8332 Технічна механіка та деталі машин

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Технічна механіка та деталі машин»

Професія: Машиніст бульдозера, машиніст скрепера, машиніст автогрейдера

Рівень кваліфікації: Машиніст бульдозера  4 розряд, машиніст скрепера 4 розряд, машиніст автогрейдера  5  розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

1

З’єднання деталей машин

5

2

Механічні передачі обертального руху

12

3

Динаміка

5

4

Енергія і робота

5

5

Основні відомості про опір матеріалів

10

 

Всього за курс

37

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

З’єднання деталей машин (5 годин)

1

Деталь, вузол, агрегат, механізм, машина.

2

З’єднання деталей машин.

3

Зварні та клейові з’єднання.

4

Різьбові з’єднання.

5

Шпонкові та шліцові з’єднання.

Тема№2

Механічні передачі обертального руху (12 годин)

6,7,8

Деталі передач: осі, вали, опори, підшипники, муфти; призначення та різновиди.

9

Види механічних передач. Передаточне число

10

Зубчасті передачі. Циліндричні зубчасті передачі.

 Конічні зубчасті передачі

11

Пасові передачі.

12

Ланцюгові передачі.

13

Черв’ячні передачі

14

Фрикційні передачі

15

Механізми перетворювання руху: кулачковий та кривошипно-шатунний; призначення та будова.

16

 Домкрати, талі, лебідки                                                            

17

Підсумковий урок за І семестр

Тема №3

Динаміка (5 годин)

18

Рух, його види. Шлях, швидкість і тривалість руху.

19

Уявлення про силу. Елементи, які визначають силу. Вимірювання величини сили.

20

Рівновага, центр ваги, стійкість рівноваги. Момент сили.

21

Сила ваги. Уявлення про масу тіла. Одиниці вимірювання маси в системах СІ.

22

Залежність між масою та вагою тіла. Уявлення про силу інерції.

Тема №4

Енергія і робота (5 годин)

23

Робота, потужність, одиниці їхнього вимірювання.

24

Коефіцієнт корисної дії машин і механізмів

25

Тертя, його використання в техніці. Види тертя, коефіцієнт тертя.  Шляхи зменшення тертя в машинах

26

Основні поняття про статику та кінематику. Кінематичні схеми

27

 Підсумковий урок за ІІ семестр

Тема №5

 Основні відомості про опір матеріалів (10 годин)

28

Основи опору металів.

29

Деформація тіл під дією зовнішніх сил

30

Уявлення про виникаючі напруги і запас міцності

31

Заходи щодо збільшення терміну служби тертьових деталей

32

Способи і пристрої подавання мастила

33-34

Класифікація зносів, причини зносу деталей

35-36

Допустимі і граничні зноси сполучених двигунів

37

Підсумковий урок