7324, 4190. Технологія монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

« Технологія монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт »

 

Професія: Монтажник експозицій та художньо - оформлювальних робіт.

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Зміст та завдання предмета

1

2

Технологія монтажу невеликих експонатів художніх витворів на вертикальних і горизонтальних площинах

6

3

Технологічний процес монтажу нескладних конструкцій декоративно – художніх елементів на вертикальних та горизонтальних поверхнях

8

4

Технологія монтажу декоративно-художніх стендів

10

5

Технологія монтажу вітринних конструкцій

7

6

Технологія монтажу декоративно-художніх елементів

10

7

Технологія монтажу експонатів по шаблонах

7

                                                        Всього годин:

49

Зміст

Номер

уроку

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

1

Зміст та завдання предмета

Поняття про монтаж експозиції та художньо-оформлювальних робіт

2

Технологія монтажу невеликих експонатів художніх витворів на вертикальних і горизонтальних площинах

Кріплення елементів експонатів на вертикальній і горизонтальній площинах.

3

Кріплення невеликих експонатів на вертикальній і горизонтальних площинах

4

Застосування матеріалів та інструментів для кріплення невеликих експонатів

5

Застосування матеріалів та інструментів для кріплення невеликих експонатів

6

Лабораторно-практична робота № 1

Виконання кріплення експонату на вертикальну поверхню.

7

Лабораторно-практична робота № 2

Виконання кріплення експонату на горизонтальну поверхню

8

Технологічний процес монтажу нескладних конструкцій декоративно – художніх елементів на вертикальних та горизонтальних поверхнях

Монтаж конструкцій та його значення в художньому оформлювальному мистецтві

9

Поняття конструкції.

10

Види конструкції

11

Вибір форми при виготовлені конструкції

12

Технологія виконання конструкції

13

Застосування матеріалів при виготовленні конструкції.

14

Види з’єднань елементів конструкцій.

15

Засоби з’єднань елементів конструкції.

16

Технологія монтажу декоративно-художніх стендів

Стенд, його значення в оформлення мистецтві.

17

Види стендів.

18

Форми стендів.

19

Виконання ескізів.

20

Застосування кольору при виконанні стендів.

21

Застосування матеріалів.

22

Специфіка та різновиди декоративно-художнього монтажу стендів.

23

Лабораторно-практична робота № 3

виконання ескізу форм просторового стенду.

24

Лабораторно-практична робота № 4

виконання кольорового зображення просторового стенду.

25

Види конструкцій стендів.

26

Технологія монтажу вітринних конструкцій

Види вітринних конструкцій.

27

Види монтажу вітринних елементів та конструкцій

28

Технологія робіт з металевими поверхнями при виготовленні вітрини

29

Види з’єднань елементів вітринних конструкцій.

30

Матеріали  та інструменти для закріплень.

31

Технологія закріплень елементів вітринних конструкцій.

32

Застосування техніки безпеки під час монтажу вітринних конструкцій.

33

Технологія монтажу декоративно-художніх елементів

Різновиди декоративно-художніх монтажних елементів.

34

Технологія монтажу декоративно художніх елементів на монтажних листах.

35

Технологія монтажу декоративно – художніх елементів за кресленнями та ескізами художників.

36

З’єднання елементів між собою.

37

Матеріали та інструменти для їх кріплення.

38

Технологія закріплення декоративно-художніх монтажних елементів.

39

Правила складання креслень для закріплень декоративно-художніх монтажних елементів.

40

Види закріплень декоративно-художніх монтажних елементів на різних площинах.

41

Послідовність технологічних операцій та закріплення декоративно-художніх монтажних елементів на підготовленій поверхні.

42

Застосування техніки безпеки при виконанні монтажу декоративно – художніх елементів.

43

Технологія монтажу експонатів по шаблонах

Шаблон, як засіб монтажу.

44

Види шаблонів. Виконання ескізів для виготовлення шаблонів

45

Вибір матеріалу для виготовлення шаблонів

46

Технологічний процес монтажу кріплення експонатів по шаблонах.

47

Технологія виготовлення шаблонів та заготовок з металу

48

Процес підготовки нескладних деталей з металу за кресленнями

49

Засоби та прийоми обробки металевих поверхонь.