8333, 7215. 3 розряд Будова вантажопідіймальних кранів

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова вантажопідіймальних кранів»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план 

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

          1. 

Основні положення технічної механіки

9

          2. 

Допуски та посадки

3

          3. 

Кранові деталі та механізми

14

          4. 

Будова вантажопідіймальних кранів

15

          5. 

Прилади керування, захисту та безпеки

13

          6. 

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

9

Всього годин:

63

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Основні положення технічної механіки (9 год.)

73-74

Рух та його види. Шлях, швидкість та час руху. Лінійна та кутова швидкість. Швидкість обертального руху.

75-76

Поняття про силу: елементи, що її визначають. Вимірювання та графічне зображення сили. Центр ваги та його визначення. Стійкість та рівновага тіла. Момент сил та його визначення.

77-78

Тертя та його види. Коефіцієнт тертя. Використання явища тертя в техніці.

79-80

Робота та її визначення. Потужність. Коефіцієнт корисної дії, його визначення та призначення.

81

Індивідуальне опитування

Тема№2

Допуски та посадки (3 год.)

82

Уніфікація деталей та вузлів машин. Взаємозамінність деталей.

83

Поняття про допуски.

Посадки та їх види.

84

Абсолютна величина допуску та її залежність від розміру деталей.

Тема№3

Кранові механізми і деталі (14 год.)

85

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх застосування на вантажопідіймальних кранах

86-87

Вали та вісі. Підшипники ковзання та кочення. Муфти.

88-89

Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, пасові.

90

Визначення передаточного числа.

91-92

Редуктори. Гальма. Ходові колеса.

93-94

Пружини та ресори. Барабани для ланцюгів та канатів.

95

Гакові підвіски

96-97

Лабораторно-практична робота №2

Регулювання гальм з електромагнітним та електрогідравлічним приводами

98

Контрольна робота по варіантах

Тема №4

Будова вантажопідіймальних кранів (15 год.)

99

Електроталі, електротельфери: область використання, будова.

100

Переносні крани: будова (рама, стріла, противага, вантажна лебідка, гак, канати) та застосування

101-102

Мостові  крани: особливості будови та їх використання.

103

 Шлюзові крани: особливості будови та їх використання.

104-105

Козлові крани: застосування, типи, будова

106-107

Стелажні крани-штабелеукладальники: призначення та особливості будови.

108-110

Баштові крани (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні): застосування та будова.

111-112

Портально-стрілові крани: типи, особливості будови та застосування.

113

Індивідуальне опитування

Тема№5

Прилади керування, захисту та безпеки (13 год.)

114

Апаратура керування та захисту:

-        важелі, педалі, кнопки керування; вимоги до них;

115

-        кранові контролери: типи, будова та використання;

116

-        контактори змінного та постійного струмів

117

-        плавкі запобіжники та кранові реле;

-        магнітні пускачі та їх призначення;

118

Захисна панель (ввідний пристрій).

119-120

Прилади і пристрої безпеки:

-        обмежники робочих рухів крана (кінцеві вимикачі);

-        блокувальні пристрої: призначення і типи;

-        обмежники вантажопідіймальності і ваговимірювальні пристрої;

121

-        звукова та світлова сигналізація;

122

-        опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки;

-        протиугінні пристрої: призначення, типи;

123

               

  Захисне заземлення і занулення, огорожі.

124

Анемометр, їх призначення та будова;

125

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

126

Індивідуальне опитування

Тема №6

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара (9 год.)

127

Сталеві канати та ланцюги.

128

Стропи та їх розрахунок.

129-130

Траверси, захвати.

131

Тара (види та вимоги до неї)

132

Гаки і петлі.

133

Вантажопідіймальні електромагніти, спредери

134

Вантажопідіймальні грейфери

135

Директорська контрольна робота за ІІ семестр