8332 Матеріалознавство

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство

Професія: Машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст автогрейдера (будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи)

Рівень кваліфікації: 4,5,4.

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1.

Вступ, класифікація матеріалів.

10

 

2.

Метали і сплави.

10

 

3.

Діелектрики.

10

 

4.

Паливно-мастильні матеріали.

10

 

5.

Дорожньо-будівельні матеріали

2

 

6.

Метали та сплави

2

 

7.

Чавуни

2

 

8.

Сталі

1

 

9.

Кольорові метали та  сплави

2

 

10.

Паливо, технічні рідини

1

 

11.

Мастильні матеріали

2

 

12.

Корозія металів

2

 

Всього годин

54

 

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

ТЕМА 1. ВСТУП, КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ (10годин)

1

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання.

1

 

 

2

Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики).

1

 

 

3

Електричні властивості матеріалів.

1

 

 

4

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом'які, магнітотверді, ферити).

1

 

 

5 -6

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші).

2

 

 

7

Класифікація за фізико-хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші).

1

 

 

8

Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту тракторів і автомобілів.

1

 

 

9

Нормативна та навчальна література з матеріалознавства.

1

 

 

10

Контрольна робота по варіантах

1

 

 

ТЕМА 2. МЕТАЛИ І СПЛАВИ (10годин)

11

Надтверді метали і сплави.

2

 

 

12-13

Металокерамічні, мінералокерамічні та наплавочні тверді сплави. Їх види, хімічний склад, властивості і використання.

2

 

 

14-15

Нержавіючі леговані сталі. Їх види, хімічний склад, властивості і застосування.

2

 

 

16-17

Жаростійкі леговані сталі. Їх види, хімічний склад, властивості і застосування.

2

 

 

18-19

Жароміцні леговані сталі. Їх види, хімічний склад, властивості і застосування.

1

 

 

20

Контрольна робота по варіантах

1

 

 

ТЕМА 3. ДІЕЛЕКТРИКИ (10годин)

21

Рідинні діелектрики. Класифікація, галузь застосування.

1

 

 

22

Оліфи натуральні, напівнатуральні і штучні, їхній склад, властивості і галузь застосування.

1

 

 

23

Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій тракторів.

1

 

 

24

Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

1

 

 

25

Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, характеристики.

1

 

 

26

Скло і фарфор.

1

 

 

27

Каучук і гума, папір, картон. Пластмаси.

1

 

 

28

Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас.

 

 

 

29

Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в'яжучих.

1

 

 

30

Контрольна робота по варіантах

 

 

 

ТЕМА 4.  ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (10 годин)

31

Паливо, що застосовується для тракторів і автомобілів.

2

 

 

32

Паливо, що застосовується для тракторів і автомобілів.

1

 

 

33

Заходи безпеки під час роботи з етилованим бензином і антифризом.

1

 

 

34

Підсумковий урок за І семестр

1

 

 

35-36

Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах тракторів і автомобілів. Їхні основні характеристики.

2

 

 

37-38

Рідинні і консистентні мастила, їхні властивості.

2

 

 

39-40

Гідрорідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

2

 

 

 

ТЕМА 5. Дорожньо-будівельні матеріали (2год)

 

 

 

41

Природні й штучні матеріали для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і залізничного полотна.

Місцеві та привізні дорожньо-будівельні матеріали.

Природні матеріали: глина, пісок, щебінь, гравій, природний асфальт та інші.

Ґрунти як основа отримання природних матеріалів. Ґрунти мінерального походження: глина, пісок, суміш піску і глини, гравій, галька, щебінь; використання, властивості. Ґрунти органічного походження: торф, чорнозем з домішками піску і глини, солончаки; використання, властивості.

1

 

 

42

Уявлення про коефіцієнт розпушення.

Вплив коефіцієнта розпушеності на продуктивність землерийної техніки.

Штучні матеріали: цегла, бетон, бітум, цементобетон тощо.

Властивості та використання цементу.

Марки бітуму, властивості й галузи використання.

 

1

 

 

 

ТЕМА 6. Метали та сплави (2год)

 

 

 

43

Номенклатура матеріалів, які застосовуються у господарстві держави: чорні та кольорові метали, сплави на їхній основі, неметалеві матеріали. Чорні метали: фізичні, механічні й технологічні властивості. Використання чорних металів у конструкції автогрейдера.

Легкі сплави, галузь застосування.

1

 

 

44

Підсумковий урок за ІІ семестр

1

 

 

 

ТЕМА 7. Чавуни (2год)

 

 

 

45

Визначення чавунів. Вихідні матеріали для виробництва чавуну й основні відомості про його одержання.

1

 

 

46

Класифікація чавунів. Механічні властивості, маркування, застосування.

1

 

 

 

ТЕМА 8. Сталі (1год)

 

 

 

47

Визначення сталі. Вихідні матеріали й основні відомості про сучасні способи одержання сталі.

