8332 Робоча освітня програма

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

Робоча освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  8332  «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» 4 розряд.

                   8332 «Машиніст автогрейдера» 5 розряд.

                 8332 «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-  будівельні роботи)»  4 розряд.

 термін навчання: 1,5 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

будівельних машин і механізмів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» ДСПТО 8332 ОF.45.10-2011 та Типових навчальних планів та програм для професійно-технічного навчання за робітничими професіями «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» від 23.12.2015 розробленими Державним закладом «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» (ДЗ ДІПРО), затвердженими МОН України та Міністерством соціальної політики України .

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця освітньої програми

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Охорона праці
 • Будова машин і технологія робіт
 • Слюсарна та електротехнічна справа
 • Технічна механіка і деталі машин
 • Технічне креслення
 • Матеріалознавство
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма розроблена у відповідності до державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» ДСПТО 8332 ОF.45.10-2011 та Типових навчальних планів та програм для професійно-технічного навчання за робітничими професіями «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» від 23.12.2015 розробленими Державним закладом «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» (ДЗ ДІПРО), затвердженими МОН України та Міністерством соціальної політики України та освітньої програми, схваленої педагогічною радою (протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал