8333, 7215. Освітня робоча програма з виробничого навчання

Освітня робоча програма з виробничого навчання

Професія: Машиніст крану (кранівник),

Рівень кваліфікаціі: 2, 3, 4 розряд   

 

Тематичний план№ з/п

Назва  

 

Кількість годин

МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК) – 2 РОЗРЯД

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

1

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

 

1.1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях

6

1.2

Екскурсія на підприємстві

6

1.3

Слюсарні роботи

30

1.4

Слюсарно-збиральні роботи

18

 1.5.

Електромонтажні роботи

18

1.6

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

30

Всього:

108

2

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  2 р.

 

2.1

Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

12

2.2

Навчання керуванню кран-балками

36

2.3

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3т

66

Всього:

114

3

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  МАШИНІСТ КРАНА  3 р.

 

3.1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві

6

   3.2

Навчання керуванню електроталями, переносними кранами.

12

3.3

Навчання керуванню стелажними кранами- штабелерами вантажопідйомністю до 1 т

12

3.4

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

12

3.5

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т

12

3.6

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т

6

3.7

Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т

12

3.8

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т

6

 

Всього годин:

78

4

ВИРОБНИЧЕНАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  МАШИНІСТ КРАНА  4 р.

 

4.1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

6

  4.2

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10т, понад 10 т, 15 т до 25 т

12

4.3

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, понад 5 т до 25 т

12

4.4

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т,  понад 3 т до 25 т

18

4.5

Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т

18

4.6

Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т

18

 

Всього годин:

84

 

Зміст

 

№№

тем

№№

уроків

Назва теми( компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-

кість

год.

Машиніст крана (кранівник) -2 розряд

 

Виробниче навчання в навчальних майстернях

108

1

 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях

6

 

1

Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні майстерні, робочі місця, продукцію. Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила внутрішнього розкладу.

Основні небезпечні фактори при роботі у майстернях(дія електричного струму, падіння, гострі інструменти і деталі та ін..)

Вимоги безпеки при переміщенні вантажів. Причини травмування, види травм. Пожежна безпека. Причини пожеж.Перша допомога при травмах та опіках.

6

2

2

Екскурсія на виробництво

6

3

 

Слюсарні роботи

30

 

3

Розмітка площини. Підготовка деталей до площинної розмітки, розмітка контурів. Заточення інструменту. Виконання площинної розмітки.

Рубка металу.Виконання основних прийомів рубки. Рубка прутка, листової сталі на рівні губок тисків.

6

 

4

Виправлення та гнуття металу.Виправлення полосової сталі. Гнуття в тисках. Закріплення полотна у рамі ножівки. Робоча стійка, робочий рух. Різання металу.Різання-полосової, квадратної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою. Різання труб труборізом.

6

 

5

Обпилювання.Вибір напилків, послідовність обробки, перевірка ко­синцем, шаблоном і кутоміром. Виконання основних прийомів обпилю­вання плоских поверхонь.

Свердління. Виконання свердління на вер­статі. Просвердлювання наскрізних отворів, заправка свердла.

6

 

6

 Зенку­вання. Нарізання різьби на болтах та отворах. Шабрення та притирання.

6

 

7

Клепання.Види клепання. Ручне клепання. Комплексні слюсарні роботи.

6

4

 

Слюсарно-збиральні роботи

18

 

8

Збирання подільних з’єднань. Затягування болтів та гайок. Складання шпоночних, шліцьових і фланцевих з'єднань.

6

 

9

Складання нероз’ємних з’єднань. Складання та клепання вручну і на пресі заклепками.  Складання механізмів обертального руху і механізмів передачі руху.

6

 

10

Складання зубчатих та черв’ячних передач.  Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень. Складання механізмів передачі руху.

6

5

 

Електромонтажні роботи

18

 

11

Паяння та лудження. Підготовка деталей, припоїв, флюсів.Пайка та лудіння м’якими та твердими припаями. Паяння за допомогою паяльної лампи.

Підготовка деталей до лудження. Лудження проводів.

Монтаж електричного контакту проводів. Окільцюванняоднодротяних та багатодротяних проводів, одножильних та багатожильних.

6

 

12

Паяння та зрощування проводів малого перерізу

Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску.

6

 

13

Монтаж проводки. Розмітка електропроводки, прокладка проводів по панелям обладнання.Монтаж проводки в сталевих трубах.

6

6

 

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

30

 

14

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Перевірка стану крану і підготовка його до роботи.

Ознайомлення з кабіною керування і послідовністю включення крану до роботи.

6

 

15

Освоєння прийомів керування механізмами крану без вантажу

6

 

16

Спільна робота кранівника та стропальника.

