8333, 7215. 2 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

  

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

1.           

Підготовка крана до експлуатації

1

2.           

Технічний огляд

3

3.           

Організація нагляду за технічним станом вантажопідіймальних кранів

1

4.           

Персонал, обслуговуючий вантажопідіймальні крани

2

5.           

Інструкції про безпечне проведення робіт для кранівників і стропальників

4

6.           

Експлуатація вантажопідіймальних кранів

6

7.           

Керування вантажопідіймальними кранами

4

8.           

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів

4

9.           

Ремонт вантажопідіймальних кранів

4

10.       

Безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами

5

Всього годин:

34

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Підготовка крана до експлуатації (1 год.)

1

Приймання реєстрація і введення в експлуат