8332 Будова машин та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова машин та технологія робіт»

Професія: Машиніст бульдозера, машиніст скрепера, машиніст автогрейдера

Рівень кваліфікації: Машиніст бульдозера 4 розряду, машиніст скрепера 4 розряду, машиніст автогрейдера 5 розряду

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

1

Вступ

2

2

Основні відомості про бульдозери

11

3

Особливості будови і робочий процес дизельного ДВЗ

8

4

Система пуску двигунів

7

5

Зчеплення, коробки передач, ходозменшувачі

10

6

Ведучі мости тракторів

7

7

Ходова частина і рульове керування

8

8

Електрообладнання

9

9

Основні відомості із гідравліки

4

10

Діагностування машин

5

11

Технічне обслуговування машин

8

12

Поточний ремонт машин

11

13

Стандартизація і контроль якості робіт

2

14

Основні відомості з геодезії

5

15

ґрунти та їх властивості

10

16

Земляні споруди

11

17

Привід робочого обладнання бульдозерів

12

18

Бульдозерне обладнання

15

19

Організація  і технологія виконання робіт бульдозерами

14

20

Виконання земляних робіт в особливих кліматичних умовах

8

21

Транспортування машин

5

22

Зберігання машин

7

Всього за І курс  (І-ІІ семестр)

179

ІІ курс

23

Використання скреперів і автогрейдерів на будівельних та гірничих роботах

2

24

Загальна будова та класифікація скреперів та автогрейдерів

15

25

Будова   та   робочий   процес   двигуна   внутрішнього згоряння

9

26

Робоче обладнання  скреперів, автогрейдерів.

13

27

Організація та технологія виконання земляних робіт

20

28

Експлуатація,   технічне    обслуговування    і    ремонт  скреперів, автогрейдерів

31

Всього за ІІ курс (І семестр)

90

                Разом

269

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Вступ (2 год)

1

Перспективи розвитку будівельної галузі. Значення будівельних робіт в будівництві. Мета і завдання предмета, короткий зміст програми.

2

Роль бульдозерів у виконанні земляних робіт.

Тема№2

Основні відомості про бульдозери

3

Призначення і використання бульдозерів.

4

Базові машини. Гусеничні і колісні трактори.

5

Основні частини тракторів і їх призначення.

6-7

Кваліфікація бульдозерів. Бульдозери загального призначення. Спеціальні бульдозери.

8-9

Класифікація бульдозерів за типом ходової частини, за номінальним тяговим зусиллям, за конструктивними властивостями і типом механізму керування.

10-11

Короткі технічні характеристики гусеничних і колісних тракторів, одно- і двоосьових тягачів.

12

Короткі технічні характеристики гусеничних і колісних бульдозерів.

13

Контрольна робота по варіантах

Тема №3

Особливості будови і робочий процес дизельного ДВЗ (8 год)

14

Основні дії і схема будови двигунів..

15

Будова і принципи роботи одноциліндрового двигуна внутрішнього згоряння.

16

Класифікація тракторних двигунів

17

Основні поняття і визначення. Мертва точка, хід поршня, об’єм камери згоряння, робочий і повний об’єм циліндра, ступінь стискання тощо.

18

Робочі цикли чотиритактних дизельних і карбюраторних двигунів. Газотурбінний наддув дизелів. Робочий цикл двотактного карбюраторного двигуна. Порівняння характеристик чотиритактних та двотактних двигунів.

19

Загальна будова тракторних двигунів. Основні показники їх роботи.

20

Коротка технічна характеристика тракторних двигунів і тягачів.

21

Контрольна робота по варіантах

Тема №4

Система пуску двигунів (7 год)

22

Необхідність пускового обладнання дизельних двигунів. Пускові двигуни.

23

Будова двотактних пускових двигунів.

 Кривошипно-шатунний механізм. Система охолодження. Система мащення. Система живлення. Очищувач повітря. Поплавковий і безпоплавковий карбюратори. Однорежимний регулятор частоти обертання пускового двигуна. Система запалювання.Передаточні механізми двотактних двигунів.

