричних фігур.

10

Штрихування, вивчення форми штриха.

 

3. Зображення об’ємних геометричних тіл. (26 год.)

11

Циліндр.

12

Пропорційне  співвідношення  розмірів.

13

Побудова  відносно лінії горизонту.

14

Уточнення  форми.

15

Уточнення  форми. 

16

Тональне вирішення форми.

17

Вивчення світлотіні.

18

Конус.

19

Пропорційне  співвідношення  розмірів.

20

Побудова  відносно лінії горизонту.

21

Уточнення  форми.

22

Уточнення  форми. 

23

Тональне вирішення форми.

24

Вивчення світлотіні.

25

Кубічні форми.

26

Пропорційне  співвідношення  розмірів.

27

Побудова  відносно лінії горизонту.

28

Побудова  відносно лінії горизонту.

29

Уточнення  форми.

30

Уточнення  форми. 

31

Тональне вирішення форми.

32

Вивчення світлотіні.

33

Шестикутна призма.

34

Побудова  відносно лінії горизонту.

35

Уточнення  форми  шестикутної призми.

36

Уточнення  форми  шестикутної призми.

 

4. Малюнок натюрморту з геометричних тіл. (10 год.)

37

Розміщення та  зображення  геометричних тіл.

38

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур геометричних тіл.

39

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур геометричних тіл.

40

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

41

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

42

Уточнення  форми  геометричних тіл.

43

Уточнення  форми  геометричних тіл.

44

Тональне вирішення форми фігур геометричних тіл.

45

Тональне вирішення форми фігур.

46

Вивчення світлотіні на фігурах.

 

5. Зображення гіпсового предмета геометричної форми (амфора). (8 год.)

47

Побудова загальної форми предмета.

48

Вивчення пропорційних співвідношень частин предмета.

49

Перспективне зображення амфори.

50

Виявлення світлотінню об’єму.

51

Зображення гіпсового предмета.

52

Зображення гіпсового предмета.

53

Світлотінь на предметі.

54

Тон предмета і тло.

 

6. Натюрморт з предметів побуту на основі простих геометричних форм (глечик, яблуко). (10 год.)

55

Розміщення та  зображення  предметів.

56

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур.

57

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

58

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

59

Уточнення  форми  предметів.

60

Уточнення  форми  предметів.

61

Тональне вирішення форми фігур та  фактури.

62

Тональне вирішення форми фігур та фактури.

63

Плановість  в   натюрморті.  Виділення   головного.

64

Вивчення світлотіні на фігурах.

 

7. Малюнок гіпсових орнаментальних моделей (два завдання: трилисник, лотос). (14 год.)

65

Зображення гіпсового розету.

66

Зображення гіпсового розету.

67

Будова характерних вузлів розету.

68

Будова характерних вузлів розету.

69

Ритм орнаменту.

70

Пропорції елементів.

71

Передача характеру елементів.

72

Передача характеру елементів.

73

Уточнення комбінованої форми.

74

Визначення тональності кожної деталі розету.

75

Визначення тональності кожної деталі розету.

76

Визначення тональності цілісного зображення розету.

77

Визначення тональності цілісного зображення.

78

Визначення тональності цілісного зображення.

 

8. Малюнок драперії.(6 год.)

79

Малюнок драперії.

80

Малюнок драперії.

81

Уточнення  форми  драперії.

82

Уточнення  форми  драперії.

83

Тональне вирішення драперії та  її фактури.

84

Тональне вирішення драперії та  її фактури.

 

9. Натюрморт з побутових предметів з драперією. (14 год.)

85

Розміщення та  зображення  предметів.

86

Композиційне розміщення предметів.

87

Композиційне розміщення предметів.

88

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур.

89

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур.

90

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

91

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

92

Уточнення  форми.

93

Уточнення  форми. 

94

Плановість  в   натюрморті.  Виділення   головного.

95

Вивчення світлотіні на фігурах.

96

Вивчення світлотіні на фігурах.

97

Визначення тональності цілісного зображення натюрморту.

98

Визначення тональності цілісного зображення натюрморту.

 

10. Виконання начерків побутових предметів. (6 год.)

99

Виконання начерків побутових предметів.

