8332 Матеріалознавство

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство

Професія: Машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст автогрейдера (будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи)

Рівень кваліфікації: 4,5,4.

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1.

Вступ, класифікація матеріалів.

10

 

2.

Метали і сплави.

10

 

3.

Діелектрики.

10

 

4.

Паливно-мастильні матеріали.

10

 

5.

Дорожньо-будівельні матеріали

2

 

6.

Метали та сплави

2

 

7.

Чавуни

2

 

8.

Сталі

1

 

9.

Кольорові метали та  сплави

2

 

10.

Паливо, технічні рідини

1

 

11.

Мастильні матеріали

2

 

12.

Корозія металів

2

 

Всього годин

54

 

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

ТЕМА 1. ВСТУП, КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ (10годин)

1

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання.

1

 

 

2

Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики).

1

 

 

3

Електричні властивості матеріалів.

1

 

 

4