8333, 7215. 4 розряд Будова вантажопідіймальних кранів

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова вантажопідіймальних кранів»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 4 розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

          1. 

Основні положення технічної механіки

2

          2. 

Допуски та технічні вимірювання

2

          3. 

Механізми і деталі сучасних кранів

7

          4. 

Будова вантажопідіймальних кранів

13

          5. 

Прилади керування, захисту та безпеки

7

          6. 

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

11

Всього годин:

42

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Основні положення технічної механіки (2 год)

137

Деформації та напруги, випробовування матеріалів.

Призначення редукторів та їх вибір, перевірка зубчастих та черв’ячних передач.

138

Блоки рухомі та нерухомі, їх застосування. Поліспаст, його призначення.

Тема№2

Допуски та технічні вимірювання (2 год)

139

Якість продукції.Похибки при виготовленні деталей.

140

Основні характеристики  вимірювальних інструментів. Штангенінструменти, мікрометричні вимірювальні засоби.

Тема №3

Механізми і деталі сучасних кранів. (7 год.)

141

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх заст