24

Будова чотиритактних пускових двигунів. Блок-картер. Кривошипно-шатунний механізм. Клапанно-розподільчий механізм. Система охолодження. Система мащення. Система живлення. Система запалювання.

25

Будова і дія пускового обладнання. Передаточні механізми. Зчеплення. Редуктор. Механізм включення. Пристрої, які полегшують пуск дизельного двигуна. Пускові підігрівачі повітря.

26

Можливі зіпсування пускових двигунів і способи їх усунення. Розбирання і складання пускових двигунів, передаточних механізмів і допоміжного обладнання.

27

Технічне обслуговування пускових двигунів. Регулювання мінімальної частоти обертання пускового двигуна. Регулювання мінімальної частоти обертання пускового двигуна. Регулювання запалення.

Організація робочого місця і безпека праці.

28

Контрольна робота по варіантах

Тема №5

Зчеплення, коробки передач, ходозменшувачі (10 год)

29

Призначення трансмісії трактора. Характеристика механічних, гідромеханічних і електричних трансмісій.

30

Системи трансмісій гусеничних і колісих тракторів. Типові схеми зчеплення. Двопоточні зчеплення. Будова головного зчеплення. Проміжні з’єднання. Збільшувач крутного моменту.

31

Будова і робота гідротрансформаторів в установленому режимі. Класифікація коробок передач. Види тракторних коробок передач.

32

Будова коробок передач і механізмів переключення. Механічні ходозменшувачі. Система блокування важеля переключення передач.

33-34

Тракторні коробки передач з переключенням передач на ходу. Будова редукторної частини коробки передач. Гідросистема коробки передач. Контроль роботи коробки передач.

35

Можливі несправності зчеплень, коробок передач, ходозменшувачів.

36

Розбирання і складання зчеплень, коробок передач і холодозменшувачів, їх технічне обслуговування.

37

Організація робочого місця і безпека праці.

38

Контрольна робота по варіантах

Тема№6

Ведучі мости тракторів (7 год)

39

Загальна будова ведучих мостів. Механізми ведучих мостів колісних тракторів.

40

Будова задніх мостів гусеничних тракторів. Головні передачі. Фрикційні муфти повороту. Механізм керування муфтами повороту. Планетарний механізм повороту. Гальмівні пристрої. Кінцеві передачі

41

Будова ведучих мостів колісних тракторів. Головна передача. Диференціальний механізм. Автоматичне блокування диференціалу. Кінцеві передачі.

42

Дискові і колодкові гальмівні механізми тракторів. Привід гальмівних механізмів. Передній ведучий міст колісних тракторів. Головна передача. Диференціальний механізм. Кінцеві редуктори.

43

Привід переднього ведучого моста колісного трактора. Роздаточна коробка. Карданні передачі.

44

Можливі несправності механізмів ведучих мостів тракторів. Технічне обслуговування механізмів ведучих мостів. Організація робочого місця і охорона праці.

45

Індивідуальне опитування

Тема №7

Ходова частина і рульове керування (8 год)

46

Склад ходової частини тракторів і їх призначення. Типи несучих систем, рушійників і підвісок.

47

Ходова частина гусеничних тракторів. Рамна і напіврамна несучі системи гусеничних тракторів. Будова гусеничного рушійника тракторів.

48

Будова  напівжорсткої і пружинної підвісок гусеничних тракторів.

49

Ходова частина колісних тракторів. Рамна і напіврамна системи колісних тракторів. Будова передніх мостів колісних тракторів. Колеса і шини. Кути установки передніх коліс. Рульове керування тракторів.

50

Привід рульового механізму. Будова рульового механізму і гідропідсилювача. Схема роботи гідропідсилювача рульового керування і блокування диференціала.

51

Можливі несправності ходової частини і рульового керування тракторів.

52

Розбирання і складання деталей ходової частини тракторів і механізмів рульового керування, їх технічне обслуговування.

