8332 Професійно-теоретична підготовка

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М.Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                                                                         

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з «ТЕХНІЧНЕ  КРЕСЛЕННЯ»

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Технічна механіка та деталі машин»

Професія: Машиніст бульдозера, машиніст скрепера, машиніст автогрейдера

Рівень кваліфікації: Машиніст бульдозера  4 розряд, машиніст скрепера 4 розряд, машиніст автогрейдера  5  розряд

Тематичний план

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Слюсарна та електротехнічна справа

Професія: Машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст автогрейдера (будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи)

Рівень кваліфік