7324, 4190. Технологія виконання художніх робіт

Освітня робоча програма

з предмету «Технологія виконання художніх робіт»

 Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 3 розряд

Тематичний план

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

І мод.

2 розряд

52

1.

Вступ.

2

2.

Монотипія.

4

3.

Витинанки.

6

4.

Аплікація.

6

5.

Техніки виконання рисунка.

7

6.

Техніки акварельного живопису.

7

7.

Живопис гуашшю та темперою.

8

8.

Декоративні народні розписи.

12

 

Всього годин на 2 розряд:

52

ІІ мод.

3 розряд

21

9.

Графіка

7

10.

Батик (розпис на тканині)

5

11.

Живопис на склі

5

12.

Кераміка

2

13.

Настінний декоративний живопис

2

 

Всього годин на 2 розряд:

21

 

Всього годин на предмет:

73

Зміст

Номер уроку

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

1.Вступ.(2год.)

1

Вступ.

2

Види мистецтв.

 

2.Монотипія. (4 год.)

3

Технологія виконання монотипії.

4

Технологія виконання монотипії.

5

ЛПР-1 Практичне виконання монотипії

6

ЛПР-1 Практичне виконання монотипії

 

3.Витинанки. (6 год.)

7

Витинанки

8

Технологія виконання витинанок.

9

ЛПР- 2. Практичне виконання витинанок

10

ЛПР- 2. Практичне виконання витинанок

11

Технологія виконання трафарету.

12

ЛПР- 2. Практичне виконання трафаретної витинанки.

 

4. Аплікація. (6 год.)

13

Аплікація.

14

Техніки виконання аплікації

15

Техніки виконання аплікації

16

ЛПР- Практичне виконання аплікації

17

ЛПР- Практичне виконання аплікації

18

ЛПР- Практичне виконання аплікації

 

5.Техніки виконання рисунка. (7 год.)

19

Техніки виконання рисунка тушшю

20

ЛПР- 4. Практичне виконання рисунка тушшю

21

Техніки виконання рисунка вуглем та сангіною (соусом)

22

ЛПР-5.Практичне виконання рисунка вуглем та сангіною

23

Техніка виконання рисунка пастеллю

24

Техніка виконання рисунка на парафіновій основі

25

ЛПР-6. Практичне виконання рисунка на парафіновій основі

 

6.Техніки акварельного живопису. (7 год.)

26

Тематика станкового живопису

27

Екскурсія в музей образотворчого мистецтва.

28

ЛПР-7. Типи акварельного живопису.

29

ЛПР-Акварель по-мокрому.

30

ЛПР- Акварель по-мокрому.

31

ЛПР-Акварель «аля-пріма»

32

ЛПР- Акварель – лесування.

 

7.Живопис гуашшю та темперою. (8 год.)

33

Властивості і назва кольорів гуаші.

34

Особливості роботи гуашшю.

35

Особливості роботи гуашшю.

36

ЛПР-Виконання практичної роботи технікою гуашевий живопис.

37

ЛПР-Виконання практичної роботи технікою гуашевий живопис.

38

Особливості роботи темперою.

39

ЛПР-Виконання практичної роботи технікою темперний живопис.

40

ЛПР-Виконання практичної роботи технікою темперний живопис.

 

8.Декоративні народні розписи. (12 год.)

41

Декоративні народні розписи.

42

Загальні відомості про розпис.

43

Петриківський розпис.

44

Петриківський розпис.

45

ЛПР- Елементи петриківського розпису.

46

ЛПР- Елементи петриківського розпису.

47

ЛПР- Виконання петриківського розпису.

48

ЛПР- Виконання петриківського розпису.

49

ЛПР- Виконання петриківського розпису.

50

ЛПР- Виконання розпису виробу.

51

ЛПР- Виконання розпису виробу.

52

ЛПР- Виконання розпису виробу.

 

9. Графіка. Ескізи. (7год.)

53

Види графіки.

54

Техніки - манери в графіці.

55

ЛПР-Практичне виконання екслібрису.

56

ЛПР-Практичне виконання екслібрису.

57

ЛПР-Практичне виконання емблеми.

58

ЛПР- Практичне виконання автогравюри.

59

ЛПР- Практичне виконання автогравюри.

 

10.Батик (розпис на тканині). (5 год.)

60

Відомості про батик.

61

ЛПР- Виконання вільного розпису тканини

62

ЛПР- Виконання вільного розпису тканини

63

ЛПР- виконання холодного батику.

64

ЛПР- виконання холодного батику.

 

11.Живопис на склі. (5год.)

65

Види розпису на склі.

66

Площинно-контурний розпис на склі.

67

ЛПР- Розпис на склі керамічними фарбами.

68

ЛПР- Розпис на склі керамічними фарбами.

69

ЛПР- Живопис на склі.

 

12.Кераміка та розпис. (2 год.)

70

Кераміка та розпис.

71

ЛПР- Декорування кераміки. Ттренувальні вправи

 

13.Настінний декоративний живопис. (2 год.)

72

Декоративно - монументальний живопис.

73

ЛПР- Виконання декоративного живопису .

 

Всього на предмет: 73 години