6

 

17

Освоєння прийомів керування механізмами крану при підйомі та опусканні вантажу.

6

 

18

Освоєння прийомів переміщення крану та візка.

Освоєння прийомів зупинки крану у заданому місці.

Засвоєння прийомів «заспокоєння» підіймальних вантажів.

6

 

 

Всього годин:

108

 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ – 2 розряд

 

7

 

Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

12

 

19

Ознайомлення з виробництвом.

6

 

20

 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

6

8

 

Навчання керуванню кран-балками

36

 

21-22

Ознайомлення з правилами безпечної експлуатації крана. Прийом та здача зміни Підготовка кран-балок до роботи. Перевірка підкранового путі. Навчання керуванню кран-балками без вантажу при переміщенні.

12

 

22-23

Навчання керуванню кран-балками при опусканні вантажу. Навчання керуванню кран-балками при підйомі вантажу. Засвоєння навичок керування кран-балками при стропуванні.

12

 

24-25

Навчання керуванню кран-балками при укладанні вантажу під штабель на місці.. Засвоєння прийомів технічного обслуговування кран-балки та його обладнання.

12

9

 

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3т

66

 

26

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Прийом та здача зміни. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи.

6

 

27

Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння прийомів вмикання механізмів.  Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу.

6

 

28

Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника

6

 

29-30

Подача вантажу в невідому зону.  Засвоєння прийомів дій в критичних ситуаціях.

6

 

27-28

Засвоєння прийомів керування краном при укладанні будівельних матеріалів

6

 

29

Прийоми керування краном при укладанні  металевих конструкцій.  Прийоми керування краном  при укладанні залізобетонних конструкцій.

6

 

30

Прийоми керування краном  при укладанні лісоматеріалів

6

 

31-32

Технічне обслуговування крана та його обладнання

6

                                                                                                  Разом:

114

 

 

Машиніст крана (кранівник) -3розряд

 

 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  МАШИНІСТ КРАНА 3 р.

 

 

1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на

виробництві.

6

 

2

Навчання керуванню  електроталями, переносними кранами.

6

 

3

Навчання керуванню стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т

6

 

4-5

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю

понад 3т до 15т.

12

 

6-8

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю

до 10 т.

18

 

9-10

Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами

вантажопідйомністю до 5 т.

12

 

11-12

Навчання керуванню козловими кранами

вантажопідйомністю до 5 т.

12

 

13

Навчання керуванню козловими кранами

вантажопідйомністю більше 5 т.

6

 

14

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5т.

6

 

 

Всього на машиніст крана 3 розряд:

84

 

 

 

Виробнича навчання на виробництві машиніст крана 4 розряд

 

 

1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.

6

 

2

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 10т,

6

 

3-4

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад    10 т, 15 т до 25 т

12

 

5

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, понад 5 т до 25 т

6

 

6

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, понад 5 т до 25 т

6

 

7

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т,  понад 3 т до 25 т

6

 

8

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т,  понад 3 т до 25 т

6

 

9

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т,  понад 3 т до 25 т

6

 

10

Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т

6

 

11

Навчання керуванню гусеничними кранами вантажопідйомністю до 10 т

6

 

12

Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т

6

 

13

Навчання керуванню пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т

6

 

 

Всього на машиніст крана 4 розряд:

78

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: Стропальник

Рівень кваліфікаціі: 2, 3, 4 розряд

 

№ з/п

Назва теми (компетентності)

 Кількість годин

 

СТРОПАЛЬНИК

 

5

ББ стр.2.1, 2.2.        ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  СТРОПАЛЬНИК 2 р.

 

5.1

Базові компетентності. Безпечні  прийоми праці при виконанні вантажопідіймальних операцій Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії.  Ознайомлення з виробництвом.

6

5.2

Професійні компетентності Освоєння виробничих операцій і робіт, що виконує стропальник 2-го розряду.Виконання стропальних робіт вантажів довжиною до 3 м, масою до 5 т

54

 

Всього годин:

60

6

ББ стр.3.1.           ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ СТРОПАЛЬНИК 3 р.

 

6.1

Базові компетентності  Інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях (на підприємстві). Ознайомлення з виробництвом. Застосування безпечних методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

12

6.2

Професійні компетентності  Освоєння виробничих операцій і робіт, що виконує стропальник 3-го розряду Виконання стропальних робіт вантажів довжиною до 6 м, масою до 25 т 

54

 

Всього годин:

66

7

ББстр..4.1.              ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ СТРОПАЛЬНИК 4 р.

