8333, 7215. 4 розряд Будова вантажопідіймальних кранів

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова вантажопідіймальних кранів»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 4 розряд

Тематичний план

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

          1. 

Основні положення технічної механіки

2

          2. 

Допуски та технічні вимірювання

2

          3. 

Механізми і деталі сучасних кранів

7

          4. 

Будова вантажопідіймальних кранів

13

          5. 

Прилади керування, захисту та безпеки

7

          6. 

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

11

Всього годин:

42

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Основні положення технічної механіки (2 год)

137

Деформації та напруги, випробовування матеріалів.

Призначення редукторів та їх вибір, перевірка зубчастих та черв’ячних передач.

138

Блоки рухомі та нерухомі, їх застосування. Поліспаст, його призначення.

Тема№2

Допуски та технічні вимірювання (2 год)

139

Якість продукції.Похибки при виготовленні деталей.

140

Основні характеристики  вимірювальних інструментів. Штангенінструменти, мікрометричні вимірювальні засоби.

Тема №3

Механізми і деталі сучасних кранів. (7 год.)

141

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх застосування на вантажопідіймальних кранах.

142

Вали та вісі. Підшипники ковзання та кочення. Муфти.

143-144

Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, пасові. Визначення передаточного числа.

145

Редуктори. Гальма. Ходові колеса. Пружини та ресори.

146

Барабани для ланцюгів та канатів. Гакові підвіски.

147

Індивідуальне опитування

Тема №4

Будова вантажопідіймальних кранів (13 год.)

148

149

150

Мостові та шлюзові крани: особливості будови та їх використання.

151-152

Козлові крани: застосування,типи,будова.

153-154

Стелажні, мостові крани-штабелери та з автоматичним керуванням: призначення та особливості будови.

155-156

Баштові крани(самохідні,самопідіймані,стаціонарні):застосування,будова.

157

Портально-стрілові крани: типи, особливості будови та застосування.

158

Кабельні крани: застосування, особливості будови,вимоги Держнпраці до них.

159-160

Самохідні стрілові крани(гусеничні,пневмоколісні): будова та застосування.

Тема №5

Прилади керування, захисту та безпеки (7 год.)

161

162

Апаратура керування та захисту:

-        важелі, педалі, кнопки керування; вимоги до них;

-        кранові контролери: типи, будова та використання;

-        контактори змінного та постійного струмів;

-        плавкі запобіжники та кранові реле;

-        магнітні пускачі та їх призначення;

-        захисна панель (ввідний пристрій).

163

Прилади і пристрої безпеки:

- обмежники робочих рухів крана (Кінцеві вимикачі);

- блокувальні пристрої: призначення і типи;

164

165

-          обмежники вантажопідіймальності і ваговимірювальні пристрої;

-          звукова та світова сигналізація;

-          опорні деталі, упори,буфера,запобіжні замки; протиугінні пристрої: призначення,типи;

-          анемометр,їх призначення та будова;

-          захисне заземлення і занулення,огорожі.

166

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

167

Контрольна робота по варіантах

Тема №6

Вантажозахоплювальні органи, пристрої, тара

( 11 год)

168

Сталеві канати та ланцюги.

169

Стропи та їх розрахунок.

170-171

Траверси,захвати,тара.

172

Гаки і петлі.

172-173

Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

174-175

 Лабораторно - практична робота№2

Розрахунок натягу гілки стропів зі сталевих канатів

176

Директорська контрольна робота за ІІ семестр

177

Залік