8333, 7215. 3 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

          1. 

Технічна експлуатація кранів

6

          2. 

Інструкції з безпечної експлуатації кранів

3

          3. 

Технічне обслуговування та ремонт кранів

8

          4. 

Виконання робіт кранами. Організація робіт

8

Всього годин:

25

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Технічна експлуатація кранів (6 год.)

35

Вивчення інструкцій підприємства-виробника з експлуатації кранів. Технічна документація на крани : паспорт, журнал огляду та перевірок, вахтовий журнал; їх призначення, правила заповнення.

36

Вимоги до осіб які допущенні до керування вантажопідіймальними кранами (машиніст крана) та тим, хто працює на стропуванні та роз стропуванні вантажів (стропальників). Технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами.

37

Експлуатаційні особливості кранових механізмів. Основні вимоги до кранів та їх механізмів (міцність, надійність, безпека).

       38

Правила приймання та здавання зміни.

Керування роботою кранів та їх механізмів.

39

Обслуговування кранів в процесі роботи (змащування, кріплення,усунення дрібних несправностей).

40

Директорська контрольна робота

Тема №2

Інструкції з експлуатації кранів та охорони праці кранівників  і під кранівників (3 год.)

41

Основні положення інструкції з безпечного ведення робіт для машиністів мостових і козлових кранів.

42

Додаткові вимоги під час роботи з електроталями, переносними кранами, шлюзовими та стелажними кранами-штабелерами.

Додаткові вимоги під час роботи на кранах стрілового типу: портальних, баштових.

43

Зміст типової інструкції з безпечного введення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

Тема№3

Технічне обслуговування та ремонт кранів (8 год.)

44

Визначення технологічного  обслуговування, що прийняті для системи технологічного обслуговування та ремонту(міжремонтний цикл, структура міжремонтного циклу). Технічне обслуговування як сукупність  ряду технологічних операцій, направлених на обслуговування машин, та інших окремих елементів-агрегатів, вузлів та інших.

45

Види технологічного процесу та ремонту. Щомісячне обслуговування, періодичне обслуговування, сезонне обслуговування. Ремонти: поточний або експлуатаційний та капітальний.

46

Призначення кожного з видів технологічного обслуговування та ремонту. Основні методи технологічного обслуговування та ремонту.

47

Охорона праці проведення технологічного обслуговування кранів. Профілактичний періодичний огляд кранів, які обслуговуються. Порядок перевірки гальм та регулювальних пристроїв. Перевірка приладів безпеки.

48

Огляд механізмів та металоконструкцій. Система планово-попереджувального ремонту.

49

Основні роботи під час експлуатаційного ремонту, які передбачені документацією підприємства-виробника кранів (по механічному устаткуванню, електрообладнанню, електроапаратури).

50

Огляд та перевірка всіх металоконструкцій кранів (огородження, сходи, поручні). Огляд та перевірка електроустаткування та електроапаратури кранів, приладів безпеки.

51

Роботи з поточного (експлуатаційного) ремонту, що виконують бригадою слюсарів та електромонтерів за участю машиніста крана.

Тема№4

Виконання робіт кранами. Організація робіт (8 год)

52

Заходи щодо ефективного використання кранів під час виконання різних навантажувально-розвантажувальних робіт, включаючи складні роботи з навантаженням, розвантаженням, перевантаженням та транспортування лісових та інших аналогічних вантажів. Вантажопідйомність крана.

53

Підготовка кранів до виконання робіт (забезпечення працездатності, оснащення необхідними вантажозахватними пристроями та інше).

54

Підготовка навантажувально-розвантажувальної площадки, що обслуговуються кранами. Розміщення вантажів на навантажувально-розвантажувальній площадці та надійне їх складування, що забезпечує зручне, швидке та застроповування.

55

Вимоги до обв’язування, стропування, розв’язування та розстроповування вантажів: малогабаритних, середньо габаритних ,велико габаритних та довгомірних.

56

Визначення за зовнішнім виглядом маси(ваги) вантажів під час виконання спропувально-розстроповувальних операцій.

57

Правила знакової сигналізації(рухами вільної руки та рухами руки з прапорцем), якою обмінюються між собою стропальник та машиніст під час піднімання вантажу. Правила подавання стропальником знакових сигналів машиністу під час підіймання вантажу, утриманій його у висячому положенні під час переміщення у потрібному напрямі та опущення у зазначене місце. Правила подавання звукових сигналів машиністом крана під час підіймання та переміщення вантажів. Заходи безпеки під час роботи кранів. Порядок оформлення наряду-допуску.

58

Виконання робіт з обслуговування кранів що потребують виходу на кранові колії та прохідні галереї діючих кранів. Виконання робіт поблизу ліній електропередач.

59

Ключ-макрочна система. Основний принцип її застосування під час експлуатації кранів. Значення марочної системи для забезпечення високого ступеню безпеки під час експлуатації кранів. Види ключ-марок. Охорона праці під час виконання робіт кранами.