8333, 7215. Професійно-теоретична підготовка

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М. Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                           

                                     

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з «ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м. Кривий Ріг

на 2019-2020 н.р.

відповідно до стандарту ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

 “Машиніст крана (кранівник)”

ДСПТО 7215.H.52.24-2015 - Стропальник 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

____________________________________

____________________________________

Протокол №___ від ___________________

Викладач ____Яровенко В.П.___

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ

 

Професія: “Машиніст крана (кранівник)”

 Кваліфікація: 2,3,4 розряд

Сторінка 1 із 3