Організація робочого місця і безпека праці.

53

Контрольна робота по варіантах

Тема №8

Електрообладнання (9 год)

54-55

Джерела струму. Акумуляторні батареї. Будова і зарядка свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Несправності акумуляторних батарей.

56-57

Генераторні установки. Генератор постійного струму і контактний реле-регулятор. Генератор змінного струму. Контактно-транзисторний регулятор напруги. Генераторні установки з інтегральним регулятором напруги. Несправної генераторів.

58

Споживачі електричної енергії. Стартери. Схеми підключення стартерів.

59

Освітлення, сигналізація, контрольно-вимірювальні прилади, прилади захисту, схеми електрообладнання.

60-61

Розбирання і складання генераторів, стартерів, приладів освітлення, їх технічне обслуговування.

Організація робочого місця і безпека праці.

62

Контрольна робота по варіантах

Тема №9

Основні відомості з гідравліки (4 год)

63

Основні відомості з гідростатики. Реальна рідина, її фізичні властивості. Густина, температурне розширення, стискуваність рідини, в’язкість рідини.

Одиниці вимірювання в’язкості рідини. Визначення в’язкості рідини віскозиметрами.

64

Гідростатичний тиск. Властивості гідростатичного тиску. Повний, надлишковий і манометричний тиск. Прилади для вимірювання тиску.

Основні  поняття гідродинаміки. Потік рідини. Швидкість течії рідини. Витрати рідини. Гідравлічний опір.

65

Ламінарний і турболентний рух рідини в круглих трубах. Кавітація рідини. Втрати тиску в трубопроводах.

66

Принцип дії об’ємного гідропроводу. Гідравлічні передачі. Гідродинамічні передачі. Об’ємний гідропривід.

Тема №10

Діагностування машин (5 год)

67

Поняття про надійність, відмову та несправності машин. Види відмови. Спрацювання деталей, його види і закономірності.

Основні вимоги до машин у відповідності до нормативно-технічної документації.

68

Підстави для висновку про технічний стан механізму чи в цілому машини.

Поняття про технічну діагностику. Практична мета технічного діагностування, об’єктивне і суб’єктивне діагностування. Структурні і діагностичні параметри.

69

Зміна технічного стану механізмів двигуна, керування, трансмісії і ходової частини машини.

Методи діагностування. Види контрольно-діагностичних операцій, засоби діагностики. Організаційні і технологічні принципи діагностики машин.

70

Діагностування двигуна, трансмісії, органів керування, гідросистеми, контрольно-вимірювальних приладів. Технічна документація на постах діагностики.

71

Контрольна робота по варіантах

Тема №11

Технічне обслуговування машин ( 8 год.)

72-73

Система технічного обслуговування машин. Рекомендації з організації технічного обслуговування і ремонту будівельних машин.

74-75

Види технічного обслуговування машин. Показники трудоємкості, періодичності і тривалості технічних обслуговувань машин.

76

Роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні. Очищувальні роботи і миття деталей. Кріпильні, заправочні і роботи пов’язані з мащенням.

77

Регулювальні і контрольно-діагностичні роботи.

78

Зберігання, транспортування і видача мастильних матеріалів. Заправка машин паливом і експлуатаційними рідинами.

79

Індивідуальне опитування

Тема №12

Поточний ремонт машин (11 год)

80

Організація ремонту машин. Основні відомості про поточний ремонт машин. Агрегатний метод ремонту. Матеріально-технічна база для поточного ремонту. Ділянка поточного ремонту. Пересувні майстерні.

81

Технологічний процес поточного ремонту.

82

Загальні вимоги до розбирання вузлів і деталей. Дефектування і маркування деталей.

83

Обладнання та інструмент  для розбирально-складальних робіт.

84

Технологія поточного ремонту гусеничних і колісних тракторів.

85

Розбирання основного двигуна. Ремонт головки блоку циліндрів, шатунно-поршневої групи. Складання двигуна.

