8333, 7215. 2 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

  

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

1.           

Підготовка крана до експлуатації

1

2.           

Технічний огляд

3

3.           

Організація нагляду за технічним станом вантажопідіймальних кранів

1

4.           

Персонал, обслуговуючий вантажопідіймальні крани

2

5.           

Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників

4

6.           

Експлуатація вантажопідіймальних кранів

6

7.           

Керування вантажопідіймальними кранами

4

8.           

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів

4

9.           

Ремонт вантажопідіймальних кранів

4

10.       

Безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами

5

Всього годин:

34

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Підготовка крана до експлуатації (1 год.)

1

Приймання реєстрація і введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів

Тема№2

Технічний огляд (3 год.)

2

Типи, терміни, послідовність проведення оглядів.

3

Організація, технічного обслуговування та ремонту

4

Проведення       ТО     зйомних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

Тема№3

Організація нагляду за технічним станом вантажопідіймальних кранів (1 год.)

5

Інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпеку експлуатацію вантажопідіймальних кранів, зйомник вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей

Тема№4

Персонал, обслуговуючий вантажопідіймальні крани

(2 год.)

6

Вимоги до машиніста і стропальника

7

Система навчання та атестація обслуговуючого персоналу. Повторна перевірка знань кранівників. Порядок переводу з крана на кран.

Тема№5

Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і під кранівників і стропальників (4 год.)

8-9

Загальні положення типової інструкції з безпечного ведення робіт для машиністів кранів мостового типу.

Додаткові вимоги під час роботи на шлюзових кранах; консольних кранах; кран-балках.

10

Зміст типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

11

 

Індивідуальне опитування

Тема№6

Експлуатація вантажопідіймальних кранів (6 год.)

12

Підготовка крана до роботи. Права і обов’язки кранівника та стропальника під час експлуатації кранів.

13

Підіймання і переміщення вантажів. Виконання  вантажо - розвантажувальних, монтажних робіт кранами.

14

Правила складання вантажів. Огляд крана після закінчення робіт.

15

Вимоги охорони праці при виникненні аварійних ситуацій: при припиненні електропостачання або спаді напруги;

· при відмові гальма механізму підіймання вантажу;

· у випадку різних технічних несправностей на крані;

· порядок безпечного сходу кранівника з кабіни у разі вимушеної зупинки крана поза посадочною площадкою;

· під час стихійного лиха, сигналу цивільної оборони;

16

Дії кранівника машиніста при виникненні аварій та нещасних випадків.

17

Підтримання кранів у справному стані. Безпека праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Тема№7

Керування вантажопідіймальними кранами (4 год.)

18

Особливості керування  монорейковими візками, консольними кранами, кран-балками.

19

Правила роботи контролерами механізмів мостових кранів, поєднання операцій при керуванні краном.

20

Керування шлюзовими кранами.

Організація робочого місця кранівника.

21

Раціональні і безпечні прийоми

роботи на вантажопідіймальних кранах

Тема№8

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів (4 год)

22

Забезпечення надійності і працездатності вантажопідіймальних кранів.Загальні положення системи технічного обслуговування.Планування, основні поняття, організаційні і технологічні методи технічного обслуговування.

23

Структура системи технічного обслуговування за напрацюванням.

Щозмінне, періодичне і сезонне технічне обслуговування.

24

Система технічного обслуговування за технічним станом.

Склад робіт з технічного обслуговування:

–              металевих конструкцій кранів;

–              очищення кранів;

–              кріпильні роботи;

–              регулювання збірних одиниць кранів;

–              змащування кранових механізмів;

електрообладнання кранів.

25

Технічне діагностування: цілі, типи, організація і засоби.

Техніка безпеки при виконання технічного обслуговування.

Тема№9

Ремонт вантажопідіймальних кранів (4 год.)

26

27

Основні показники надійної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Тертя і спрацювання деталей кранових механізмів. Система планово-попереджувального ремонту. Види ремонту: періодичність, склад та методи виконання. Модернізація вантажопідіймальних кранів. Організаційно-технічні заходи для проведення ремонту крана. Порядок зупинення кранів на ремонт.

28

Класифікація пошкоджень, причини їх виникнення та засоби усунення:

–         металеві конструкції;

–         кранові механізми;

елементи електрообладнання.

29

Обов’язки кранівника під час і після ремонту крана.

Пуск крана в експлуатацію після ремонту.

Удосконалення системи планово-попереджувального ремонту.

Техніка безпеки під час ремонту вантажопідіймальних кранів.

Тема№10

Безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами ( 5 год.)

30

Необхідна документація для безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Бірочна (марочна) система.

31

Вимоги безпеки перед початком роботи. Правила охорони праці при стропуванні вантажів.

32

Дотримання правил охорони праці при підійманні і переміщенні вантажів кранами.

33

Правила навантаження і розвантаження автомашин, на піввагонів та іншого рухомого складу. Вимоги охорони праці після закінчення робіт кранами.

34

Контрольна робота по варіантам