8332 Будова машин та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова машин та технологія робіт»

Професія: Машиніст бульдозера, машиніст скрепера, машиніст автогрейдера

Рівень кваліфікації: Машиніст бульдозера 4 розряду, машиніст скрепера 4 розряду, машиніст автогрейдера 5 розряду

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

1

Вступ

2

2

Основні відомості про бульдозери

11

3

Особливості будови і робочий процес дизельного ДВЗ

8

4

Система пуску двигунів

7

5

Зчеплення, коробки передач, ходозменшувачі

10

6

Ведучі мости тракторів

7

7

Ходова частина і рульове керування

8

8

Електрообладнання

9

9

Основні відомості із гідравліки

4

10

Діагностування машин

5

11

Технічне обслуговування машин

8

12

Поточний ремонт машин

11

13

Стандартизація і контроль якості робіт

2

14

Основні відомості з геодезії

5

15

ґрунти та їх властивості

10

16

Земляні споруди

11

17

Привід робочого обладнання бульдозерів

12

18

Бульдозерне обладнання

15

19

Організація  і технологія виконання робіт бульдозерами

14

20

Виконання земляних робіт в особливих кліматичних умовах

8

21

Транспортування машин

5

22

Зберігання машин

7

Всього за І курс  (І-ІІ семестр)

179

ІІ курс

23

Використання скреперів і автогрейдерів на будівельних та гірничих роботах

2

24

Зага