7324, 4190. Технологія монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

« Технологія монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт »

 

Професія: Монтажник експозицій та художньо - оформлювальних робіт.

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Зміст та завдання предмета

1

2

Технологія монтажу невеликих експонатів художніх витворів на вертикальних і горизонтальних площинах

6

3

Технологічний процес монтажу нескладних конструкцій декоративно – художніх елементів на вертикальних та горизонтальних поверхнях

8

4

Технологія монтажу декоративно-художніх стендів

10

5

Технологія монтажу вітринних конструкцій

7

6

Технологія монтажу декоративно-художніх елементів

10

7

Технологія монтажу експонатів по шаблонах

7

                                                        Всього годин:

49

Зміст

Номер

уроку

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

1

Зміст та завдання предмета

Поняття про монтаж експозиції та художньо-оформлювальних робіт

2

Технологія монтажу невеликих експонатів художніх витворів на вертикальних і горизонтальних площинах

Кріплення елементів експонатів на вертикальній і горизонтальній площинах.

3

Кріплення невеликих експонатів на вертикальній і горизонтальних площинах

4

Застосування матеріалів та інструментів для кріплення невеликих експонатів

5

Застосування матеріалів та інструментів для кріплення невеликих експонатів

6

Лабораторно-практи