7215. Технологія стропальних робіт 2, 3, 4 розряди

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ТЕХНОЛОГІЯ СТРОПАЛЬНИХ РОБІТ

Професія: Стропальник

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

 

Код модуля

 

Код професійної профільної

компетентності

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

СТР - 2.1

 

Початок та  закінчення робіт

9

 
 

СТР – 2.1.1

Приймання та здавання зміни

4

 
 

СТР– 2.1.2

Закінчення робіт      

5

 

СТР - 2.2

 

Виконання стропальних робіт вантажівдовжиною до 3 м,  масою до 5 т

19

 
 

СТР – 2.2.1

Стропування та ув’язування простих виробів, деталей, лісових вантажів (довжиною

до 3 м) та вантажів масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання

19

2

Всього годин

28

2

 

Зміст

 

Код професійної профільної компетенції

Номер уроку

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

 

2 розряд

СТР – 2.1.1

 

ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЗМІНИ (4 години)

СТР – 2.1.1

1

Нормативно-технічна документація з виконання робіт по стропуванню вантажу

1

 

 

СТР – 2.1.1

2

Порядок приймання  та  здавання зміни

1

 

 

СТР – 2.1.1

3

Допустиму вантажопідйомність крана

1

 

 

СТР – 2.1.1

4

Документ, який регламентує вагу вантажів

1

 

 

СТР– 2.1.2

 

ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (5 годин)

СТР – 2.1.2

5

Зберігання знімних вантажозахоплювальних пристроїв і розташування місць їх зберігання;

1

 

 

СТР – 2.1.2

6

Розташування місць зберігання гачків та відтяжок

2

 

 

СТР – 2.1.2

7

Інструкція підприємства з охорони праці для стропальників

2

 

 

СТР – 2.2.2

 

ВИКОНАННЯ СТРОПАЛЬНИХ РОБІТ ВАНТАЖІВДОВЖИНОЮ ДО 3 М,  МАСОЮ ДО 5 Т (19 годин)

СТР – 2.2.2

8 – 9

Технологія стропальних робіт в обсязі виконуваної робіт

2

 

 

СТР – 2.2.2

10

Вибір стропів відповідно до маси та розміру вантажу.

1

 

 

СТР – 2.2.2

11 – 12

Визначення придатності стропів.

1

 

 

СТР – 2.2.2

13 – 14

Схеми стропування вантажів кранами;

2

 

 

СТР – 2.2.2

15 – 15

Знакова сигналізація .

2

 

 

СТР – 2.2.2

17 – 18

Заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні, опусканні і складуванні простих виробів, деталей та вантажів кранами;

2

 

 

СТР – 2.2.2

19

Вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування вантажів;

1

 

 

СТР – 2.2.2

20

Кантування і складування простих вантажів.

1

 

 

СТР – 2.2.2

21

Дозволені відстані наближення кранів до ліній електромереж, будівель, транспортних засобів.

1

 

 

СТР – 2.2.2

22 – 23

Вимоги правил щодо виконання робіт кранами в охоронній зоні ЛЕП й ближче 30м від лінії електропередач.

2

 

 

СТР – 2.2.2

24

Оформлення наряду-допуску.

1

 

 

СТР – 2.2.2

25 – 26

Лабораторно практична робота: Вибірвантажозахоплювальних пристроїв і  тари в залежності від ваги і характеру переміщуваних вантажів

2

 

 

СТР – 2.2.2

27

Підсумковий урок

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ТЕХНОЛОГІЯ СТРОПАЛЬНИХ РОБІТ

Професія: Стропальник

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

 

Код модуля

 

Код професійної профільної

компетентності

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

СТР - 3.1

СТР – 3.1.1

Виконання стропальних робіт вантажів

довжиною до 6 м, масою до 25 т 

36

 

Всього годин

36

0

 

Зміст

 

Код професійної профільної компетенції

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

СТР – 3.1.1

ВИКОНАННЯСТРОПАЛЬНИХРОБІТВАНТАЖІВ

ДОВЖИНОЮ ДО 6 М, МАСОЮ ДО 25 Т  (36 годин)

СТР – 3.1.1

Нормативно-технічна документація з виконання робіт по стропуванню вантажу

3

 

 

СТР – 3.1.1

Технологія стропальних робіт в обсязі виконуваної роботи

3

 

 

СТР – 3.1.1

Вимоги інструкцій з експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв

4

 

 

СТР – 3.1.1

Вантажопідіймальність стропів та інших вантажозахоплювальних пристроїв

4

 

 

СТР – 3.1.1

Контрольна робота

1

&