86

Ремонт системи охолодження, мащення та живлення. Обкатка двигуна.

87

Ремонт пускового двигуна і передаточних механізмів.

88

Ремонт механізмів трансмісії, ходової частини, гідравлічних систем, приводу і гальмівних механізмів гусеничних і колісних тракторів.

89

Перевірка і регулювання електрообладнання. Ремонт бульдозерного робочого обладнання. Обкатка машин.

90

Директорська контрольна робота за І семестр

Тема №13

Стандартизація і контроль якості робіт (2 год)

91

Стандартизація і її значення для підвищення якості продукції. Завдання стандартизації. Категорії і види стандартів. Стандарти з безпеки праці. Організація державного нагляду з впровадження і дотримання стандартів.

92

Залік

ІІ семестр

Тема№14

Основні відомості з геодезії (5 год.)

93

Значення механізації земляних робіт. Роль засобів механізації у виконанні земляних робіт.

94

Основні вимоги до механізованого виконання земляних робіт.

95

Роль геодезії при виконанні земляних робіт. Масштаби

96

Орієнтація ліній за сторонами світу. Вимірювання прямих ліній. Зйомка місцевості простими інструментами.

97

Обчислення площ і об’ємів. Профіль місцевості, його побудова і користування ним. Горизонталі. Розв’язування задач на плані з горизонталями.

Тема№15

Ґрунти і їх властивості (10 год)

98

Основні відомості про ґрунти

99

Класифікація ґрунтів. Основні властивості ґрунтів.

100

Вологість, питома вага і гранулометричний склад ґрунтів.

101-102

Механічні і фізичні властивості ґрунтів в залежності від вологості і гранулометричного складу.

103-104

Будівельні властивості ґрунтів. Ґрунтові води. Промерзання ґрунтів. Стійкість відкосів.

105-106

Категорії ґрунтів в залежності від складності їх розробки за будівельними нормами і правилами. Визначення категорії ґрунтів за складністю розробки.

107

Контрольна робота по варіантах

Тема№16

Земляні споруди (11 год)

108-109

Класифікація земляних споруд: гідротехнічні, меліоративні, дорожні, промислового і цивільного будівництва.

110-11

Схеми гідротехнічних і дорожніх земляних споруд.

112-113

Необхідна точність виконання земляного профілю споруд і поняття про допуски в земляних роботах.

114-115

Загальні положення про облік виконуваних робіт (геодезичний і спрощений обмір за зміну).

116-117

Поняття про складання місячного плану робіт для кожного виду землерийних машин.

118

Індивідуальне опитування

Тема №17

Привід робочого обладнання бульдозерів (12 год)

119

Канатний привід.

120

Система канатного приводу і керування.

121

Фрикційні однобарабанні лебідки. Барабанна поздовжньо-осьова лебідка Д-269.

122-123

Механізм  перемикання лебідки.  Особливості   конструкції поздовжньо-вальної лебідки Д-499Б. Механізм перемикання лебідки Д-499Б. Регулювання лебідок.

124

Гідравлічний привід.

125

Схеми гідравлічної системи для приводу і керування робочим обладнанням бульдозера.

126

Гідравлічні насоси. Виконавчі механізми.

127

Гідроциліндри, гідродвигуни, гідророзпридільники.

128-129

Гідравлічні слідкуючі системи. Допоміжні пристрої. Бак гідросистеми. Турбопроводи.

130

Контрольна робота по варіантах

Тема№18

Бульдозерне, скреперне і грейдерне обладнання (15 год)

131

Конструкція бульдозерного обладнання.

132

Обладнання гусеничних бульдозерів з неповоротним відвалом.

133

Схеми гідравлічних механізмів перекосу відвала бульдозерів.

134

Схеми системи автоматичного керування відвалом бульдозера.

135-136

Конструктивні особливості бульдозерного обладнання колісних бульдозерів з неповоротним відвалом.

137-138

Основні види додаткового змінного обладнання до бульдозерів з неповоротним відвалом.

