8332 Професійно-теоретична підготовка

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М.Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                                                                         

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з «ТЕХНІЧНЕ  КРЕСЛЕННЯ»

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Технічна механіка та деталі машин»

Професія: Машиніст бульдозера, машиніст скрепера, машиніст автогрейдера

Рівень кваліфікації: Машиніст бульдозера  4 розряд, машиніст скрепера 4 розряд, машиніст автогрейдера  5  розряд

Тематичний план

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Слюсарна та електротехнічна справа

Професія: Машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст автогрейдера (будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи)

Рівень кваліфікації: машиніст бульдозера 4 розряду, машиніст автогрейдера 5 розряду, машиніст скрепера 4 розряду

Тематичний план

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  «МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНІСТ АВТОГРЕЙДЕРА, МАШИНІСТ СКРЕПЕРА»  

Тематичний план 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство

Професія: Машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст автогрейдера (будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи)

Рівень кваліфікації: 4,5,4.

Тематичний план

Сторінка 1 із 2