8332 Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія: Машиніст бульдозера; машиніст автогрейдера; машиніст скрепера;

Тематичний план

 

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

Предмет «Галузевої економіки і підприємництва»

2

Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості.

3

Особливості регіонального будівельного ринку.

2

Організація праці в будівництві.

2

Технічне нормування на будівництві.

2

Продуктивність праці, шляхи її підвищення.

3

Заробітна плата та основні принципи її організації.

3

                                                                                  Всього:

17

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Предмет «Галузевої економіки і підприємництва»

(2 години)

Предмет, основні проблеми

Завдання навчаль ної дисципліни.

Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості.

(2 години)

Господарський комплекс України та його структура.

Специфіка трудових процесів будівництва.

Особливості регіонального будівельного ринку.

(2 години)

Субєкти, об’єкти будівельного ринку.

Принципи функціонування, конкуренція та її значення.

Організація праці в будівництві.

(2 години)

Види будівельних робіт. Бригадна форма організації праці.

Організація робочого місця.

Технічне нормування на будівництві.

(2 години)

Поняття технічного нормування на будівництві.

Види норм.

Продуктивність праці, шляхи її підвищення.

(3 години)

Поняття продуктивності праці.

Показники продуктивності праці.

Шляхи її підвищення.

Заробітна плата та основні принципи її організації.

(3години)

Поняття заробітної плати.

Система оплати праці на будівництва

Тарифна система, її елементи.