8333, 7215. 3 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

          1. 

Технічна експлуатація кранів

6

          2. 

Інструкції з безпечної експлуатації кранів

3

          3. 

Технічне обслуговування та ремонт кранів

8

          4. 

Виконання робіт кранами. Організація робіт

8

Всього годин:

25

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Технічна експлуатація кранів (6 год.)

35

Вивчення інструкцій підприємства-виробника з експлуатації кранів. Технічна документація на крани : паспорт, журнал огляду та перевірок, вахтовий журнал; їх призначення, правила заповнення.

36

Вимоги до осіб які допущенні до керування вантажопідіймальними кранами (машиніст крана) та тим, хто працює на стропуванні та роз стропуванні вантажів (стропальників). Технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами.

37

Експлуатаційні особливості кранових механізмів. Основні вимоги до кранів та їх механізмів (міцність, надійність, безпека).

       38

Правила приймання та здавання зміни.

Керування роботою кранів та їх механізмів.

39

Обслуговування кранів в процесі роботи (змащування, кріплення,усунення дрібних несправностей).

40

Директорська контрольна робота

Тема №2

Інструкції з експлуатації кранів та охорони праці кран