Вуглецеві сталі. Класифікація вуглецевих сталей за складом і призначенням: хромисті, нікелеві, хромонікелеві, конструкційні й інструментальні, звичайної якості, якісні, високоякісні. Механічні й технологічні властивості кожної групи сталі, їх позначення. Маркування вуглецевих сталей. Галузь застосування вуглецевих сталей.

Леговані сталі. Класифікація легованих сталей за призначенням і властивостями: конструкційні, інструментальні, спеціальні. Механічні й технологічні властивості кожної групи сталі. Маркування легованих сталей. Сфера їхнього застосування.

Використання в деталях автогрейдера найбільш поширених марок сталі.

 

 

 

 

ТЕМА 9. Кольорові метали та  сплави (2год)

 

 

 

48

Класифікація кольорових металів, їхнє використання в господарстві країни.

Мідь, її властивості й призначення. Сплави міді з цинком, оловом, алюмінієм, свинцем, берилієм, нікелем. Марки міді та сплавів на її основі. Механічні й технологічні властивості сплавів, позначення за держстандартами.

Алюміній, його призначення та властивості. Сплави алюмінію для литва – силуміни. Деформівні алюмінієві сплави. Фізичні, механічні й технологічні властивості сплавів алюмінію, сфера застосування; марки, позначення за держстандартами.

1

 

 

49

Магній, титан, їхні властивості. Фізичні, механічні й технологічні властивості сплавів на основі магнію та титану, позначення за держстандартами.

Антифрикційні сплави й основні вимоги до них. Класифікація антифрикційних сплавів, галузь застосування, позначення за держстандартами.

Використання кольорових металів та їхніх сплавів у деталях автогрейдера.

1

 

 

 

ТЕМА 10. Паливо, технічні рідини (1год)

 

 

 

50

Види палива, які застосовують для двигунів внутрішнього згоряння.

Дизельне пальне. Спосіб отримання й властивості дизельного пального. Літнє, зимове й арктичне дизельне пальне. Уявлення про „цетанове число”.

Бензин. Спосіб отримання й властивості бензину. Уявлення про „октанове число”. Марки бензину.

Використання дизельного пального для запуску основного дизельного двигуна та бензину для пускового двигуна автогрейдера.

Правила зберігання рідкого палива.

 Технічні рідини: охолоджуючі рідини; робочі рідини для гідросистем; робочі рідини для гідрогальм.

Охолоджуючі рідини. Вода. Вимоги до води. Антифризи. Вимоги правил безпеки під час користування антифризами.

1

 

 

 

ТЕМА 11. Мастильні матеріали (2год)

 

 

 

51

Групи мастильних матеріалів: мінеральні, рослинні, тваринні, синтетичні. Різновиди мастильних матеріалів: рідкі, пластичні, тверді та газоподібні, матеріали з присадкою.Види пластичних мастил: антифрикційні (солідоли, консталіни, індустріальні мастила тощо), захисні (технічний вазелін, канатна та пушечна мазі та інше), ущільнювальні (для герметизації ущільнень, нарізних з’єднань, газових кранів та інше).

Види твердих мастил: графіт, свинець, тальк, слюда та інші.

Присадки, що покращують якість мастил. Основні фізико-хімічні властивості мінеральних мастил: щільність, в’язкість, кислотне число, температура спалаху і застигання, вміст механічних домішок та води. Негативний вплив механічних домішок (причина спрацювання вузлів тертя, засмічення маслопроводів і приладів системи мащення).Регенерація як процес відновлювання первинних властивостей відпрацьованих мастил шляхом видалення з них домішок і продуктів старіння. Методи регенерації: фізичні (відстій, фільтрування, сепарація), хімічні (сіркокислотне та лужне очищення, гідрування тощо), фізико-хімічні (адсорбція, коагулювання та інше).

 

 

 

52

Моторні масла (автомобільне, дизельне, авіаційне). Трансмісійні й осьові масла. Циліндрові, турбінні, компресорні масла. Присадки та їхнє призначення.

Мастила для змащення елементів силового приводу: універсальне У-1, У-2, автол-18, масло індустріальне -50, консталін.

Карта мащення автогрейдера.

Режими змащування. Періодичність заміни масла. Норми витрат і правила зберігання мастильних матеріалів. Заходи шодо економії масла і мастил.

 

 

 

 

ТЕМА 12. Корозія металів (2год)

 

 

 

53

Корозія металів. Сутність і види корозії. Характеристика різновидів корозійних процесів. Види корозійних руйнувань. Втрати від корозії. Види і причини корозії. Корозійна стійкість і втомленість металів.

Електрохімічна корозія.

Хімічна корозія. Характеристика середовища, в якому працює устаткування. Способи захисту від корозії. Нанесення захисних покриттів, плівок, мащення та ін. Інгібітори для очищення від іржі й окалини.

Утримання устаткування в чистоті, своєчасне мащення – важливі фактори запобігання корозії.

Захист механізмів автогрейдера від корозії.

 

 

 

54

Підсумковий урок