100

Виконання начерків побутових предметів.

101

Виконання начерків побутових предметів.

102

Вивчення світлотіні на фігурах.

103

Вивчення світлотіні на фігурах.

104

Визначення тональності побутових предметів.

 

11. Натюрморт з побутових предметів різної світлоти. (15 год.)

105

Натюрморт з побутових предметів різної світлоти.

106

Натюрморт з побутових предметів різної світлоти.

107

Композиційне розміщення предметів.

108

Композиційне розміщення предметів.

109

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур

110

Пропорційне  співвідношення  розмірів фігур

111

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

112

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

113

Уточнення  форми предметів. 

114

Уточнення  форми  предметів.

115

Тональне вирішення форми фігур.

116

Тональне вирішення форми фігур.

117

Плановість  в   натюрморті.  Виділення   головного.

118

Вивчення світлотіні на фігурах.

119

Вивчення світлотіні на фігурах.

 

12.Зображення меблів у просторі. (12 год.)

120

Попередній ескіз.

121

Замальовки меблів у просторі.

122

Замальовки меблів у просторі.

123

Розміщення та зображення предметів.

124

Розміщення та зображення предметів.

125

Розміщення та зображення предметів.

126

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

127

Побудова предметів  відносно лінії горизонту.

128

Уточнення  форми  меблів.

129

Уточнення  форми  меблів.

130

Уточнення  форми  меблів.

131

Світлотінь на меблях та падаючі тіні.

 

13. Виконання начерків форм рослинного світу. (9 год.)

132

Виконання начерків форм рослинного світу.

133

Виконання начерків форм рослинного світу.

134

Виконання начерків форм рослинного світу.

135

Замальовки рослин.

136

Замальовки рослин.

137

Замальовки рослин.

138

Тон лінії в зображенні.

139

Тональне вирішення.

140

Тональне вирішення.

 

1. Перспектива інтер’єру. Замальовки фрагментів інтер’єру.(3 год.)

1-141

Перспектива інтер’єру.

2-142

Замальовки фрагментів інтер’єру .

3-143

Замальовки фрагментів інтер’єру .

 

2. Рисунок  несиметричного  гіпсового  орнаменту та  рельєфу (Пальметка). (7 год.)

4-144

Компоновка та розміщення гіпсового  орнаменту.

5-145

Компоновка та розміщення гіпсового  орнаменту.

6-146

Побудова гіпсового орнаменту.

7-147

Побудова гіпсового орнаменту.

8-148

Взаємозв’язок форм рельєфу.

9-149

Організація форми, фактури, середовища за допомогою тону.

10-150

Організація форми, фактури, середовища за допомогою тону.

 

3. Рисунок архітектурних гіпсових моделей (Іонік). (7 год.)

11-151

Композиційне вирішення моделі.

12-152

Вивчення форми архітектурної моделі.

13-153

Узагальнення елементів архітектурної деталі.

14-154

Ведення побудови від великих форм до деталей.

15-155

Ведення побудови від великих форм до деталей.

16-156

Ведення побудови від великих форм до деталей.

17-157

Прорисовка деталей.

 

4. Натюрморт    з    побутових    предметів    різної тональної  насиченості  та  фактури  з  гіпсовою  розеткою. (10 год.)

18-158

Розміщення предметів в картинній площині.

19-159

Розміщення предметів в картинній площині.

20-160

Побудова гіпсової розетки.

21-161

Побудова гіпсової розетки.

22-162

Побудова предметів натюрморту.

23-163

Побудова предметів натюрморту.

24-164

Передача штрихами фактури

25-165

Передача штрихами фактури

26-166

Плановість  в   натюрморті.  Виділення   головного.

27-167

Плановість  в   натюрморті.  Виділення   головного.

 

5. Малюнок черепа людини та частин обличчя. (6 год.)

28-168

Вивчення будови черепа.

29-169

Вивчення будови черепа.

30-170

Розміщення парних форм відносно серединної лінії черепа.

31-171

Рисунок частини обличчя (гіпсовий зліпок).

32-172

Рисунок частини обличчя (гіпсовий зліпок).

33-173

Рисунок частини обличчя (гіпсовий зліпок).