8332 Технічне креслення

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М.Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                                                                         

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з «ТЕХНІЧНЕ  КРЕСЛЕННЯ»

 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м. Кривий Ріг

на 2019-2020 н.р.

відповідно до стандарту ДСПТО 8332.1.ОF.45.10-2011

“Машиніст бульдозера (будівельні роботи)”,

Типових навчальних планів та програм для ПТН «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)»

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

____________________________________

____________________________________

Протокол №___ від ___________________

Викладач ____Яровенко В.П.___

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ТЕХНІЧНЕ  КРЕСЛЕННЯ

 

Професія: “Машиніст бульдозера (будівельні роботи)”,

Типових навчальних планів та програм для ПТН «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)»

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Машиніст бульдозера (будівельні роботи), 4 розряд

   

 

 

І семестр

   

 

1

Робочі креслення деталей та ескізи.

4

4

 

2

Складальні креслення.

4

4

 

3

Схеми

5

5

 

4

Читання та виконання креслень з професії.

4

4

 

 

Всього з професії:

17

17

 

 

«Машиніст автогрейдера», 5 розряд «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)», 4 розряд

     

5

Загальні відомості про креслення

7

7

 

6

Розрізи та перерізи

5

5

 

7

Креслення деталей

5

5

 

 

Всього (ІІ семестр):

17

17

 

 

Разом годин:

34

34

 

 

з/п

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата

Примітка

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА ЕСКІЗИ. (4 ГОД.)

 

 

1

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

1

   

2

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення. Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.

1

   

3

Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.

Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.

1

   

4

Вправи. Читання нескладних креслень. Читання основного напису

1

   

СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ (4 ГОД.)

   

5

Поняття про складальні креслення, їх призначення. Нанесення розмірів і позначення посадок. Розрізи на складальних кресленнях.

Зображення і умовне позначення з'єднань деталей.

1

   

6

Роз'ємні з'єднання: різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, котрі виконуються із застосуванням шрифтів.

1

   

7

Передачі зубчасті, черв'ячні. Їх зображення.

З'єднання деталей: роз'ємні і нероз'ємні. Їх зображення на кресленнях.

1

   

8

Нероз'ємні з'єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях.

1

   

СХЕМИ (5 ГОД.)

   

9

Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми. Їх призначення, порядок читання.

1

   

10

Поняття про кінематичні схеми.

1

   

11

Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

1

   

12-13

Вправи. Читання простих кінематичних схем машин і механізмів.

2

   

ЧИТАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ З ПРОФЕСІЇ (4 ГОД.)

   

14

Вправи. Читання креслень.

1

   

15-17

Виконання креслень відповідно до кваліфікаційної характеристики.

3

   
         

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕСЛЕННЯ (7 год.)

   

18

Призначення та застосування креслень на виробництві. Види креслень. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), її призначення.

1

   

19

Формати креслень, масштаби. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи.

1

   

20

Розміщення предмета відносно основних площин проекції. Розміщення основних виглядів у проекційному зв’язку. Зображення виглядів на кресленнях.

1

   

21

Лінії креслень. Правила нанесення розмірів на креслення. Послідовність читання креслень.

1

   

22

Позначення допусків, шорсткості поверхонь деталей.

1

   

23

Види креслень: робочі, складальні тощо. Послідовність читання креслень деталей.

1

   

24

Ескіз: призначення, порядок виконання, відмінність від креслень.

1

   

РОЗРІЗИ ТА ПЕРЕРІЗИ (5 год.)

   

25

Розрізи та перерізи: призначення, види, зображення та позначення.

1

   

26

Позначення розрізів і з’єднання частини вигляду з частиною розрізу.

1

   

27

Перерізи накладні та винесені. Штрихування в розрізах і перерізах. Лінії обриву.

1

   

28

Виносні елементи. Умовності й спрощення. Графічні позначення матеріалів у перерізах.

1

   

29

Нанесення розмірів у разі відсутності зображення отвору в розрізі (перетині) вздовж осі.

1

   

КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ (5 год.)

   

30

Призначення габаритних розмірів.

Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів.

1

   

31

Уявлення про системи основного отвору й основного вала.

1

   

32

Графічне позначення, зазначення, пояснювальні текстові написи, що відображають на кресленнях технічні вимоги до форми деталі.

1

   

33

Зазначення на кресленнях покриття деталей.

1

   

34

Залік.

1