139-140

Гусеничні бульдозери з поворотним відвалом. Універсальна рама, відвал, штовхачі.

141

Види бульдозерних відвалів.

142-143

Технічне обслуговування бульдозерного обладнання.

144

Організація робочого місця, безпека праці.

145

Контрольна робота по варіантах

Тема№19

Організація  і технологія виконання робіт бульдозерами (14 год)

146

Робочий цикл бульдозера.

147

Вибір кута різання відвала.

148

Земляні роботи.

149-150-151-152-

Розробка, переміщення і планерування ґрунтів при будівництві виємок і насипів резервуарів, каналів, дамб, котлованів під будинки і споруди, кавальєрів і банкетів під будівництво доріг, засипання траншей та інших земляних роботах.

153-154

Використання бульдозерів для виконання земляних робіт з поворотним і неповоротним відвалом.

155

Підготовчі роботи.

156-157

Розчищування місцевості, пробивання трас і будівництво тимчасових доріг.

158

Організація роботи бульдозера в комплексі з екскаватором.

159

Контрольна робота по варіантах

Тема№20

Виконання земляних робіт в особливих кліматичних умовах (8 год)

160

Технологія виконання  земляних робіт в болотистих і незв’язаних ґрунтах.

161

Особливості виконання земляних робіт при мінусових температурах.

162

Способи розробки замерзлих ґрунтів і ґрунтів різної вологості.

163

Методи розморожування ґрунтів. Спеціальні машини для різання замерзлих ґрунтів.

164

Особливості виконання земляних робіт в умовах вічної мерзлоти.

165

Особливості виконання земляних робіт в умовах спекотного клімату.

166

Заходи із зниження  впливу високих температур на експлуатаційні показники землерийних машин.

167

Індивідуальне опитування

Тема№21

Транспортування машин (5 год)

168

Транспортування машин ґрунтовими і шосейними дорогами. Способи транспортування.

169

Особливості транспортування бульдозерів своїм ходом. Кріплення машин при перевезенні їх на транспортних засобах.

170

Транспортування машин залізницею. Завантаження машин на залізничні платформи.

171

Транспортування машин водним шляхом. Особливості завантаження машин на кораблі.

172

Транспортування машин повітряним шляхом у важкодоступні райони.

Тема №22

Зберігання машин (7 год)

173

Зберігання і консервація машин. Умови і місця зберігання машин.

174

Підготовка машин до довготривалого зберігання.

175

Захист пофарбованих і нікельованих частин машин.

176

Особливості консервації окремих складальних одиниць.

177

Документація на консервацію і зберігання машин.

178

Документація на консервацію і зберігання машин.

179

Директорська контрольна робота за ІІ семестр

ІІ курс

Тема№23

Використання скреперів і автогрейдерів на будівельних та гірничих роботах

180

Соціально-економічне значення професії, перспективи її розвитку.

181

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою машиніста скрепера, машиніста автогрейдера

Зміст програми, рекомендована література.

Тема №24

Загальна будова та класифікація скреперів і автогрейдерів

 (15 год.)

182

Призначення  й класифікація скреперів

183

Будова скрепера,його різновиди

184

Схеми роботи скрепера

185

Основні параметри скрепера

186

Основні цикли роботи скрепера

187

Призначення й класифікація автогрейдерів

188

Будова автогрейдера,його різновиди

189

Схеми роботи автогрейдера

190

Основні параметри грейдера

191-192

Базові машини. Агрегатування скрепера з базовими машинами.

193

Складальні одиниці й механізми тягачів

194

Електрообладнання скрепера,автогрейдера

195

Кабіна машиніста дорожньо-будівельних машин

196

Контрольна робота по варіантах

Тема №25

Будова   та   робочий   процес   двигуна   внутрішнього згоряння

 (9 год.)

197

Основні показники ДВЗ

198

Конструктивні елементи й механізми  ДВЗ

199

Механізми ДВЗ:складальні одиниці та деталі