 

7.1

Базові компетентності Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки, виробничоїсанітарії.  Ознайомлення з виробництвом.

6

  7.2

Базові компетентності Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства

6

7.3

Професійні компетентності  Освоєння виробничих операцій і робіт, що виконує стропальник 4-го розряду.Стропування та ув’язування лісових вантажів (довжиною понад 6 м), виробів, деталей, що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання

48

 

Всього годин:

60

 

Разом виробниче навчання на виробництві стропальник 2, 3, 4 розряд

186

 

Зміст

 

№№

тем

№№

уроків

Назва теми( компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-

кість

год.

   

СТРОПАЛЬНИК

 

   

Виробниче навчання на виробництві стропальник 2 р.

Базовий блок, СТР-2.1,2.2,

 
 

1

Базові компетентності. Безпечні  прийоми праці при виконанні вантажопідіймальних операційДотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки, виробничоїсанітарії.  Ознайомлення з виробництвом.

6

 

2

Професійні компетентнос і: Освоєння виробничих операцій і робіт, що виконує стропальник 2-го розряду.

Початок робіт. Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно з формою та масою вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги.

6

 

3

Початок та закінчення робіт.Виготовлення петель та в’язка вузлів на пенькових та стальних канатах.

6

 

4

Визначення придатності ланцюгових, канатних стропів, а також придатності інших вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси.Приймання та здавання зміни

6

 

5

Освоєння навичок виконання стропальних робіт. Дотримання схем стропування вантажів.Виконання підіймання, переміщення, кантування, укладання і складування простих виробів, деталей та вузлів краном; Знімання  вантажозахоплювальних пристроїв з вантажу або  гака

6

 

6

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів. Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв’язки та сортування вантажів у відповідності з масою вантажу з урахуванням кута нахилу та кількості гілок канатів або ланцюгу.

6

 

7

Заходи безпеки при стропуванні вантажів. Порядок застосування траверс та захватів для труб, лісу, металу т а інших вантажів.

6

 

8-9

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі штучних вантажів(у тарі, ж/б конструкцій, листової сталі).

12

 

10

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі сипких вантажів.

6

 

 

                                                                                                             Всього

60

 

 

Виробниче навчання на виробництві стропальник 3 р.

ББ  Стр. 3.1.

 

 

1

Базові компетентності Інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Організація служби охорони праці на підприємстві.

6

 

2

Базові компетентності Застосування безпечних методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

6

   

Професійні компетентності Освоєння виробничих операцій і робіт, що виконує стропальник 3-го розряду.

42

 

3

Професійні компетентності Ознайомлення з робочим місцем стропальника, дільницею, яка обслуговується ,обсягом робіт і обов'язків, інструментом та пристроями. Ознайомлення з номенклатурою простих вантажів масою від 5 до 25т, вантажів середньоїскладності масою до 5т та схемами їх стропування

Підбір знімних вантажо захоплювальних пристроїв. Огляд вантажів та знімних вантажозахоплювальних пристроїв перед стропуванням.

6

 

4

Засвоєння умовних сигналів, які застосовуються в процесі сумісної роботи стропальника і машиніста крана. Стропування та ув’язування простих виробів, деталей, лісових(довжиною від Зм) та інших аналогічних вантажів масою понад5 до 25т для їх піднімання, переміщення і укладення.

6

 

5-6

Стропування та ув’язування вантажів середньої складності,

лісових вантажів (довжиною понад 3 до 6 м), виробів, деталей

та вузлів масою до 5т з установленням їх на верстат, помости та

інші монтажні пристрої і механізми.

12

 

7

Вибір найбільш зручних місць та способівв безпечного

стропування та переміщення вантажів середньої складності,

лісових вантажів (довжиною понад 3 до 6 м), виробів, деталей

та вузлів масою до 5т.

6

 

8-9

Ув’язування вантажів різними стропальними вузлами. Освоєння правил вибору необхідних стропів відповідно до маси

і розмірів переміщуваного вантажу

12

 

10

Візуальне визначення маси і центру ваш переміщуваних

простих важких вантажів масою до 25т та вантажів середньої

складності масою до 5т, їх придатності до підйому і переміщення. Засвоєння навичок роботи з вантажо-захоплювальними пристроями наданому виробництві

6

 

11

Технічне обслуговування вантажозахоплювальних пристроїв.

Робота у складі ланки або бригади стропальників. Освоєння правил приймання і здавання зміни.

6

 

 

                                                                                                               Всього

      66

 

 

Виробниче навчання на виробництві стропальник 4 р.

ББ. Стр.4.1.

 

 

1

Базові компетентності Інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки в н