8333, 7215. 2 розряд Будова вантажопідіймальних кранів

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова вантажопідіймальних кранів»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

1.          

Задачі та структура предмета

1

2.          

Слюсарні роботи

5

3.          

Кранові деталі та механізми

20

4.          

Загальні відомості про вантажопідіймальні крани

4

5.          

Будова вантажопідіймальних кранів

12

6.          

Вантажозахоплювальні пристрої і тара

8

7.          

Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу. Кранова колія

4

8.          

Електрообладнання вантажопідіймальних кранів

10

9.          

Прилади і пристрої безпеки

8

Всього годин:

72

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Задачі та структура предмета (1 год.)

1

  Місце робіт за     професією       «Машиніст крана» у технологічному      процесі сучасного підприємства. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Тема№2

Слюсарні роботи (5 год.)

2

Розмічання: призначення, види, інструменти та матеріали. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

3

Рубання, випрямляння та гнуття металу: призначення, інструменти та обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

4

Опилювання: призначення інструменту, технологія, виникаючі дефекти, засоби перевірки. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

5

Обробка отворів: свердління, зенкерування та розвінчування. Призначення, інструменти і обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

6

Різьби: профілі різьби, їх застосування; системи різьб, інструменти для нарізання зовнішніх та внутрішніх різьб. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Тема№3

Кранові механізми і деталі (20год.)

7-8

Поняття про машини і механізми;

9-10

збірні одиниці і деталі машин.

11

Кінематичні пари та кінематичні схеми.

12

Деталі обертання: вали та вісі;.

13

Підшипники ковзання і кочення; муфти

14

Передачі обертового руху, їх класифікація.

15

Контрольна робота по варіантах

16

Визначення передаточного числа.

17

Зубчасті передачі. Збірні одиниці і деталі кранових механізмів.

18-19

Редуктори: будова, призначення, типи.

 

Гальмові пристрої: будова, принцип дії, типи гальм.

20

Ходові колеса та балансири

21

Вантажні барабани; блоки і поліспасти; гакові підвіски

22-23

Лабораторно-практична робота№1 Визначення типу та передаточного числа редукторів.

24-25

Лабораторно-практичні робота№2 Розбір схеми запасовування канатів у поліспаст, визначення його кратності.

26

Контрольна робота по варіантах

Тема№4

Загальні відомості про вантажопідіймальні крани

(4 год.)

27

Призначення та області використання вантажопідіймальних кранів. Основні параметри кранів.

28

Класифікація кранів: за класом використання і режиму навантаження.  Класифікація кранів за конструкцією.

29

Класифікація кранів за видом  вантажозахоплювального органа. Класифікація кранів за видом ходового пристрою і можливості переміщення.

30

Стійкість кранів. Паспорт вантажопідіймального крану.

Тема№5

Будова вантажопідіймальних кранів (12 год.)

31

Монорейкові візки: будова і застосування. Кран-балки: застосування та основні частини.

32-33

Крани мостового типу. Загальна будова мостового крану. Типи кранових мостів, їх металоконструкції.

34

Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування крана.

35

Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування вантажного возика.

36

Будова, типи і кінематичні схеми механізму підіймання вантажу.

37

Способи передачі обертання на барабан

38-39

Шлюзові крани: призначення та будова.      Консольні крани: загальна будова та застосування.

40-41

Консольні крани на колоні, їх типи.              Настінні: стаціонарні та пересувні; особливості будови. Велосипедні.

42

Індивідуальне опитування 

Тема№6

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара.

(8 год.)

43

Гаки і петлі.

44-45

Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

46-47

Сталеві канати: будова, класифікація, браковування.

48

Ланцюги: застосування, типи, браковування.

49

Знімні вантажозахоплювальні пристрої: типи і застосування. Стропи, засоби утворення петлі.

50

Директорська контрольна робота за І семестр

Тема№7

Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу. Кранова колія (4 год.)

51

Кабіни керування: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них.

52

Галереї: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них

53

Посадочна площадка і сходи.

54

Кранова колія: призначення, види, будова, вимоги до неї.

Тема№8

Електрообладнання вантажопідіймальних кранів

 (10 год.)

55

Призначення, особливості кранового електрообладнання; його розташування на крані.

56

Подання електроенергії на кран. Крановий струмопідвід.

57

Кранові реостати: призначення і типи; встановлення і підключення; робота.

58-59

Електродвигуни: призначення, типи, принцип дії, регулювання швидкості обертання, ковзання, реверсування. Будова і робота електродвигунів змінного струму, постійного струму.

60

Апаратура ручного керування: загальні поняття, призначення, типи.

61

Рубильники і перемикачі; кнопки керування, силові контролери, командоконтролери. Апаратура керування і захисту електроустаткування: контактори змінного і постійного струму; кранові електрореле; плавкі запобіжники; магнітні контролери і магнітні пускачі.

62

Засоби керування крановими гальмами: гальмові електромагніти і електрогідравлічні штовхачі.

63

Захист кранового електрообладнання: захист від струмів короткого замикання та від дотику до неізольованих струмовідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий захист; захисна панель (ввідний пристрій). Самостійні електричні кола на крані: силове коло, коло керування, коло освітлення і сигналізації.

64

Контрольна робота по варіантах

Тема№9

Прилади і пристрої безпеки (8 год)

65

Призначення і види приладів і пристроїв безпеки.

66

Обмежники рухів крана важільного типу. Кінцеві вимикачі: важільного типу, шпиндельні. Обмежники пересування безконтактного типу.

67

Блокувальні пристрої: призначення і типи.

Обмежники вантажопідйомності і ваговимірювальні пристрої.

68

Звукова та світова сигналізація.

Опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки.

69

Протиугінні пристрої: призначення, типи, застосування анемометрів.

70

Захисне заземлення і занулення. Огорожі.

71

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

72

Індивідуальне опитування